WCSCSPN(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCSPN(3)

wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego zbioru

#include <wchar.h>
size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

Funkcja wcscspn() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcspn(3). Określa długość najdłuższego początkowego segmentu wcs, który w całości składa się ze znaków niewymienionych w reject. Innymi słowy, szukane jest pierwsze wystąpienie w szerokoznakowym łańcuchu wcs któregokolwiek z szerokich znaków wymienionych w reject.

Funkcja wcscspn() zwraca liczbę szerokich znaków w najdłuższym początkowym segmencie wcs, składającym się w całości ze znaków niewymienionych w reject. Innymi słowy, zwracana jest pozycja pierwszego znaku wcs, należącego do zbioru znaków z reject lub wartość wcslen(wcs), jeśli takiego znaku nie ma.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcscspn() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU