WC(1) Opdrachten voor gebruikers WC(1)

wc - aantal bytes, woorden en regels in bestanden tonen

wc [OPTIE]... [BESTAND]...
wc [OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

Toont het aantal regels, woorden en bytes voor elk gegeven BESTAND, plus een totaalscore indien meer dan één BESTAND opgegeven werd. Een woord is een tekenreeks van afdrukbare tekens met een lengte groter dan nul, begrensd door witruimte.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Met onderstaande opties kunt u kiezen welke aantallen weergeven worden, altijd in deze volgorde: regels, woorden, tekens, bytes, maximum regellengte.

het aantal bytes tonen
het aantal tekens tonen
het aantal regels tonen (in feite het aantal LF-tekens)
invoer lezen uit de bestanden die opgesomd staan in LIJSTBESTAND, waar elke naam eindigt op een 0-byte; als LIJSTBESTAND '-' is, dan namen van standaardinvoer lezen
de maximum weergavebreedte tonen
het aantal woorden tonen
een regel af drukken met totalen; WANNEER kan dan zijn: auto, always, alleen, nooit
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Paul Rubin en David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/wc
of lokaal via: info '(coreutils) wc invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4