ustat(2) System Calls Manual ustat(2)

ustat - geef bestand systeem statistieken

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>  /* libc[45] */
#include <ustat.h>   /* glibc2 */
[[afgekeurd]] int ustat(dev_t appar, struct ustat *ubuf);

ustat() geeft informatie over een gemount bestand systeem. appar is een apparaat nummer, een apparaat identificerend dat het gemounte bestandsysteem bevat. ubuf is een pointer naar een ustat structuur die de volgende leden bevat:


daddr_t f_tfree;   /* Totale vrije blokken */
ino_t  f_tinode;   /* Aantal vrije inodes */
char  f_fname[6];  /* Bestandsyst naam */
char  f_fpack[6];  /* Bestandsyst "pack" naam */

De laatste twee velden, f_fname en f_fpack zijn niet verwezijnlijkt en zullen altijd gevuld worden met null karakters ('\0').

Bij succes wordt nul teruggegeven en de ustat structuur aangewezen door ubuf zal gevuld worden. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordterrno overeenkomstig gezet.

ubuf wijst buiten uw toegankelijke adres ruimte.
appar wijst niet naar een apparaat dat een mount bestandsysteem bevat.
Het gekoppelde bestandssysteem aangehaald door appar ondersteund de handeling niet, of enige versie voor Linux 1.3.16.

Geen.

SVr4. Verwijderd in glibc 2.28.

ustat() wordt ontraden en is alleen voorzien vanwege overdraagbaarheid. Alle nieuwe programma's moeten in plaats daarvan statfs(2) gebruiken.

De HP-UX versie van ustat structuur heeft een additioneel veld, f_blksize, dat elders onbekend is. HP-UX waarschuwt: Voor enkele bestandssystemen, verandert het aantal vrije inodes not. Zulke bestandssystemen geven -1 terug in het veld f_tinode. Voor enkele bestandssystemen worden inodes dynamisch toegekend. Zulke bestandssystemen geven het huidige aantal vrije inodes terug.

stat(2), statfs(2)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06