userdel(8) Команди керування системою userdel(8)

НАЗВА

userdel - вилучення облікового запису користувача і пов'язаних файлів

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

userdel [параметри] ЗАПИС

ОПИС

Команда userdel вносить зміни до файлів загальносистемних облікових записів, вилучаючи усі записи, які стосуються імені користувача ЗАПИС. Іменований запис користувача має існувати.

ПАРАМЕТРИ

Параметри, які застосовують до команди userdel, є такими:

-f, --force

Цей параметр наказує програмі вилучити обліковий запис користувача, навіть якщо користувач усе ще працює у системі. Також він наказує userdel вилучити домашній каталог користувача і поштовий буфер, навіть якщо цим домашнім каталогом користується інший користувач або якщо власником поштового буфера не є вказаний користувач. Якщо для USERGROUPS_ENAB встановлено значення так у /etc/login.defs, і якщо існує група із тією самою назвою, що і назва облікового запису, цю групу буде вилучено, навіть якщо вона все ще є основною групою іншого користувача.

Зауваження: цей параметр є небезпечним і може перевести вашу систему у неузгоджений стан.

-h, --help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

-r, --remove

Файли у домашньому каталозі користувача буде вилучено разом з самим домашнім каталогом та поштовим буфером користувача. Файли у інших файлових системах слід знайти і вилучити вручну.

Поштовий буфер визначається змінною MAIL_DIR у файлі login.defs.

-R, --root КАТАЛОГ_CHROOT

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory. Only absolute paths are supported.

-P, --prefix КАТАЛОГ_ПРЕФІКСА

Застосувати зміни до каталогу КАТАЛОГ_ПРЕФІКСА і використати файли налаштувань з каталогу КАТАЛОГ_ПРЕФІКСА. Використання цього параметра не змінює кореневої теки. Параметр призначено лише для приготування цілі для компіляції коду для іншої операційної системи. Обмеження: не буде виконано перевірку користувачів/груп NIS і LDAP. При розпізнаванні у PAM буде використано файли основної системи. Підтримки SELINUX не передбачено.

-Z, --selinux-user

Вилучити усі прив'язки до користувача SELinux для облікового запису користувача для входу до системи.

НАЛАШТУВАННЯ

Вказані нижче змінні налаштувань у /etc/login.defs змінюють поведінку цього інструмента:

ФАЙЛИ

/etc/group

Відомості щодо груп облікових записів.

/etc/login.defs

Налаштування комплексу для роботи з прихованими паролями.

/etc/passwd

Відомості щодо облікових записів користувача.

/etc/shadow

Відомості щодо захищених облікових записів користувачів.

/etc/shadow-maint/userdel-pre.d/*, /etc/shadow-maint/userdel-post.d/*

Файли, які буде виконано під час вилучення запису користувача. Змінну середовища ACTION буде заповнено командами userdel і SUBJECT з іменем користувача. Перед вилученням запису користувача буде виконано userdel-pre.d. Після додавання запису користувача буде виконано userdel-post.d. Якщо станом виходу зі скрипту буде ненульове значення, виконання дій буде перервано.

/etc/subgid

Окремі для користувачів ідентифікатори підлеглих груп.

/etc/subuid

Окремі для користувачів ідентифікатори підлеглих користувачів.

ЗНАЧЕННЯ ВИХОДУ

Команда userdel завершує роботу із такими значеннями:

0

успіх

1

не вдалося оновити файл паролів

2

некоректний синтаксис команди

6

вказаного запису користувача не існує

8

поточний користувач системи

10

не вдалося оновити файл груп

12

не вдалося вилучити домашній каталог

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

userdel не дозволить вам вилучити обліковий запис, якщо цьому обліковому запису належать якісь запущені процеси. У випадку наявності таких процесів ви можете завершити їх роботу або заблокувати пароль чи обліковий запис користувача і вилучити обліковий запис пізніше. Виконати вилучення цього облікового запису у примусовому режимі можна за допомогою параметра -f.

Вам слід виконати перевірку усіх файлових систем вручну, щоб переконатися, щоб не лишилося жодних файлів, які належать цьому користувачу.

Ви не зможете вилучити атрибути NIS з клієнта NIS. Виконати це завдання можна лише на сервері NIS.

Якщо для USERGROUPS_ENAB встановлено значення так у /etc/login.defs, userdel вилучить групу, яка має назву, що збігається із назвою облікового запису користувача. Щоб уникнути неузгодженостей у базах даних passwd і груп, userdel виконає перевірку того, чи не використовується ця група як основна група іншого користувача. Якщо використовується, програма попередить вас без вилучення групи. Примусово вилучити цю групу можна за допомогою параметра -f.

ДИВ. ТАКОЖ

chfn(1), chsh(1), passwd(1), login.defs(5), gpasswd(8), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), subgid(5), subuid(5), useradd(8), usermod(8).

25/01/2023 shadow-utils 4.13