ungetwc(3) Library Functions Manual ungetwc(3)

ungetwc - împinge înapoi un caracter lat într-un flux FIȘIER

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wint_t ungetwc(wint_t caracter-lat, FIȘIER *flux);

Funcția ungetwc() este echivalentul în caractere late al funcției ungetc(3). Aceasta împinge înapoi un caracter lat într-un flux și îl returnează.

Dacă caracterul-lat este WEOF, se returnează WEOF. Dacă wc este un caracter lat nevalid, configurează errno la EILSEQ și returnează WEOF.

Dacă caracterul-lat este un caracter lat valid, acesta este împins înapoi în flux și devine astfel disponibil pentru viitoarele operații de citire a caracterelor late. Indicatorul de poziție al fișierului este decrementat cu unul sau mai multe caractere late. Indicatorul „end-of-file” (sfârșit de fișier) se șterge. Stocarea de rezervă a fișierului nu este afectată.

Notă: caracterul-lat nu trebuie să fie neapărat ultimul caracter lat citit din flux; poate fi orice alt caracter lat valid.

În cazul în care implementarea acceptă mai multe operații de împingere înapoi într-un rând, caracterele late împinse înapoi vor fi citite în ordine inversă; cu toate acestea, este garantat doar un singur nivel de împingere înapoi.

Funcția ungetwc() returnează caracterul-lat în caz de succes sau WEOF în caz de eșec.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
ungetwc() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Comportamentul lui ungetwc() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

fgetwc(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06