TSORT(1) Кориснички команди TSORT(1)

ИМЕ

tsort - perform topological sort

СИНОПСИС

tsort [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

ОПИС

Write totally ordered list consistent with the partial ordering in FILE.

Без ФАЈЛ, или кога ФАЈЛ е -, читај од стандарниот влез.

прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Mark Kettenis.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/tsort
или достапна покално преку: info '(coreutils) tsort invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Април 2023 GNU coreutils 9.3