TSORT(1) Användarkommandon TSORT(1)

tsort - perform topological sort

tsort [FLAGGA] [FIL]

Skriv en fullständigt ordnad lista konsistent med den partiella ordningen i FIL.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Skrivet av Mark Kettenis.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tsort
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tsort invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1