TRUE(1) Uživatelské příkazy TRUE(1)

true - nedělá nic, úspěšně

true [parametry příkazové řádky jsou ignorovány]
true VOLBA

Nedělá nic, pouze vrací návratový kód 0, což znamená “úspěch”. Může být použit v shell skriptech na místech, kde má být příkaz, který skončí úspěchem (má význam “true” -- pravda). Příkaz `:' (dvojtečka) vestavěný ve většině moderních shellů dělá stejnou věc rychleji.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu true, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější http://gnu.org/licenses/gpl.html
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy info a true správně nainstalovány, měl by příkaz
info coreutils 'true invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0