time(2) System Calls Manual time(2)

time - krijg de tijd in seconden

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <time.h>
time_t time(time_t Null_baar*_tloc);

time() geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1, 1970), gemeten in seconden.

Als tloc ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in het geheugen waarnaar gewezen wordt door tloc.

Bij succes wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t) -1) teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

The time cannot be represented as a time_t value. This can happen if an executable with 32-bit time_t is run on a 64-bit kernel when the time is 2038-01-19 03:14:08 UTC or later. However, when the system time is out of time_t range in other situations, the behavior is undefined.
tloc wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
Op systemen waar de C bibliotheek time() omwikkel functie een beroep doet op een implementatie voorzien door de vdso(7) (zodat er geen trap naar de kernel is), kan een ongeldig adres tot het SIGSEGV signaal leiden.

POSIX.1 defines seconds since the Epoch using a formula that approximates the number of seconds between a specified time and the Epoch. This formula takes account of the facts that all years that are evenly divisible by 4 are leap years, but years that are evenly divisible by 100 are not leap years unless they are also evenly divisible by 400, in which case they are leap years. This value is not the same as the actual number of seconds between the time and the Epoch, because of leap seconds and because system clocks are not required to be synchronized to a standard reference. Linux systems normally follow the POSIX requirement that this value ignore leap seconds, so that conforming systems interpret it consistently; see POSIX.1-2018 Rationale A.4.16.

Applications intended to run after 2038 should use ABIs with time_t wider than 32 bits; see time_t(3type).

Op sommige architecture, wordt in een implementatie van time() voorzien door vdso(7).

C11, POSIX.1-2008.

SVr4, 4.3BSD, C89, POSIX.1-2001.

Foutief teruggegeven waarden van deze systeem aanroep kunnen niet onderscheiden worden van succesvolle rapportages dat de tijd een aantal seconden voor de Epoch, daarom zet de C bibliotheek omwikkel functie nooit errno als resultaat van deze aanroep.

Het tloc argument is overbodig en moet altijd NULL zijn in nieuwe code. Wanneer tloc gelijk is aan NULL, kan de aanroep nooit falen.

date(1), gettimeofday(2), ctime(3), ftime(3), time(7), vdso(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

11 november 2023 Linux man-pages 6.06