TIME(2) Linux Programmeurs Handleiding TIME(2)

time - krijg de tijd in seconden

#include <time.h>
time_t time(time_t *tloc);

time() geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1, 1970), gemeten in seconden.

Als tloc ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in het geheugen waarnaar gewezen wordt door tloc.

On success, the value of time in seconds since the Epoch is returned. On error, ((time_t) -1) is returned, and errno is set to indicate the error.

tloc wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.
Op systemen waar de C bibliotheek time() omwikkel functie een beroep doet op een implementatie voorzien door de vdso(7) (zodat er geen trap naar de kernel is), kan een ongeldig adres tot het SIGSEGV signaal leiden.

SVr4, 4.3BSD, C89, C99, POSIX.1-2001. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.

POSIX.1 bepaald seconden sinds het Epoch gebruik makend van een formule die het aantal seconden tussen een bepaalde tijd en het Epoch benaderd. Deze formule houdt rekening met de feiten dat alle even jaren deelbaar door 4 schrikkeljaren zijn, maar dat jaren die ook deelbaar zijn door honderd geen schrikkeljaren zijn behalve als deze deelbaar zijn door 400, in elk geval ze schrikkeljaren zijn. Deze waarde is niet hetzelfde als het echte aantal seconden tussen de tijd en de Epoch, vanwege schrikkelseconden en omdat het niet vereist is dat systeem klokken gesynchroniseerd zijn aan een standaard referentie. De bedoeling is dat de interpretatie van het aantal seconden sinds de Epoch waarden consistent is; zie POSIX.1-2008 Rationale A.4.15 voor verdere uitleg.

On Linux, a call to time() with tloc specified as NULL cannot fail with the error EOVERFLOW, even on ABIs where time_t is a signed 32-bit integer and the clock reaches or exceeds 2**31 seconds (2038-01-19 03:14:08 UTC, ignoring leap seconds). (POSIX.1 permits, but does not require, the EOVERFLOW error in the case where the seconds since the Epoch will not fit in time_t.) Instead, the behavior on Linux is undefined when the system time is out of the time_t range. Applications intended to run after 2038 should use ABIs with time_t wider than 32 bits.

Foutief teruggegeven waarden van deze systeem aanroep kunnen niet onderscheiden worden van succesvolle rapportages dat de tijd een aantal seconden voor de Epoch, daarom zet de C bibliotheek omwikkel functie nooit errno als resultaat van deze aanroep.

Het tloc argument is overbodig en moet altijd NULL zijn in nieuwe code. Wanneer tloc gelijk is aan NULL, kan de aanroep nooit falen.

Op sommige architecture, wordt in een implementatie van time() voorzien door vdso(7).

date(1), gettimeofday(2), ctime(3), ftime(3), time(7), vdso(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux