SYSCTL(8) Керування системою SYSCTL(8)

sysctl — програма для налаштовування параметрів ядра під час роботи.

sysctl [параметри] [змінна[=значення]] [...]
sysctl -p [файл або формальний вираз] [...]

sysctl використовується для внесення зміни до параметрів ядра під час роботи. Доступними для зміни параметрами є параметри зі списку у /proc/sys/. Для підтримки роботи sysctl у Linux потрібна procfs. sysctl можна скористатися для читання і запису даних sysctl.

змінна
Назва ключа для читання даних. Приклад: kernel.ostype. Замість роздільника «.» можна використовувати роздільник «/».
змінна=значення
Для встановлення значення ключа скористайтеся записом у форматі змінна=значення, де змінна є назвою ключа, а значення — значення, яке слід встановити. Якщо у значенні містяться лапки або символи, які обробляються командною оболонкою, ви можете взяти значення у подвійні лапки.
-n, --values
Цим параметром можна скористатися для вимикання виведення назви ключа під час виведення значень.
-e, --ignore
Цим параметром можна скористатися для вмикання режиму ігнорування помилок, пов’язаних із невідомими ключами.
-N, --names
Цим параметром можна скористатися для виведення лише назв. Корисно у оболонках, де передбачено програмоване доповнення команд.
-q, --quiet
Цим параметром можна скористатися для усування з виведених даних значень, встановлених у stdout.
-w, --write
Скористайтеся цим параметром, якщо усі аргументи визначають ключ, значення якого слід встановити.
-p[ФАЙЛ], --load[=ФАЙЛ]
Завантажити параметри sysctl із вказаного файла або із /etc/sysctl.conf, якщо файл не вказано. Якщо вказати замість назви файла -, дані буде прочитано із стандартного джерела вхідних даних. Використання цього параметра означає, що аргументами sysctl є файли, які буде прочитано у порядку, у якому їх було вказано. Аргумент файла може бути вказано у форматі формального виразу.
-a, --all
Вивести всі доступні значення.
--deprecated
Включити застарілі параметри до списку значень --all.
-b, --binary
Вивести значення без додавання символу розриву рядка.
--system
Завантажити параметри з усіх файлів налаштувань системи. Файли буде прочитано з каталогів у вказаному списку у вказаному порядку, згори вниз. Після завантаження файла із вказаною назвою усі інші файли із такою самою назвою, які зберігаються у інших каталогах, буде проігноровано.
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf
-r, --pattern взірець
Застосувати лише параметри, які відповідають взірцю. У взірці використовується розширений синтаксис формальних виразів.
-A
Інший варіант -a
-d
Інший варіант -h
-f
Інший варіант -p
-X
Інший варіант -a
-o
Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.
-x
Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.
-h, --help
Вивести текст довідки і завершити роботу.
-V, --version
Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --system --pattern '^net.ipv6'

Параметри base_reachable_time та retrans_time вважаються застарілими. Програма sysctl не дозволяє змінювати значення цих параметрів. Користувачі, які вважають за потрібне використовувати застарілі інтерфейси ядра, мають змінювати значення у файловій системі /proc у інший спосіб. Приклад:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

sysctl.conf(5) regex(7)

George Staikos

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps@freelists.org
27 лютого 2020 року procps-ng