SYSCTL(8) Керування системою SYSCTL(8)

НАЗВА

sysctl — програма для налаштовування параметрів ядра під час роботи.

КОРОТКИЙ ОПИС

sysctl [параметри] [змінна[=значення]] [...]
sysctl -p [файл або формальний вираз] [...]

ОПИС

sysctl використовується для внесення зміни до параметрів ядра під час роботи. Доступними для зміни параметрами є параметри зі списку у /proc/sys/. Для підтримки роботи sysctl у Linux потрібна procfs. sysctl можна скористатися для читання і запису даних sysctl.

ПАРАМЕТРИ

змінна
Назва ключа для читання даних. Приклад: kernel.ostype. Замість роздільника «.» можна використовувати роздільник «/».
змінна=значення
Для встановлення значення ключа скористайтеся записом у форматі змінна=значення, де змінна є назвою ключа, а значення — значення, яке слід встановити. Якщо у значенні містяться лапки або символи, які обробляються командною оболонкою, ви можете взяти значення у подвійні лапки.
Цим параметром можна скористатися для вимикання виведення назви ключа під час виведення значень.
Цим параметром можна скористатися для вмикання режиму ігнорування помилок, пов’язаних із невідомими ключами.
Цим параметром можна скористатися для виведення лише назв. Корисно у оболонках, де передбачено програмоване доповнення команд.
Цим параметром можна скористатися для усування з виведених даних значень, встановлених у stdout.
Примусово вважати усі аргументи аргументами запису і вивести помилку, якщо їх не можна обробити у відповідний спосіб.
Завантажити параметри sysctl із вказаного файла або із /etc/sysctl.conf, якщо файл не вказано. Якщо вказати замість назви файла -, дані буде прочитано із стандартного джерела вхідних даних. Використання цього параметра означає, що аргументами sysctl є файли, які буде прочитано у порядку, у якому їх було вказано. Аргумент файла може бути вказано у форматі формального виразу.
Вивести всі доступні значення.
Включити застарілі параметри до списку значень --all.
Вивести значення без додавання символу розриву рядка.
Завантажити параметри з усіх загальносистемних файлів налаштувань. Див. розділ ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФАЙЛІВ СИСТЕМИ нижче.
Застосувати лише параметри, які відповідають взірцю. У взірці використовується розширений синтаксис формальних виразів.
Інший варіант -a
Інший варіант -h
Інший варіант -p
Інший варіант -a
Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.
Не виконувати дій. Використовується для забезпечення сумісності із BSD.
Вивести текст довідки і завершити роботу.
Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФАЙЛІВ СИСТЕМИ

При використанні параметра --system sysctl прочитає файли з каталогів у вказаному списку у вказаному порядку, згори вниз. Після завантаження файла із вказаною назвою усі інші файли із такою самою назвою, які зберігаються у інших каталогах, буде проігноровано.

/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

Усі файли налаштувань буде упорядковано за абеткою у назвах, незалежно від каталогу, у якому вони зберігаються. Файли налаштувань можна замінити або повністю (створенням нового файла налаштувань із тією самою назвою у каталозі із вищою пріоритетністю), або частково (за допомогою файла налаштувань, який йде далі за порядком).

ПРИКЛАДИ

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --pattern '^net.ipv6' --system

ЗАСТАРІЛІ ПАРАМЕТРИ

Параметри base_reachable_time та retrans_time вважаються застарілими. Програма sysctl не дозволяє змінювати значення цих параметрів. Користувачі, які вважають за потрібне використовувати застарілі інтерфейси ядра, мають змінювати значення у файловій системі /proc у інший спосіб. Приклад:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

ФАЙЛИ

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

proc(5), sysctl.conf(5), regex(7)

АВТОР

George Staikos

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps@freelists.org

19 серпня 2023 року procps-ng