SYSCTL(8) Systemadministration SYSCTL(8)

sysctl — konfigurera kärnparametrar under gång

sysctl [flaggor] [variabel[=värde]] […]
sysctl -p [fil eller reguttr] […]

sysctl används för att ändra kärnparametrar under gång. De tillgängliga parametrarna är de som listas under /proc/sys/. Procfs krävs för att stödja sysctl i Linux. Du kan använda sysctl både för att läsa och skriva sysctl-data.

Namnet på en nyckel att läsa ifrån. Ett exempel är kernel.ostype. Separatorn ”/” godkänns också istället för en ”.”.
För att sätta en nyckel, använd formen variabel=värde där variabel är nyckeln och värde är värdet att sätta den till. Om värdet innehåller citationstecken eller tecken som tolkas av skalet kan du behöva omge värdet med citationstecken.
Använd denna flagga för att slå av utskrift av nyckelnamnet när värden skrivs.
Använd denna flagga för att ignorera fel för okända nycklar.
Använd denna flagga för att bara skriva namnen. Det kan vara användbart med skal som har programmerbar komplettering.
Använd denna flagga för att inte visa värdena som sätts på standard ut.
Tvinga alla argument att vara skrivargument och skriv ett fel om de inte kan tolkas på det sättet.
Läs in sysctl-inställningar från filen som anges eller /etc/sysctl.conf om ingen anges. Att ange - som ett filnamn betyder att läsa data från standard in. Användning av denna flagga kommer betyda att argument till sysctl är filer, vilka läses i den ordning de anges. Filargumentet kan anges som ett reguljärt uttryck.
Visa alla värden som för närvarande är tillgängliga.
Inkludera utgående parametrar i värdelistningen med --all.
Skriv värdet utan nyrad.
Läs in inställningar från alla systemkonfigurationsfiler. Se avsnittet SYSTEMFILSPRECEDENS nedan.
Verkställ endast inställningar som matchar mönster. Mönstret använder syntaxen för utökade reguljära uttryck.
Alias för -a
Alias för -h
Alias för -p
Alias för -a
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

När man använder flaggan --system kommer sysctl läsa filer från kataloger i följande lista i angiven ordning från början till slut. När en fil med ett angivet filnamn lästs in kommer eventuella filer med samma namn i senare kataloger ingoreras.

/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

Alla konfigurationsfiler sorteras i lexikografisk ordning, oavsett vilken katalog de finns i. Konfigurationsfiler kan antingen ersättas helt (genom att ha en ny konfigurationsfil med samma namn i en katalog med högre prioritet) eller ersättas delvis (genom att ha en konfigurationsfil som ordnas senare).

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --pattern '^net.ipv6' --system

base_reachable_time och retrans_time är föråldrade. Kommandot sysctl tillåter inte ändring av dessa parametrar. Användare som insisterar på att använda föråldrade kärngränssnitt får trycka värdet till filsystemet /proc på annat sätt. Till exempel:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

proc(5), sysctl.conf(5), regex(7)

George Staikos

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2023-08-19 procps-ng