SYSCTL(8) Systemadministration SYSCTL(8)

sysctl — konfigurera kärnparametrar under gång

sysctl [flaggor] [variabel[=värde]] […]
sysctl -p [fil eller reguttr] […]

sysctl används för att ändra kärnparametrar under gång. De tillgängliga parametrarna är de som listas under /proc/sys/. Procfs krävs för att stödja sysctl i Linux. Du kan använda sysctl både för att läsa och skriva sysctl-data.

variabel
Namnet på en nyckel att läsa ifrån. Ett exempel är kernel.ostype. Separatorn ”/” godkänns också istället för en ”.”.
variabel=värde
För att sätta en nyckel, använd formen variabel=värde där variabel är nyckeln och värde är värdet att sätta den till. Om värdet innehåller citationstecken eller tecken som tolkas av skalet kan du behöva omge värdet med citationstecken.
-n, --values
Använd denna flagga för att slå av utskrift av nyckelnamnet när värden skrivs.
-e, --ignore
Använd denna flagga för att ignorera fel för okända nycklar.
-N, --names
Använd denna flagga för att bara skriva namnen. Det kan vara användbart med skal som har programmerbar komplettering.
-q, --quiet
Använd denna flagga för att inte visa värdena som sätts på standard ut.
-w, --write
Använd denna flagga när alla argument föreskriver att en nyckel skall sättas.
-p[FIL], --load[=FIL]
Läs in sysctl-inställningar från filen som anges eller /etc/sysctl.conf om ingen anges. Att ange - som ett filnamn betyder att läsa data från standard in. Användning av denna flagga kommer betyda att argument till sysctl är filer, vilka läses i den ordning de anges. Filargumentet kan anges som ett reguljärt uttryck.
-a, --all
Visa alla värden som för närvarande är tillgängliga.
--deprecated
Inkludera utgående parametrar i värdelistningen med --all.
-b, --binary
Skriv värdet utan nyrad.
--system
Läs in inställningar från alla systemkonfigurationsfiler. Filer läses från kataloger i följande lista i den givna ordningen uppifrån och ner. När en fil med ett givet namn är inläst ignoreras eventuella filer med samma namn i följande kataloger.
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf
-r, --pattern mönster
Verkställ endast inställningar som matchar mönster. Mönstret använder syntaxen för utökade reguljära uttryck.
-A
Alias för -a
-d
Alias för -h
-f
Alias för -p
-X
Alias för -a
-o
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
-x
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
-h, --help
Visa hjälptext och avsluta.
-V, --version
Visa versionsinformation och avsluta.

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --system --pattern '^net.ipv6'

The base_reachable_time and retrans_time are deprecated. The sysctl command does not allow changing values of these parameters. Users who insist to use deprecated kernel interfaces should push values to /proc file system by other means. For example:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

sysctl.conf(5) regex(7)

George Staikos

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se
2020-02-27 procps-ng