SYSCTL(8) Systemadministration SYSCTL(8)

sysctl — konfigurera kärnparametrar under gång

sysctl [flaggor] [variabel[=värde]] […]
sysctl -p [fil eller reguttr] […]

sysctl används för att ändra kärnparametrar under gång. De tillgängliga parametrarna är de som listas under /proc/sys/. Procfs krävs för att stödja sysctl i Linux. Du kan använda sysctl både för att läsa och skriva sysctl-data.

Namnet på en nyckel att läsa ifrån. Ett exempel är kernel.ostype. Separatorn ”/” godkänns också istället för en ”.”.
För att sätta en nyckel, använd formen variabel=värde där variabel är nyckeln och värde är värdet att sätta den till. Om värdet innehåller citationstecken eller tecken som tolkas av skalet kan du behöva omge värdet med citationstecken.
Använd denna flagga för att slå av utskrift av nyckelnamnet när värden skrivs.
Använd denna flagga för att ignorera fel för okända nycklar.
Använd denna flagga för att bara skriva namnen. Det kan vara användbart med skal som har programmerbar komplettering.
Använd denna flagga för att inte visa värdena som sätts på standard ut.
Använd denna flagga när alla argument föreskriver att en nyckel skall sättas.
Läs in sysctl-inställningar från filen som anges eller /etc/sysctl.conf om ingen anges. Att ange - som ett filnamn betyder att läsa data från standard in. Användning av denna flagga kommer betyda att argument till sysctl är filer, vilka läses i den ordning de anges. Filargumentet kan anges som ett reguljärt uttryck.
Visa alla värden som för närvarande är tillgängliga.
Inkludera utgående parametrar i värdelistningen med --all.
Skriv värdet utan nyrad.
Läs in inställningar från alla systemkonfigurationsfiler. Filer läses från kataloger i följande lista i den givna ordningen uppifrån och ner. När en fil med ett givet namn är inläst ignoreras eventuella filer med samma namn i följande kataloger.
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf
Verkställ endast inställningar som matchar mönster. Mönstret använder syntaxen för utökade reguljära uttryck.
Alias för -a
Alias för -h
Alias för -p
Alias för -a
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
Gör ingenting, finns för kompatibilitet med BSD.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a --pattern forward
/sbin/sysctl -a --pattern forward$
/sbin/sysctl -a --pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl --system --pattern '^net.ipv6'

The base_reachable_time and retrans_time are deprecated. The sysctl command does not allow changing values of these parameters. Users who insist to use deprecated kernel interfaces should push values to /proc file system by other means. For example:

echo 256 > /proc/sys/net/ipv6/neigh/eth0/base_reachable_time

/proc/sys
/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

sysctl.conf(5) regex(7)

George Staikos

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-02-27 procps-ng