STARTX(1) General Commands Manual STARTX(1)

startx - inicjuje sesję X

startx [ [ klient ] opcje ... ] [ -- [ serwer ] [ ekran ] opcje ... ]

Skrypt startx jest interfejsem do xinit(1), który udostępnia nieco przyjaźniejszy interfejs użytkownika do uruchamiania pojedynczej sesji X Window System. Jest wywoływany zwykle bez argumentów.

Arguments immediately following the startx command are used to start a client in the same manner as xinit(1). The special argument '--' marks the end of client arguments and the beginning of server options. It may be convenient to specify server options with startx to change them on a per-session basis. Some examples of specifying server arguments follow; consult the manual page for your X server to determine which arguments are legal.

startx -- -depth 16

startx -- -dpi 100

startx -- -layout Multihead

Aby określić właściwego klienta do uruchomienia, startx szuka następujących plików (w tej kolejności):

$(HOME)/.startxrc

/usr/lib/sys.startxrc

$(HOME)/.xinitrc

/etc/X11/xinit/xinitrc

Jeśli podano opcje wiersza poleceń klienta, przesłaniają one to zachowanie i powracają do zachowania xinit(1). Aby określić serwer do uruchomienia, startx szuka początkowo pliku .xserverrc w katalogu domowym użytkownika. Jeśli go nie znajdzie, używa pliku xserverrc w katalogu biblioteki xinit. Jeśli podano opcje wiersza poleceń serwera, przesłaniają one to zachowania i powracają do zachowania xinit(1). Użytkownicy zazwyczaj nie muszą dostarczać pliku .xserverrc. Proszę zapoznać się ze stroną podręcznika systemowego xinit(1), aby dowiedzieć się więcej o argumentach.

Pliki xinitrc i xserverrc odnoszące się do całego systemu, można znaleźć w katalogu /etc/X11/xinit.

The .xinitrc is typically a shell script which starts many clients according to the user's preference. When this shell script exits, startx kills the server and performs any other session shutdown needed. Most of the clients started by .xinitrc should be run in the background. The last client should run in the foreground; when it exits, the session will exit. People often choose a session manager, window manager, or xterm as the ”magic” client.

Below is a sample .xinitrc that starts several applications and leaves the window manager running as the ”last” application. Assuming that the window manager has been configured properly, the user then chooses the ”Exit” menu item to shut down X.


xrdb -load $HOME/.Xresources
xsetroot -solid gray &
xbiff -geometry -430+5 &
oclock -geometry 75x75-0-0 &
xload -geometry -80-0 &
xterm -geometry +0+60 -ls &
xterm -geometry +0-100 &
xconsole -geometry -0+0 -fn 5x7 &
exec twm

Zmienna otrzymuje nazwę ekranu, do którego powinni podłączać się klienci. Proszę zauważyć, że jest ona ustawiana, nie odczytywana.
Zmienna, jeśli nie jest już zdefiniowana, jest ustawiana na $(HOME)/.Xauthority. Dzięki temu zapobiega się automatycznemu ustawianiu niebezpiecznego uwierzytelnienia bazującego na hoście, z lokalnego komputera (jeśli nie podano argumentu -auth). Proszę zapoznać się ze stronami podręcznika Xserver(1) i Xsecurity(7), aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu klienta/serwera X.

$(HOME)/.xinitrc
Klient do uruchomienia. Zwykle skrypt powłoki, który uruchamia wiele programów w tle.
$(HOME)/.xserverrc
Serwer do uruchomienia. Domyślnym jest X.
/etc/X11/xinit/xinitrc
Klient do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xinitrc.
/etc/X11/xinit/xserverrc
Serwer do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xserverrc.

xinit(1), X(7), Xserver(1), Xorg(1), xorg.conf(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

xinit 1.4.1 X wersja 11