SOCKETCALL(2) Linux Programmeurs Handleiding SOCKETCALL(2)

socketcall - socket systeem aanroepen

#include <linux/net.h>        /* Definition of SYS_* constants */
#include <sys/syscall.h>      /* Definition of SYS_socketcall */
#include <unistd.h>
int syscall(SYS_socketcall, int call, unsigned long *args);

Note: glibc provides no wrapper for socketcall(), necessitating the use of syscall(2).

socketcall() is het algemeen kernel ingangspunt voor de socket systeem aanroepen. aanroep bepaald welke socket functie te activeren. args wijst naar een blok dat de daadwerkelijke argumenten bevat, welke doorgegeven worden aan de passende aanroep.

Gebruiker programma's zouden de passende functies met hun gebruikelijke namen aan moeten roepen. Alleen standaard-bibliotheek-bouwers en kernel hackers hebben kennis van socketcall() nodig.

aanroep Handleiding
SYS_SOCKET socket(2)
SYS_BIND bind(2)
SYS_CONNECT connect(2)
SYS_LISTEN listen(2)
SYS_ACCEPT accept(2)
SYS_GETSOCKNAME getsockname(2)
SYS_GETPEERNAME getpeername(2)
SYS_SOCKETPAIR socketpair(2)
SYS_SEND send(2)
SYS_RECV recv(2)
SYS_SENDTO sendto(2)
SYS_RECVFROM recvfrom(2)
SYS_SHUTDOWN shutdown(2)
SYS_SETSOCKOPT setsockopt(2)
SYS_GETSOCKOPT getsockopt(2)
SYS_SENDMSG sendmsg(2)
SYS_RECVMSG recvmsg(2)
SYS_ACCEPT4 accept4(2)
SYS_RECVMMSG recvmmsg(2)
SYS_SENDMMSG sendmmsg(2)

Deze aanroep is specifiek voor Linux, en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die overdraagbaar moeten zijn.

On some architectures—for example, x86-64 and ARM—there is no socketcall() system call; instead socket(2), accept(2), bind(2), and so on really are implemented as separate system calls.

Op x86-32 was, socketcall() historisch de enige ingang voor de socket API. Hoewel, beginnende bij Linux 4.3 directe systeem aanroepen werden voorzien op x86-32 voor de socket API. Dit ondersteunde de creatie van seccomp(2) filters die socket systeem aanroepen filtert (voor nieuwe user-space binaries die werden gecompileerd om de nieuwe ingangen te gebruiken) en die ook voorzag in (kleine) prestatie verbeteringen.

accept(2), bind(2), connect(2), getpeername(2), getsockname(2), getsockopt(2), listen(2), recv(2), recvfrom(2), recvmsg(2), send(2), sendmsg(2), sendto(2), setsockopt(2), shutdown(2), socket(2), socketpair(2)

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux