SIZE(1) Засоби розробки GNU SIZE(1)

НАЗВА

size - виведення розмірів розділів та загального розміру двійкових файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

size [-A|-B|-G|--format=сумісність]
[--help]
[-d|-o|-x|--radix=число]
[--common]
[-t|--totals]
[--target=назва_bfd] [-V|--version]
[-f]
[об'єктний_файл...]

ОПИС

Допоміжна програма GNU size виводить список розмірів розділів та загальний розмір для кожного з двійкових файлів об'єктний_файл у її списку аргументів. Типово, для кожного з файлів або для кожного з модулів, якщо файл є архівом, буде створено один рядок даних.

об'єктний_файл... файли, які слід обробити. Якщо не буде вказано жодного файла, буде використано файл "a.out".

ПАРАМЕТРИ

Параметри командного рядка мають наступне призначення:

За допомогою одного з цих параметрів ви можете вибрати, нагадуватимуть дані, виведені GNU size, дані, які виведено size System V (з використанням -A або --format=sysv), чи дані, які виведено size з Берклі (з використанням -B або --format=berkeley). Типовим є однорядковий формат, подібний до формату Берклі. Крім того, ви можете вибрати виведення у форматі GNU (з використанням -G, or --format=gnu). Цей формат подібний до виведення у форматі Берклі, але із іншим обчисленням розмірів.

Ось приклад формату Берклі (типового) виведення size:

 $ size --format=Berkeley ranlib size text data bss dec hex filename 
294880 81920 11592 388392 5ed28 ranlib 294880 81920 11888 388688 5ee50
size

У виведенні у стилі Берклі обчислення виконується лише для придатних лише для читання даних у стовпчику "text", а не у стовпчику "data", у обох стовпчиках, "dec" і "hex", буде показано суму стовпчиків "text", "data" і "bss" у десятковому і шістнадцятковому форматі, відповідно.

У форматі GNU виконується облік придатних лише до читання даних у стовпчику "data", а не у стовпчику "text", і буде один раз показано лише суму "text", "data" і "bss" у стовпчику "total". Параметром --radix можна скористатися для зміни основи числення для усіх стовпчиків. Тут ті самі дані показано із використанням формату GNU:

 $ size --format=GNU ranlib size text data bss total filename 279880
96920 11592 388392 ranlib 279880 96920 11888 388688 size

Це ті самі дані, але показані ближче до угод щодо System V:

 $ size --format=SysV ranlib size ranlib : section size addr 
.text 294880 8192 .data 81920 303104 .bss 11592 385024 Total 388392
  size : section size addr .text 294880 8192 .data 81920
303104 .bss 11888 385024 Total 388688
-?
Показати резюме щодо прийнятних аргументів і параметрів.
За допомогою одного з цих параметрів ви можете керувати тим, буде показано розмір кожного з розділів у форматі десяткового (-d або --radix=10), вісімкового (-o або --radix=8) чи шістнадцяткового (-x або --radix=16) числа. Для --radix=число передбачено підтримку лише трьох значень (8, 10, 16). Загальний розмір завжди буде показано у двох системах числення — десятковій та шістнадцятковій для виведення з -d або -x, або вісімковій і шістнадцятковій, якщо вами використано -o.
Вивести загальний розмір спільних символів у кожному файлі. Якщо використано формат Берклі або GNU, ці дані буде включено до розміру bss.
Показати загальні дані усіх об'єктів у списку (лише для режиму форматів Берклі або GNU).
Вказати, що форматом коду об'єктів для об'єктного_файла є назва_bfd. Можливо, потреби у цьому параметрі немає, size може автоматично розпізнавати багато форматів.
Вивести номер версії size.
Буде проігноровано. Цей параметр використано в інших версіях програми size, але його підтримки не передбачено у версії з GNU Binutils.
@файл
Прочитати параметри командного рядка з файла файл. Прочитані параметри буде вставлено замість початкового параметра @file. Якщо файла файл не існуватиме або файл не вдасться прочитати, параметр буде оброблено буквально, а не просто вилучено.

Параметри у файлі файл слід відокремлювати пробілами. Сам символ пробілу можна включити до параметра, взявши увесь запис параметра у одинарні або подвійні лапки. Включити довільний символ (включно із символом зворотної похилої риски) можна додавши до нього префікс — зворотну похилу риску. Файл файл може сам містити додаткові параметри @file; усі такі параметри буде оброблено рекурсивно.

ДИВ. ТАКОЖ

ar(1), objdump(1), readelf(1) та запис Info для binutils.

АВТОРСЬКІ ПРАВА

© Free Software Foundation, Inc., 1991-2024

Кожен має право копіювати, розповсюджувати та вносити зміни до даного Документу на умовах GNU Free Documentation License, версії 1.3 або будь-якої наступної версії, опублікованої Free Software Foundation; даний Документ не містить Незмінних розділів; даний Документ не має Текстів передньої та задньої обкладинок. Копія даної ліцензії включена в розділ із заголовком "GNU Free Documentation License".

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

1 лютого 2024 року binutils-2.42.0