shadow(5) shadow(5)

İSİM

shadow - şifreli parola dosyası

shadow kullanıcı hesaplarının şifreli parola bilgilerini ve isteğe bağlı parola dönemsellik bilgilerini içerir.

Kullanıcı adı

Şifreli parola

1 Ocak 1970´den parolanın en son değiştiği güne kadar geçen gün sayısı

Parolanın değişmesi gerekecek güne kadar olan sürenin gün sayısı

Parolanın değişmesi gereken günden sonraki sürenin gün sayısı

Parolanın zaman aşımından önce kullanıcının uyarılacağı gün sayısı

Parolanın zaman aşımından hesabın kapatılacağı güne kadar geçecek sürenin gün sayısı

1 ocak 1970´den hesabın kapatılacağı güne kadar geçen sürenin gün sayısı

Bir yedek alan

Parola alanı mutlaka dolu olmalıdır. Şifreli parola alanı 64 karakterlik bir alfabeden (a´dan z´ye, A´dan Z´ye, 0´dan 9´a, "." Ve "/" den oluşan bir alfabe) seçilen 13 ila 24 karakterden oluşur. Bu dizgenin nasıl yorumlandığını görmek için crypt(3)'e bakınız.

Parolanın en son değiştiği günün tarihi, 1 Ocak 1970´den beri geçen gün sayısı olarak belirtilir. Geçerli gün sayısı geçmeden parolanın tekrar değiştirilmesi önlenebilir ve belirli bir gün sayısı geçtikten sonra parolanın değişmesi için kullanıcı zorlanabilir. Şayet gerekli en az gün sayısı en çok gün sayısından daha büyük ise, parola kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Şayet parola son kullanım tarihinden sonra belirtilen süre içinde değiştirilmez ise, kullanıcı hesabı kapatılır. Parola son kullanım tarihinden bağımsız olarak, bir kullanıcı hesabı belirtilen sürenin sonunda kapatılabilir.

Bu bilgiler, /etc/passwd dosyasında da varsa, /etc/shadow dosyasındaki bilgiler geçerlidir.

Parola güvenliği açısından bu dosya için normal kullanıcılara okuma izni kapalı olmalıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/passwd - kullanıcı hesap bilgileri
/etc/shadow - şifreli kullanıcı parolaları

İLGİLİ BELGELER

chage(1), login(1), passwd(1), su(1), passwd(5), pwconv(8), pwunconv(8), sulogin(8).

Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004