chage(1) chage(1)

İSİM

chage - kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir

chage [-m asgari-gün-sayısı]  [-M azami-gün-sayısı]  [-d son-gün]
      [-I pasif]  [-E son-tarih]  [-W uyarı-gün-sayısı]  kullanıcı
chage -l kullanıcı

chage, parolanın son değiştirilme tarihinden, değiştirilmesi gerekecek olan güne kadar geçen sürenin gün cinsinde miktarını değiştirir. Bu bilgi, sistem tarafından, kullanıcının ne zaman parolasını değiştirmesi gerektiğini bulmakta kullanılır. Bu komut root kullanıcıya tahsis edilmiştir. Sadece -l seçeneği, normal kullanıcılar tarafından, parola ve hesaplarının son kullanma tarihini görmek amacı ile kullanılabilir.

-m seçeneği ile belirtilen asgari-gün-sayısı´nın değeri, parola değişiklikleri arasında geçecek asgari gün sayısıdır. Buraya sıfır değeri verilirse, kullanıcı istediği bir zaman parolasını değiştirebilir.

-M seçeneği ile belirtilen azami-gün-sayısı´nın değeri, parolanın geçerliliğinin biteceği güne kadar geçecek zamanın gün cinsinden miktarıdır. azami-gün-sayısı artı son-gün, içinde bulunulan günden az ise, kullanıcı hesabını kullanmadan önce parolasını değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu olay, -W seçeneğini kullanılarak da ayarlanabilir. Bu seçenek sayesinde kullanıcıya bu olay hakkında uyarı mesajı verebilirsiniz.

-d seçeneği ile, son-gün´ün değeri 1 Ocak 1970´den parolanın son değişeceği güne kadar olan gün sayısıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih olarak da belirtilebilir (veya yaşadığınız bölgede kabul edilen tarih biçimi ile).

-E seçeneği, kullanıcı hesabının hangi tarihten sonra erişilemez olduğunu ayarlamak için kullanılır. son-tarih´in değeri; 1 Ocak 1970´den hesabın kilitleneceği güne kadar olan sürenin gün cinsinden miktarıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih olarak da belirtilebilir (veya yaşadığınız bölgede kabul edilen tarih biçimi ile). Hesabı kilitlenen bir kullanıcının hesabını tekrar kullanabilmesi için, mutlaka sistem yöneticisine baş vurması gerekmektedir.

-I seçeneği, bir parolanın pasif hale geçmesi ile hesabın kilitlenmesi arasında geçecek olan gün miktarını ayarlamak için kullanılır. pasif seçeneği, pasif geçecek gün sayısıdır. 0 (sıfır) değeri bu özelliği etkisizleştirir. Hesabı kilitlenen bir kullanıcının hesabını tekrar kullanabilmesi için, mutlaka sistem yöneticisine baş vurması gerekmektedir.

-W seçeneği, bir parola değişikliğinin gerekeceği günden kaç gün önce uyarı verileceğini ayarlamak için kullanılır. uyarı-gün-sayısı seçeneği, kullanıcının parolasının geçersiz kalmasından önce kullanıcının uyarılacağı gün sayısıdır.

Şayet hiçbir seçenek belirtilmezse, chage etkileşimli kipe geçer. O an için geçerli olan bütün değerleri ekrana yazar. Bu alanlardaki değerleri değiştirmek için yeni değerler girilir. Şayet geçerli değerleri kullanmak istiyorsanız bu satırları boş bırakın. Geçerli değerler [ ] işaretleri arasında gösterilir.

chage uygulamasının /etc/shadow dosyasına ihtiyacı vardır. Şayet parolalar /etc/passwd dosyası içinde saklanıyorsa, chage uygulamasının işlevselliği ortadan kalkar.

İLGİLİ DOYALAR

/etc/passwd - kullanıcı hesabı bilgileri
/etc/shadow - gölge parolalı kullanıcı hesabı bilgileri

İLGİLİ DOYALAR

passwd(5), shadow(5)

Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003