SETLEDS(1) General Commands Manual SETLEDS(1)

setleds - ustawia diody klawiatury

setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

setleds odczytuje i zmienia ustawienia światełek LED (zwanych NumLock, CapsLock i ScrollLock) bieżącego VT (termianla wirtualnego). Bez argumentów polecenie setleds wypisuje obecne ustawienia. Z argumentami ustawia lub wyłącza wskazane flagi (pozostawiając inne niezmienione). Ustawienia przed i po zmianie są zgłaszane jeśli podano opcję -v.

Ustawienia flag did są specyficzne dla każdego VT (i używany jest VT odpowiadający strumieniowi wejścia, czyli stdin).

setleds domyślnie (lub z opcją -F) tylko zmienia flagi VT (i ich ustawienie może wpłynąć na diody klawiatury).

Użyty z opcją -D, setleds zmieni obydwie flagi VT i ich domyślne ustawienia (a więc kolejny reset nie odwoła zmiany). Może to być użyteczne dla ludzi, którzy zawsze chcą mieć włączony numlock.

Użyty z opcją -L, setleds nie rusza flag VT, a jedynie zmienia stan diod. Od tej chwili diody nie będą oddawać rzeczywistego stanu flag VT (ale zareagują na każdą zmianę). Polecenie setleds -L (bez kolejnych argumentów) przywróci sytuację, w której diody oddają stan flag VT.

Można użyć setleds w /etc/rc, by zdefiniować początkowy i domyślny stan NumLock, na przykład tak:

INITTY=/dev/tty[1-8]
for tty in $INITTY; do

setleds -D +num < $tty

done

Czyści lub ustawia NumLock. (Od teraz, ustawienie NumLock wpływa na interpretację klawiszy numerycznych. Wciśnięcie klawisza NumLock uzupełnia ustawienie NumLock).
Czyści lub ustawia CapsLock. (Od teraz, ustawienie CapsLock dodaje klawisz Shift w stosunku do wprowadzanych liter. Wciśnięcie klawisza CapsLock uzupełnia ustawienie CapsLock).
Czyści lub ustawia ScrollLock. (Od teraz, wciśnięcie klawisza ScrollLock (lub ^S/^Q) zatrzymuje/wznawia wyjście konsoli).

W trybie aplikacji klawiatury klawisz NumLock nie wpływa na ustawienie flagi NumLock.

loadkeys(1)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

24 września 1994 kbd