SDIFF(1) Brukerkommandoer SDIFF(1)

sdiff - side-by-side merge of file differences

sdiff [VALG]... FIL1 FIL2

Sammenslåing av forskjeller mellom FIL1 og FIL2, side ved side.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Jobb interaktivt, og send utdata til FIL.
Ikke skill mellom store og små bokstaver.
Ikke regn tabulator-forskjeller som endringer.
Ignorer blanktegn i slutten av linjer.
Ikke regn ulikt antall blanktegn som endringer.
Ignorer alle blanktegn.
Ignorer endringer hvis linjer er fullstendig tomme.
Ignorer endringer hvis linjer samsvarer med RE.
Fjern etterfølgende linjeskift-tegn fra inndata.
Behandle filer som tekst.
Ikke skriv ut flere enn valgt ANTALL kolonner (standard: 130).
Bare skriv ut venstre kolonne med felles linjer.
Ikke skriv ut felles linjer.
Utvid tabulatorer til mellomrom i utdata.
Tabulatorer slutter ved hvert valgte kolonneNUMMER (standard: 8).
Prøv hardt å finne en mindre rekke endringer.
Forvent store filer med små, spredte endringer.
Bruk valgt PROGRAM til å sammenlikne filer.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Programmet leser fra standard inndata hvis FIL er «-». Avsluttende status er 0 hvis inndata er like, 1 hvis ulike og 2 hvis det oppstår problemer.

Skrevet av Thomas Lord.

Rapporter programfeil til: <bug-diffutils@gnu.org>; rapporter oversettelsesfeil til: <l10n-no@lister.huftis.org>.
Nettside for GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Generell hjelp til bruk av GNU-programvare: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

cmp(1), diff(1), diff3(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for sdiff opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og sdiff programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info sdiff

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2023 diffutils 3.10