RUN-PARTS(8) System Manager's Manual RUN-PARTS(8)

run-parts - zažene skripte ali programe v mapi

run-parts [--test] [--verbose] [--debug] [--report] [--lsbsysinit] [--regex=RE] [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] DIRECTORY

run-parts -V

run-parts zažene vse najdene izvedljive datoteke v mapi directory poimenovane s spodaj opisanimi omejitvami. Druge datoteke in mape so tiho prezrte.

Če nista podani možnost --lsbsysinit ali pa možnost --regex, morajo biti imena sestavljena samo iz ASCII velikih in majhnih črk, številk, podčrtajev in vezajev.

If the --lsbsysinit option is given, then the names must not end in .dpkg-old or .dpkg-dist or .dpkg-new or .dpkg-tmp, and must belong to one or more of the following namespaces: the LANANA-assigned namespace (^[a-z0-9]+$); the LSB hierarchical and reserved namespaces (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); and the Debian cron script namespace (^[a-zA-Z0-9_-]+$).

Če je podana možnost --regex, morajo imena ustrezati po meri narejenemu razširjenemu logičnemu izrazu določenemu kot argument te možnosti.

Files are run sequentially in the lexical sort order (according to the C/POSIX locale character collation rules) of their names unless the --reverse option is given, in which case they are run in the opposite order.

izpiše imena skript, ki bi se pognale, vendar jih ne zažene.
print the names of the all matching files (not limited to executables), but don't actually run them. This option cannot be used with --test.
izpiše ime vsake skripte na stderr pred zagonom
podobno kot --verbose, vendar izpiše le imena skript, ki imajo izhod. Ime skripte se izpiše na stdout ali pa stderr glede na to kje se izpiše prvi izhod skripte.
print to stderr which scripts get selected for running and which don't.
obrni vrstni red izvajanja skript
končaj takoj, ko skript vrne ne ničelno izstopno kodo.
uporabi imenski prostor LSB namesto običajnega obnašanja.
zažene vsako skripto v ločeni seji opravila. Če se ta možnost uporabi, ubitje programa run-parts ne bo ubilo trenutno delujočih skript. Te bodo tekle do zaključka.
potrdi veljavnost imen datotek glede na po meri izdelan razširjen logični izraz RE. Glej odstavek PRIMERI za primere.
nastavi umask na umask pred poganjanjem skript. umask mora biti določen osmiško. Privzeto je umask nastavljen na 022.
podajte argument skripti. Uporabite --arg za vsak argument, ki ga želite podati.
--
poda, da je to konec možnosti. Katerokoli ime datoteke po -- ne bo tolmačeno kot možnost, tudi če se začne z vezajem.
prikaže podatke o uporabi in konča.
prikaže različico in avtorske pravice in konča.

Prikaže imena vseh datotek v /etc, ki se začnejo s `p' in končajo z `d':

run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

Avtorske pravice (C) 1994 Ian Jackson.

Avtorske pravice (C) 1996 Jeff Noxon.

Avtorske pravice (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

Avtorske pravice (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Clint Adams

run-parts je prosti program; oglejte si GNU General Public License različica 2 ali kasnejša za pogoje kopiranja. Garancije ni.

This document is a translation.

Regarding errors such as tihs one, contact <sl@li.org>,

27. jun 2012 Debian