ram(4) Device Drivers Manual ram(4)

ram - urządzenie dysku pamięci

ram jest urządzeniem blokowym umożliwiającym dostęp do urządzenia dysku pamięci w trybie surowym.

Tworzy się je najczęściej poleceniami:


mknod -m 660 /dev/ram b 1 1
chown root:disk /dev/ram

/dev/ram

chown(1), mknod(1), mount(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06