qsort(3) Library Functions Manual qsort(3)

qsort, qsort_r - sortează o matrice

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
void qsort(void base[.size * .nmemb], size_t nmemb, size_t size,
      int (*compar)(const void [.size], const void [.size]));
void qsort_r(void base[.size * .nmemb], size_t nmemb, size_t size,
      int (*compar)(const void [.size], const void [.size], void *),
      void *arg);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

qsort_r():

  _GNU_SOURCE

Funcția qsort() sortează o matrice cu nmemb elemente de dimensiunea size. Argumentul base indică începutul matricei.

Conținutul matricei este sortat în ordine crescătoare în conformitate cu o funcție de comparație indicată de compar, care este apelată cu două argumente care indică obiectele care sunt comparate.

Funcția de comparare trebuie să returneze un număr întreg mai mic, egal sau mai mare decât zero dacă primul argument este considerat a fi mai mic, egal sau mai mare decât al doilea. În cazul în care doi membri se compară ca fiind egali, ordinea lor în matricea sortată este nedefinită.

Funcția qsort_r() este identică cu qsort(), cu excepția faptului că funcția de comparație compar primește un al treilea argument. Un indicator este transmis funcției de comparare prin arg. În acest fel, funcția de comparare nu trebuie să utilizeze variabile globale pentru a trece prin argumente arbitrare și, prin urmare, este reentrantă și poate fi utilizată în siguranță în fire de execuție.

Funcțiile qsort() și qsort_r() nu returnează nicio valoare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
qsort(), qsort_r() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.
glibc 2.8.

Pentru a compara șiruri de caractere C, funcția de comparare poate apela strcmp(3), după cum se arată în exemplul de mai jos.

Pentru un exemplu de utilizare, a se vedea exemplul de la bsearch(3).

Un alt exemplu este următorul program, care sortează șirurile de caractere date în argumentele din linia de comandă:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
static int
cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
{
  /* Argumentele reale ale acestei funcții sunt " indicatori la
    indicatorii către char", dar argumentele strcmp(3) sunt "indicatori".
    către char", de aceea următoarele sunt convertite și dereferențiate. */
  return strcmp(*(const char **) p1, *(const char **) p2);
}
int
main(int argc, char *argv[])
{
  if (argc < 2) {
    fprintf(stderr, "Utilizare: %s <șir>...\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  qsort(&argv[1], argc - 1, sizeof(char *), cmpstringp);
  for (size_t j = 1; j < argc; j++)
    puts(argv[j]);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

sort(1), alphasort(3), strcmp(3), versionsort(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06