bsearch(3) Library Functions Manual bsearch(3)

bsearch - căutare binară a unei matrice sortate

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
void *bsearch(const void key[.size], const void base[.size * .nmemb],
       size_t nmemb, size_t size,
       int (*compar)(const void [.size], const void [.size]));

Funcția bsearch() caută într-o matrice de obiecte nmemb, al cărei membru inițial este indicat de base, un membru care se potrivește cu obiectul indicat de key. Dimensiunea fiecărui membru al matricei este specificată de size.

Conținutul matricei ar trebui să fie în ordine crescătoare în conformitate cu funcția de comparație la care face referire compar. Se așteaptă ca rutina compar să aibă două argumente care indică obiectul key și un membru al matricei, în această ordine, și ar trebui să returneze un număr întreg mai mic, egal sau mai mare decât zero dacă obiectul key este găsit, respectiv, mai mic, egal sau mai mare decât membrul matricei.

Funcția bsearch() returnează un indicator către un membru al matricei care corespunde sau NULL dacă nu se găsește nicio potrivire. În cazul în care există mai multe elemente care corespund cheii (key), elementul returnat este nespecificat.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
bsearch() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

Exemplul de mai jos sortează mai întâi o matrice de structuri utilizând qsort(3), apoi extrage elementele dorite utilizând bsearch().

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof((arr)) / sizeof((arr)[0]))
struct mi {
  int     nr;
  const char *name;
};
static struct mi months[] = {
  { 1, "ian" }, { 2, "feb" }, { 3, "mar" }, { 4, "apr" },
  { 5, "mai" }, { 6, "iun" }, { 7, "iul" }, { 8, "aug" },
  { 9, "sep" }, {10, "oct" }, {11, "noi" }, {12, "dec" }
};
static int
compmi(const void *m1, const void *m2)
{
  const struct mi *mi1 = m1;
  const struct mi *mi2 = m2;
  return strcmp(mi1->name, mi2->name);
}
int
main(int argc, char *argv[])
{
  qsort(months, ARRAY_SIZE(months), sizeof(months[0]), compmi);
  for (size_t i = 1; i < argc; i++) {
    struct mi key;
    struct mi *res;
    key.name = argv[i];
    res = bsearch(&key, months, ARRAY_SIZE(months),
           sizeof(months[0]), compmi);
    if (res == NULL)
      printf("'%s': lună necunoscută\n", argv[i]);
    else
      printf("%s: luna nr.%d\n", res->name, res->nr);
  }
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

hsearch(3), lsearch(3), qsort(3), tsearch(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06