PWD(1) Användarkommandon PWD(1)

pwd — skriv namnet på den aktuella katalogen

pwd [FLAGGA]...

Skriv ut hela filnamnet på aktuell katalog.

Använd PWD från omgivningen, även om den innehåller symlänkar.
Undvik alla symlänkar.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om ingen flagga anges antas -P.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av pwd, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

Skrivet av Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

getcwd(3)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pwd invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4