PWD(1) Brukerkommandoer PWD(1)

pwd - skriv ut navnet på gjeldende arbeidsmappe

pwd [VALG]...

Skriv ut hele filnavnet på gjeldende arbeidsmappe.

Bruk PWD-miljøvariabelen, også hvis den inneholder symbolske lenker.
Unngå alle symbolske lenker.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis ingenting er valgt, brukes -P som standard.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av pwd, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

Skrevet av Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

getcwd(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd
eller lokalt: info '(coreutils) pwd invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2023 GNU coreutils 9.4