PSFXTABLE(1) General Commands Manual PSFXTABLE(1)

psfxtable - håndter Unicode-tegntabeller for konsolskrifttyper

psfxtable [-i ind_skrift] [-o ud_skrift] [-it ind_tabel] [-ot ud_tabel] [-nt]

psfxtable håndterer den indlejrede Unicode-tegntabel for konsolskrifttyper i formatet .psf. Programmet læser en skrifttype og muligvis en tabel og skriver en skrifttype og/eller en tabel. psfaddtable(1), psfgettable(1) og psfstriptable(1) er lænker til programmet.

Hvert af filnavnene ind_skrift, ud_skrift, ind_tabel og ud_tabel kan erstattes af en enkel bindestreg (-). I de tilfælde bruges standardind og standardud. Hvis ikke tilvalget -i er angivet, læses skrifttypen fra standardind. Hvis tilvalgene -it eller -o eller -ot er angivet, så læses inddatatabellen ikke eller ingen uddataskrifttype eller uddatatabel skrives.

Som standard vil uddataskrifttypen (om nogen) have en Unicode-tabel, når enten inddataskrifttypen har en, eller en eksplicit tabel (der overskriver en inddataskrifttypetabel) er specificeret. Tilvalget -nt gør, at resultatet for en skrifttype er uden tabel. Når der anmodes om ud_skrift, så vil den få et psf1-teksthoved, når indskrifttypen har et psf1-teksthoved og indtabel ikke har sekvenser og et psf2-teksthoved i alle andre tilfælde.

setfont(8), psfaddtable(1), psfgettable(1), psfstriptable(1)

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

9. december 1999 kbd