PRTSTAT(1) Корисничке наредбе PRTSTAT(1)

НАЗИВ

prtstat – исписује статистику процеса

УВОД

prtstat [-r|--raw] pid
prtstat -V|--version

ОПИС

prtstat исписује статистику наведног процеса. Ова информација долази из датотеке /proc/pid/stat.

ОПЦИЈЕ

Исписује информације у сировом формату.
Приказује информације о издању за prtstat.

ДАТОТЕКЕ

/proc/pid/stat
извор информација које користи prtstat.
09.09.2020. psmisc