PRTSTAT(1) Naredbe korisnika PRTSTAT(1)

prtstat - ispiše statistiku navedog procesa

prtstat [-r|--raw] pid
prtstat -V|--version

prtstat ispiše statistike navedenog procesa. Te informacije prikupi iz datoteke /proc/pid/stat.

Ispiše informacije u "sirovom" formatu.
Pokaže informaciju o prtstat.

/proc/pid/stat
izvor informacija koje koristi prtstat.
2020-09-09 psmisc