PROCPS_MISC(3) Library Functions Manual PROCPS_MISC(3)

procps_misc - API (interfață de program) pentru a accesa diverse informații din sistemul de fișiere „/proc”

#include <libproc2/misc.h>
Detalii platformă
long     procps_cpu_count (void);
long     procps_hertz_get (void);
unsigned int procps_pid_length (void);
int     procps_linux_version (void);
Detalii privind timpul de execuție
int  procps_loadavg (double *av1, double *av5, double *av15);
int  procps_uptime (double *uptime_secs, double *idle_secs);
char *procps_uptime_sprint (void);
char *procps_uptime_sprint_short (void);
Detalii despre spațiul de nume
int     procps_ns_get_id (const char *name);
const char *procps_ns_get_name (int id);
int     procps_ns_read_pid (int pid, struct procps_ns *nsp);
Legătură cu -lproc2.

procps_cpu_count() returnează numărul de procesoare care sunt în prezent active ca sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLY) sau un presupus 1.

procps_hertz_get() returnează numărul de cicluri de ceas pe secundă ca sysconf(_SC_CLK_TCK) sau se presupunu o valoare de 100. Împărțirea ciclurilor la această valoare generează secunde.

procps_pid_length() returnează lungimea maximă a șirului pentru un PID activ al sistemului. De exemplu, dacă cea mai mare valoare posibilă de PID activ a fost 123, atunci lungimea ar fi 3. Dacă fișierul /proc/sys/kernel/pid_max nu poate fi citit, se presupune că valoarea este 5.

procps_linux_version() returnează versiunea curentă a nucleului Linux ca un întreg codificat. Pe sistemele non-Linux care au un sistem de fișiere proc emulat, această funcție returnează versiunea emulării Linux. Versiunea constă din trei numere întregi pozitive reprezentând nivelurile major, minor și plasture(patch). Următoarele macrocomenzi sunt furnizate pentru a codifica o anumită versiune Linux sau pentru a separa componentele versiunii curente.

LINUX_VERSION( major , minor , patch )

LINUX_VERSION_MAJOR( ver )

LINUX_VERSION_MINOR( ver )

LINUX_VERSION_PATCH( ver )

procps_loadavg() preia media de încărcare a sistemului și plasează mediile de 1, 5 și 15 minute în locațiile specificate de orice indicator care nu este NULL.

procps_uptime() returnează timpul de funcționare și/sau secundele de inactivitate în locațiile specificate de orice indicator care nu este NULL. Utilizarea formatului sprint returnează un șir care poate fi citit de om în una dintre cele două forme.

HH:MM:SS up HH:MM, # users, load average: 1, 5, 15 MM averages

up HH, MM

procps_ns_get_id() returnează id-ul întreg (enum namespace_type) al spațiului de nume pentru spațiul de nume dat nume.

procps_ns_get_name() returnează numele spațiului de nume pentru id-ul dat (enum namespace_type).

procps_ns_read_pid() returnează nodul-i pentru spațiile de nume ale procesului dat în structura procps_ns indicată de nsp. Acele noduri-i vor apărea în ordinea prescrisă de enumerarea namespace_type.

enum namespace_type {
  PROCPS_NS_CGROUP,
  PROCPS_NS_IPC,
  PROCPS_NS_MNT,
  PROCPS_NS_NET,
  PROCPS_NS_PID,
  PROCPS_NS_TIME,
  PROCPS_NS_USER,
  PROCPS_NS_UTS
};

Funcții care returnează un „int” (număr întreg) sau un „long” (număr întreg lung)

O eroare va fi indicată printr-un număr negativ care este întotdeauna inversul unei valori binecunoscute a errno.h.

Funcții care returnează o „adresă”

O eroare va fi indicată printr-un indicator de returnare NULL cu motivul găsit în valoarea formală errno (număr eroare).

/proc/loadavg
Valorile brute pentru media de încărcare.
/proc/sys/kernel/osrelease
Conține versiunea de lansare a nucleului Linux sau a sistemului de fișiere proc.
/proc/sys/kernel/pid_max
Conține valoarea la care se încadrează PID-urile, cu una mai mare decât valoarea PID maximă.
/proc/uptime
Valorile brute pentru timpul de funcționare și timpul de inactivitate.
/proc/<PID>/ns
conține setul de spații de nume pentru un anumit PID.

procps(3), procps_pids(3), proc(5).

august 2022 libproc2