PROCPS_MISC(3) Library Functions Manual PROCPS_MISC(3)

НАЗВА

procps_misc — програмний інтерфейс до різноманітних даних у файловій системі /proc

КОРОТКИЙ ОПИС

#include <libproc2/misc.h>
Подробиці щодо платформи
long     procps_cpu_count (void);
long     procps_hertz_get (void);
unsigned int procps_pid_length (void);
int     procps_linux_version (void);
Подробиці щодо середовища виконання
int  procps_loadavg (double *av1, double *av5, double *av15);
int  procps_uptime (double *uptime_secs, double *idle_secs);
char *procps_uptime_sprint (void);
char *procps_uptime_sprint_short (void);
Подробиці щодо простору назв
int     procps_ns_get_id (const char *name);
const char *procps_ns_get_name (int id);
int     procps_ns_read_pid (int pid, struct procps_ns *nsp);
Компонувати з -lproc2.

ОПИС

procps_cpu_count() повертає кількість робочих процесорів як sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLY) або типове значення 1.

procps_hertz_get() повертає кількість тактів годинника на секунду як sysconf(_SC_CLK_TCK) або типове значення 100. Якщо поділити такти на це значення, буде отримано секунди.

procps_pid_length() повертає максимальну довжину рядка для PID у системі. Наприклад, якщо найбільше можливе значення PID — 123, довжиною буде 3. Якщо файл /proc/sys/kernel/pid_max виявиться недоступним до читання, типовим значенням буде 5.

procps_linux_version() повертає версію поточної системи Linux у форматі закодованого цілого числа. У системах, відмінних від Linux, із імітацією файлової системи proc ця функція повертає версію емуляції Linux. Версія складається з трьох додатних цілих чисел, які відповідають основній, проміжній частинам і частині модифікації. Передбачено вказані нижче макроси для кодування заданої версії Linux або окремого використання компонентів поточної версії.

LINUX_VERSION( major , minor , patch )

LINUX_VERSION_MAJOR( ver )

LINUX_VERSION_MINOR( ver )

LINUX_VERSION_PATCH( ver )

procps_loadavg() отримує дані щодо середнього навантаження на систему і записує середні значення за 1, 5 і 15 хвилин у місця, які вказано будь-яким вказівником, який не є порожнім (NULL).

procps_uptime() повертає час роботи і/або бездіяльності у секундах у місця, які вказано будь-яким вказівником, який не є порожнім (NULL). Використання форматування sprint повертає рядок у зручному для читання форматі в одній із двох форм.

ГГ:ХХ:СС up ГГ:ХХ, # users, load average: 1, 5, 15 MM averages

up ГГ, ХХ

procps_ns_get_id() повертає цілочисельний ідентифікатор (enum namespace_type) простору назв для заданого простору назв name.

procps_ns_get_name() повертає назву простора назв для заданого id (enum namespace_type).

procps_ns_read_pid() повертає inode-и для просторів назв із заданим процесом у структурі procps_ns на яку вказує nsp. Ці inode-и буде виведено у порядку, який визначається переліком namespace_type.

enum namespace_type {
  PROCPS_NS_CGROUP,
  PROCPS_NS_IPC,
  PROCPS_NS_MNT,
  PROCPS_NS_NET,
  PROCPS_NS_PID,
  PROCPS_NS_TIME,
  PROCPS_NS_USER,
  PROCPS_NS_UTS
};

ПОВЕРНУТЕ ЗНАЧЕННЯ

Функції, які повертають «int» або «long»

На помилку вказуватиме від'ємне число, яке є завжди оберненим до якогось відомого значення з errno.h.

Функції, які повертають «address»

На помилку вказуватиме повернутий NUL-вказівник із повідомлення про причину у формальному значенні errno.

ФАЙЛИ

/proc/loadavg
Необроблені значення для середнього навантаження.
/proc/sys/kernel/osrelease
Містить версію випуску ядра Linux або файлової системи proc.
/proc/sys/kernel/pid_max
Містить значення, на якому відбувається зациклювання PID, на одиницю більше за максимальне значення PID.
/proc/uptime
Необроблені значення для часу роботи та часу бездіяльності.
/proc/<PID>/ns
містить набір просторів назв для певного PID.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

procps(3), procps_pids(3), proc(5).

серпень 2022 року libproc2