PASSWD(1) General Commands Manual PASSWD(1)

passwd - Felhasználói jelszó megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

passwd [-f|-s] [név]
passwd [-g] [-r|-R] csoport
passwd [-x max] [-n min] [-w figy] [-i inakt] név
passwd {-l|-u|-d|-S} név

A passwd a felhasználók és a csoportok megváltoztatását végzi. A felhasználók csak a saját jelszavukat változtathatják meg, a rendszergazda bárkiét. A csoportok jelszavát az adott csoport adminisztrátora változtathatja meg. A passwd ezen kívül használható a felhasználói adatok, mint pl. az igazi név, a login shell, vagy a jelszavak "szavatossági idejének" megváltoztatására is.

A felhasználónak először a régi jelszavát kell beírnia, ha már volt neki. Ezután ennek a jelszónak a kódolt változatát összehasonlítja a tárolt jelszóval. A megfelelő jelszó beírására a felhasználónak csak egy lehetősége van. A rendszergazda átugorhatja ezt a lépést, így az elfelejtett jelszavak is megváltoztathatóak.

Miután a felhasználó beírta a jelszavát, a passwd megvizsgálja, hogyan rendelkezett a rendszergazda a jelszavak "szavatossági idejéről". Amennyiben az idő nem alkalmas a jelszó megváltoztatására, passwd kilép minden változtatás nélkül.

Ezekután a program bekéri a felhasználótól az új jelszót, majd megvizsgálja hogy elég bonyolult-e. Általános szabályként elmondható, hogy a jelszavak jók, ha 6-8 karakterből állnak, és a következő jelkészletekből tartalmaz elemeket:

Az ABC kis betűi
Az ABC nagy betűi
Számok 0 és 9 között
Írásjelek

Fontos odafigyelni, hogy ne tartalmazzon az adott rendszeren használt "erase" és "kill" kódű karaktereket. A passwd nem fogad el nem eléggé bonyolult jelszót.

Ha a jelszó elfogadható, a passwd a biztonság kedvéért még egyszer bekéri az új jelszót, és csak akkor hajtja végre a változtatást, ha a két bevitt jelszó megegyezik.

A -g kapcsoló használata esetén a megadott nevű csoport jelszava változik meg. Ezt csak a rendszergazda vagy a csoport adminisztrátora teheti meg. A jelenlegi csoportjelszavat nem kéri változtatás előtt. Az -r kapcsolót a -g kapcsolóval használva lehet a csoport jelszavát kikapcsolni, ezáltal minden tag használhatja a csoportot. Az -R kapcsoló a -g kapcsolóval használva a csoport minden felhasználó előtt lezárul.

A jelszavak elévülési idejét a rendszergazda a -x, -n, -w, és -i kapcsolókkal szabályozhatja. A -x kapcsoló a jelszócserék közti maximális időt állítja be. A jelszót legkésőbb max naponként meg kell változtatni. Az -n kapcsoló a két jelszócsere közötti minimális időt szabályozza: a felhasználó addig nem változtathatja meg jelszavát, amíg legalább min nap el nem telt az előző változtatás óta. A -w kapcsolóval azt állíthatod be, hogy hány nappal a jelszó lejárta előtt kezdje el a rendszer a felhasználót figyelmeztetni. Az első figyelmeztetés figy nappal a lejárat előtt jelenik meg, és utána naponta tájékoztatja a felhasználót a még hátralévő napok számáról. Az -i kapcsoló inakt nappal a jelszó lejárta után lezárja a felhasználó belépési lehetőségét.

A felhasználók lezárhatóak és újra beengedhetőek a -l és a -u kapcsolókkal. Az -l kapcsoló a jelszót kicseréli egy olyan értékre, ami semmilyen lehetséges jelszó kódolt értékével nem egyezik. Az -u kapcsoló visszaállítja a jelszót a régire, és így újra engedélyezi a belépést.

A jogosultságok az -S kapcsolóval állíthatóak be. Ez 6 részből áll: Az első azt jelzi, hogy a felhaszáló le van zárva (L), nincs jelszava (NP), vagy van érvényes jelszava (P). A második rész az utolsó jelszóváltoztatás dátuma. A következő négy rész a jelszavak minimális és maximális ideje, az első figyelmeztetés a jelszó lejárta előtt és hogy mennyi ideig él a jelszó lejárta után.

Egy jelszavas rendszer biztonsága a kódolási algoritmus erősségétől és a lehetséges kulcsok számától függ. A UNIX rendszerek kódolási módja az NBS DES algoritmuson alapul, és nagyon biztonságos. A lehetséges kulcsok száma a választott jelszó véletlenszerűségén múlik.

A jelszavas rendszerek feltörése legtöbbször a gondatlanul megválasztott jelszóválasztásnak vagy a jelszavak cserélgetésének eredménye. Ezen okok miatt célszerű olyan jelszót választanod, ami nem szerepel a szótárban és nem szükséges leírnod. Tipikusan rossz választás még, ha valamilyen nevet, valamilyen azonosítószámodat, születésnapodat, vagy címedet használod jelszóként. Ezeket legtöbbször minden más lehetőség vizsgálata előtt kipróbálja a potenciális cracker.

Igyekezz olyan jelszót választani, amit könnyen megjegyzel és így nem vagy arra szorulva, hogy le kelljen írnod. Ezt például úgy érheted el, hogy két rövidebb szót elválasztasz egy számmal vagy valamilyen karakterrel, például jel@szo

A másik módszer, hogy egy könnyen megjegyezhető mondat vagy idézet minden szavának első vagy utolsó betűjét írod egymás után. Így például a

Morzsa kutyám hegyezd füled

-ből

Maqmhdfd

lesz. Feltehetőleg kevés cracker szótárában fog szerepelni ez a szó. Ennek ellenére a még nagyobb biztonság kedvéért érdemes valamilyen saját módszert kitalálnod jelszavak készítésére.

A csoportok jelszavai állandó biztonsági problémát jelenthetnek, mivel nemcsak egy ember ismerheti a jelszavat. A csoport-kezelés azonban hasznos abban az esetben, ha több felhasználó együttműködését kell megoldani.

Nem biztos, hogy minden kapcsoló felhasználható. Az, hogy hogyan vizsgálja a jelszavak bonyolultságát, rendszerről rendszerre változhat. Minden felhasználónak célszerű a lehető legbonyolultabb, de még használható jelszót használnia. Ha NIS-t használ a felhasználók azonosítására a rendszer és a felhasználó nem lépett be a NIS kiszolgálóra, nem változtathatja meg jelszavát.

/etc/passwd - felhasználói információk
/etc/shadow - kódolt felhasználói jelszavak

group(5), passwd(5), shadow(5)

Érdi "Cactus" Gergő <cactus@freemail.c3.hu>