OKULAR(1) Okular användarhandbok OKULAR(1)

okular - ett generellt dokumentvisningsprogram

okular [Okular-väljare] [webbadress]

okular har som mål att visa dokument av olika format.

-p, --page nummer

Öppna en angiven sida i dokumentet.

--presentation

Öppna dokumentet i presentationsläge.

--print

Starta med utskriftsdialogruta.

--print-and-exit

Starta med utskriftsdialogruta och avsluta efter utskrift.

--unique

Styrning av unik instans.

--noraise

Tillåter eller förhindrar att Okulars fönster höjs efter start.

--find sträng

Sök efter en sträng i texten.

--editor-cmd sträng

Ställer in det externa redigeringskommandot. Du kan inte ställa in redigeringskommandot för en instans av Okular som redan kör. Observera att --unique inte heller stöds när redigeringskommandot ställs in på kommandoraden.

Webbadress

En adress till dokumentet som ska öppnas. För PDF kan namnet anges som dokumentnamn#namngivet-mål där namngivet-mål är ett visst namngivet mål inbäddat i dokumentet.

ÅTERKOPPLING

På IRC, irc.libera.chat #okular, via e-post okular-devel@kde.org, eller på webben <http://okular.kde.org/[1]>

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig via help:/okular (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/okular).
kf5options(7)
qt5options(7)
Det finns också ytterligare information tillgänglig på http://okular.kde.org/[1]

Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html[2]>

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Okular manualsida.

1.
http://okular.kde.org/
2.
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
2022-02-19 KDE Gear Okular 22.04