OKULAR(1) KDE kasutaja käsiraamat OKULAR(1)

okular - universaalne dokumentide näitaja

okular [Qt võtmed] [KDE võtmed] [Okulari võtmed] [URL]

okular on mõeldud eri vormingutes dokumentide näitamiseks.

ÜLDISED VõTMED


.PP --help

Abiteate näitamine võtmete kohta.


.RE
.PP --help-qt

Qt spetsiifiliste võtmete näitamine.


.RE
.PP --help-kde

KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.


.RE
.PP --help-all

Kõigi võtmete näitamine.


.RE
.PP --author

Teabe näitamine autori kohta.


.RE
.PP -v, --version

Versiooniteabe näitamine.


.RE
.PP --license

Litsentsiteabe näitamine.


.RE
.PP --

Võtmete lõpp.


.RE


.PP -p, --page number

Määratud lehekülje avamine dokumendis.


.RE
.PP --presentation

Dokumendi avamine esitlusrežiimis.


.RE
.PP --print

Käivitamine trükkimisdialoogiga.


.RE
.PP --unique

"Unikaalse isendi" kontroll.


.RE
.PP --noraise

Võimaldab vältida Okulari akna esiletoomist käivitamise järel.


.RE


.PP URL


Avatava dokumendi aadress. PDF-dokumentide puhul võib määrata kujul dokumendi_nimi#nimega_sihtkoht, kus nimega_sihtkoht on konkreetne dokumenti põimitud nimega sihtkoht.


.RE

IRC-s irc.freenode.net #okular või e-postiga okular-devel@kde.org või veebis http://okular.kde.org

Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/okular (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenterhelp:/okular).

Autoriõigus (c) 2002: Wilco Greven, Christophe Devriese

Autoriõigus (c) 2004-2005: Enrico Ros

Autoriõigus (c) 2005: Piotr Szymanski

Autoriõigus (c) 2004-2012: Albert Astals Cid

Autoriõigus (c) 2006-2009: Pino Toscano

Litsents: GNU Üldine Avalik Litsents, versioon 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Okular man page.
2013-03-09 KDE töökeskkond