OKULAR(1) KDE kasutaja käsiraamat OKULAR(1)

okular - universaalne dokumentide näitaja

okular [Qt võtmed] [KDE võtmed] [Okulari võtmed] [URL]

okular on mõeldud eri vormingutes dokumentide näitamiseks.

ÜLDISED VõTMED

--help

Abiteate näitamine võtmete kohta.

--help-qt

Qt spetsiifiliste võtmete näitamine.

--help-kde

KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.

--help-all

Kõigi võtmete näitamine.

--author

Teabe näitamine autori kohta.

-v, --version

Versiooniteabe näitamine.

--license

Litsentsiteabe näitamine.

--

Võtmete lõpp.

-p, --page number

Määratud lehekülje avamine dokumendis.

--presentation

Dokumendi avamine esitlusreiimis.

--print

Käivitamine trükkimisdialoogiga.

--unique

"Unikaalse isendi" kontroll.

--noraise

Võimaldab vältida Okulari akna esiletoomist käivitamise järel.

URL

Avatava dokumendi aadress. PDF-dokumentide puhul võib määrata kujul dokumendi_nimi#nimega_sihtkoht, kus nimega_sihtkoht on konkreetne dokumenti põimitud nimega sihtkoht.

IRC-s irc.freenode.net #okular või e-postiga okular-devel@kde.org või veebis http://okular.kde.org

Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/okular (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenterhelp:/okular).

Autoriõigus (c) 2002: Wilco Greven, Christophe Devriese

Autoriõigus (c) 2004-2005: Enrico Ros

Autoriõigus (c) 2005: Piotr Szymanski

Autoriõigus (c) 2004-2012: Albert Astals Cid

Autoriõigus (c) 2006-2009: Pino Toscano

Litsents: GNU Üldine Avalik Litsents, versioon 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Okular man page.
2013-03-09 KDE töökeskkond