MPlayer(1) The Movie Player MPlayer(1)

mplayer - přehrávač filmů
mencoder - filmový enkodér

mplayer [volby][soubor|URL|playlist|-]
mplayer (volby) soubor1 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]

mplayer [volby] {skupina souborů a voleb k nim} [volby pro skupinu]
mplayer [dvd|dvdnav]://[titul|[první_titul]-poslední_titul ] [volby]
mplayer vcd://stopa[/zařízení]
mplayer tv://[kanál][/id_vstupu] [volby]
mplayer radio://[kanál|frekvence][/capture] [volby]
mplayer pvr:// [volby]
mplayer dvb://[číslo_karty@]kanál [volby]
mplayer mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru) [-mf volby] [volby]
mplayer [cdda|cddb]://stopa[-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení] [volby]
mplayer cue://soubor[:stopa] [volby]
mplayer [ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]:// [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
mplayer sdp://soubor [volby]
mplayer mpst://počítač[:port]/URL [volby]
mplayer tivo://počítač/(list|llist|fsid) [volby]
gmplayer [volby] [-skin skin]
mencoder [volby] soubor [soubor|URL|-] [-o soubor | file://soubor | smb://[user:pass@]host/filepath]
mencoder [volby] soubor1 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro soubor2]

mplayer je filmový přehrávač pro Linux (běží na mnoha platformách a CPU architekturách, viz dokumentace). Přehraje většinu MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha nativních i binárních kodeků. Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 a dokonce i WMV filmy.

MPlayer podporuje velké množství výstupních audio a video rozhraní. Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, také můžete použít GGI, SDL (a všechny její ovladače), VESA (na všech VESA-kompatibilních kartách, dokonce bez X11), některé nízkoúrovňové ovladače (pro Matrox, 3dfx a ATI) a některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je Siemens DVB, Hauppauge PVR (IVTV), DXR2 a DXR3/Hollywood+. Mnoho z nich podporuje hardwarové nebo softwarové škálování, takže si můžete užít film na celé obrazovce.

MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké vyhlazené a stínované titulky a vizuální odezvu na povely z klávesnice. Podporovány jsou Evropské/ISO8859-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd), Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed Captions).

mencoder (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navržený pro převod MPlayerem přehratelných filmů (viz výš) do jiného formátu přehratelného MPlayerem (viz níž). Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/Xvid), některého z libavcodec kodeků a PCM/MP3/VBRMP3 audio v 1, 2 nebo 3 průchodech. Dále umí kopírovat datový proud (stream copy) a má rozsáhlý systém filtrů (crop, expand, flip, postprocess, rotate, scale, noise, konverze RGB/YUV) a mnoho dalších.

Abyste mohli rychle začít, naleznete příklady použití na konci této manuálové stránky.

gmplayer je MPlayer s grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Má stejné volby jako MPlayer.

Přečtěte si také HTML dokumentaci!

MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku nebo dálkového ovládače (s pomocí LIRC).
Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě -input.

<- a ->
Převine zpět/vpřed o 10 sekund.
Převine zpět/vpřed o 1 minutu.
Převine zpět/vpřed o 10 minut.
[ a ]
Sníží/zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%.
{ a }
Zpomalí na polovinu/zdvojí aktuální rychlost přehrávání.
Vrátí rychlost přehrávání na normál.
< a >
Přejde zpět/vpřed v playlistu.
Přejde vpřed v playlistu, dokonce i přes konec.
HOME a END
Přejde na další/předchozí podstrom v rodičovském playlistu.
Přejde na další/předchozí alternativní zdroj.
p / MEZERNÍK
Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje).
.    
Krok vpřed. Prvním stiskem pozastavíte přehrávání, s každým dalším stiskem se přehraje jeden snímek a opět zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
q / ESC
Stop přehrávání a ukončení programu.
+ a -
Nastavení zpoždění zvuku po +/- 0.1 sekundy.
/ a *
Ztlumení/zesílení hlasitosti
9 a 0
Ztlumení/zesílení hlasitosti
( a )
Nastavení stereováhy k levému nebo pravému kanálu.
Vypnutí zvuku.
_ (pouze MPEG-TS a libavformat)
Cykluje dostupné video stopy.
# (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)
Přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
Cykluje dostupnými programy.
Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
T    
Přepínač funkce vždy-nahoře (stay-on-top) (viz také volbu -ontop).
w a e
Snížení/zvýšení rozsahu pan-and-scan (lupa).
Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas / posuvník + čas + celkový čas.
d    
Přepínač zahazování snímků: nic / zruš zobrazení / zruš dekódování (viz volby -framedrop a -hardframedrop).
v    
Přepínač viditelnosti titulků.
Cykluje dostupné titulky.
Krok vpřed/zpět v titulcích.
Přepínač zobrazení "vynucených titulků".
a    
Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy.
Posun titulků nahoru/dolů.
i (pouze režim -edlout)
Nastaví začátek a konec EDL bloku k vynechání a zapíše jej do daného souboru.
Pořídí snímek obrazovky.
Start/stop snímání screenshotů.
Zobrazí jméno souboru na OSD.
! a @
Převine na začátek předchozí/následující kapitoly.
Aktivuje/deaktivuje odstraňovač prokladu.
Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte hardwarově akcelerovaný video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér (-vf eq nebo -vf eq2) nebo filtr hue (-vf hue).
1 a 2
Nastavení kontrastu.
3 a 4
Nastavení jasu.
5 a 6
Nastavení barevného tónu (hue).
7 a 8
Nastavení sytosti barev (saturation).
(Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní Quartz nebo corevideo.)
Zmenší video okna na polovinu původní velikosti.
Nastaví velikost video okna na původní velikost.
Zvětší video okno na dvojnásobek původní velikosti.
Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
Nastaví alfa-kanál okna.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní sdl.)
Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.
Obnoví původní režim.
(Následující klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici s multimediálními tlačítky.)
Pauza.
Ukončení přehrávání a skončí.
Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
(Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu vstupu z TV nebo DVB a dostanou přednost před výše uvedenými definicemi tlačítek.)
h a k
Volba předchozího/dalšího kanálu.
Změna normy.
u    
Změna seznamu kanálů.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali podporu dvdnav: Používají se pro navigaci v nabídkách.)
Tlačítko nahoru.
Tlačítko dolů.
Tlačítko doleva.
Tlačítko doprava.
Návrat do hlavní nabídky.
Návrat do nejbližší nabídky (řazení přednosti je: kapitola->titul->hlavní).
Potvrzení volby.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena podpora teletextu při kompilaci: Používají se pro ovládání teletextu televize.)
Zapnutí/vypnutí teletextu.
Přechod na další/předchozí teletextovou stránku.
Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
Snížení/zvýšení hlasitosti.
Převíjení zpět/vpřed o 10 sekund.
Převíjení vpřed/zpět o 1 minutu.
Pauza
Cykluje stav OSD: nic / převíjení / převíjení + počitadlo / převíjení + počitadlo + celkový čas.
Snížení/zvýšení hlasitosti.

POUŽITÍ OBECNĚ

Každá 'flag' volba má svůj 'noflag' protějšek, čili protějškem volby -fs je -nofs.

Pokud je volba označená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v kombinaci s volbou XXX nebo pokud je XXX zakompilováno.

POZNÁMKA: Parser podvoleb (používaný např. podvolbami -ao pcm) podporuje zvláštní druh eskejpování řetězce zamýšlený pro použití externími GUI.
Formát je následující:
%n%řetězec_délky_n
PŘÍKLADY:
mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
Nebo ve skriptu:
mplayer -ao pcm:file=%`expr length "$NAME"`%"$NAME" test.avi

Můžete umístit všechny své volby do konfiguračních souborů, které budou načteny při každém spuštění MPlayeru/MEncoderu. Systémový konfigurační soubor 'mplayer.conf' je v konfiguračním adresáři (zpravidla /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský konfigurační soubor je pak '~/.mplayer/config'. Konfigurační soubor MEncoderu je 'mencoder.conf' v konfiguračním adresáři (např /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský je pak '~/.mplayer/mencoder.conf'. Uživatelské volby přebijí systémové volby a příkazový řádek přebije vše. Syntax konfiguračního souboru je 'volba=<hodnota>', všecko za '#' je považováno za komentář. Volby které nemají hodnoty jsou povoleny nastavením na 'yes' nebo '1' nebo
'true' a zakázány nastavením na 'no' nebo '0' nebo 'false'. I podvolby mohou být takto nastavovány.

Rovněž můžete napsat konfigurační soubory k jednotlivým filmům. Pokud chcete mít konfigurační soubor pro film s názvem 'film.avi', vytvořte soubor s názvem 'film.avi.conf' s volbami pro tento film a umístěte jej do ~/.mplayer/. Můžete rovněž vložit konfigurační soubor do stejného adresáře jako přehrávaný soubor, jestliže uvedete volbu -use-filedir-conf (na příkazovém řádku nebo v globálním konfiguračním souboru).

PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MPLAYERU:

# Jako výchozí použijeme video výstup Matrox.
vo=xmga
# Rád dělám stojky když se dívám na video.
flip=yes
# Dekódování/enkódování z několika PNG souborů,
# začneme mf://maska_souboru
mf=type=png:fps=25
# Strašidelné negativy jsou boží.
vf=eq2=1.0:-0.8

PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MENCODERU:

# Nastaví výchozí soubor pro výstup z MEncoderu.
o=encoded.avi
# Následující 4 řádky umožní příkazu mencoder tv:// začít okamžitě zachytávat.
oac=pcm=yes
ovc=lavc=yes
lavcopts=vcodec=mjpeg
tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
# komplexnější výchozí nastavení enkódování
lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
lameopts=aq=2:vbr=4
ovc=lavc=1
oac=lavc=1
passlogfile=pass1stats.log
noautoexpand=1
subfont-autoscale=3
subfont-osd-scale=6
subfont-text-scale=4
subalign=2
subpos=96
spuaa=20

Pro usnadnění práce s odlišnými konfiguracemi si můžete definovat profily v konfiguračních souborech. Profil začnete uvedením jeho jména v hranatých závorkách, např. '[muj-profil]'. Všechny konfigurační volby budou součástí profilu. Popis (zobrazený pomocí -profile help) si můžete definovat pomocí volby profile-desc. Profil ukončíte započetím nového, nebo použitím profilu 'default' pro pokračování běžného nastavení.

PŘÍKLAD PROFILU MENCODERU:

[mpeg4]
profile-desc="Enkódování do MPEG4"
ovc=lacv=yes
lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
[mpeg4-hq]
profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou"
profile=mpeg4
lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes

Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto vestavěného souboru codecs.conf.
Zadaný <konfigurační soubor> bude zpracován po ostatních konfiguračních souborech.
Vypíše všechny dostupné volby.
Převádí terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce). Text bude ve znakové sadě nastavené configure volbou --charset. Nastavte ji na "noconv" pro potlačení konverze (např. kvůli potížím s iconv).
POZNÁMKA: Volba začne pracovat až po zpracování příkazového řádku. Proměnná prostředí MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se prvních řádek vadného výstupu.
Ovládá upovídanost každého modulu přímo. Modul 'all' změní upovídanost všech modulů neuvedených explicitně na příkazovém řádku. Seznam všech dostupných modulů získáte pomocí '-msglevel help'.
POZNÁMKA: Některé zprávy jsou vypsány ještě před zpracováním příkazového řádku a nejsou tedy ovlivněny volbou -msglevel. Tyto zprávy lze ovládat proměnnou prostředí MPLAYER_VERBOSE, podrobnosti naleznete níže v popisu k ní.
Dostupné úrovně:
-1
úplné ticho
0
pouze kritické zprávy
1
chybové zprávy
2
varování
3
krátké tipy
4
informační sdělení
5
stavové informace (výchozí)
6
obsáhlá sdělení
7
debug úroveň 2
8
debug úroveň 3
9
debug úroveň 4
Méně upovídaný výstup na konzoli; konkrétně potlačí zobrazování stavového řádku (tedy A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.068 ...). Volba je užitečná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládají návrat vozíku (tedy \r).
Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající předdefinovaným prioritám dostupným pod Windows. Možné hodnoty <prio>:
idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
VAROVÁNÍ: Použití priority realtime může způsobit zamrznutí systému.
Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než s -quiet. Potlačí také GUI chybová okna.
Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše -profile help.
Vypíše popis a obsah profilu.
-use-filedir-conf
Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném adresáři kde je přehrávaný film.
VAROVÁNÍ: Může být nebezpečné, přehráváme-li z nedůvěryhodného média.
-v     
Zvyšuje úroveň upovídanosti o jednu úroveň na každé -v nalezené na příkazové řádce.

Dynamicky mění úroveň postprocesingu v závislosti na vytížení procesoru. Zadané číslo vyjadřuje maximální úroveň. Obvykle zde použijete velké číslo. Pro zprovoznění funkce můžete použít -vf [s]pp bez parametrů.
Postupně upravuje synchronizaci A/V podle naměřeného zpoždění zvuku. Volba -autosync 0 (výchozí) nastaví časování snímků výhradně podle měření zpoždění zvuku. Uvedení -autosync 1 provede to samé, ale s určitými změnami v A/V korekčním algoritmu. Nerovnoměrné snímkové rychlosti obrazu ve filmech které hrají dobře s -nosound může často pomoci nastavení této volby na celé číslo větší než 1. Čím vyšší hodnota, tím více se bude časování blížit -nosound. Zkuste -autosync 30 pro zamaskování problémů se zvukovými ovladači které neposkytují perfektní měření zpoždění zvuku. Pokud se při tomto nastavení vyskytne velký posun mezi video a audio složkou, zabere korekce jen asi 1 nebo 2 sekundy. Tato zpožděná reakce na náhlý rozpad A/V synchronizace by měla být jediným průvodním jevem zapnutí této volby pro všechny ovladače zvuku.
Po skončení přehrávání vypíše statistiku o využití CPU a zahozených snímcích. Volbu použijte v kombinaci s -nosound a -vo null pro benchmark pouze video kodeku.
POZNÁMKA: Pokud MPlayer s touto volbou přehrává pouze video, pak ignoruje snímkovou rychlost (můžete to brát jako nekonečné fps).
Změní klíčovací barvu na RGB hodnotu podle vašeho uvážení. 0x000000 je černá a 0xffffff je bílá. Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx video výstupy.
Zakáže klíčování. Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx.
Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové značky video snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry, které přidávají nové snímky, nebo mění časové značky stávajících. Přesnější časování může být viditelné například při přehrávání titulků časovaných na změnu scény pomocí volby -ass. Bez -correct-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků. Tato volba nepracuje správně s některými demuxery a kodeky.
Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP. Podpora musí být zakompilována pomocí konfigurační volby --enable-crash-debug.
Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky tlačítka jako dojklik (výchozí: 300). Nastavením na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém (pouze -vo directx).
POZNÁMKA: Chování může být mírně odlišné v závislosti na tom, jestli přebíráte MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN0_DBL.
Vytvoří nový soubor a zapíše do něj editační (EDL) záznamy. Během přehrávání stiskne uživatel 'i' pro označení začátku a konce vystřiženého bloku. Takto získáte základ pro pozdější jemné doladění editačního souboru (EDL). Detaily viz http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/edl.html.
Zařadí soubory zadané příkazovou řádkou do playlistu namísto okamžitého přehrání.
Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů (jedna (od)inicializace pro všechny soubory). Pro všechny soubory bude použito pouze jednou otevřené okno. Takto lze lze přehrávat film rozdělený do více souborů bez prodlev mezi jednotlivými částmi. V současnosti umožňují fixed-vo jen tyto video výstupy: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix a dfbmga.
Nezobrazí některé snímky, aby zachoval A/V synchronizaci na pomalých strojích. Na zahozené snímky nejsou použity video filtry. B-snímky se ani nedekódují.
-(no)gui
Zapne nebo vypne grafické rozhraní (výchozí závisí na názvu binárky). Pracuje pouze jako první argument na příkazové řádce. Nepracuje jako volby konfiguračního souboru.
Vypíše krátké shrnutí dostupných voleb.
Intenzivnější zahazování snímků (přeruší dekódování). Vede ke zkreslení obrazu!
Zkratka pro -msglevel identify=4. Vypíše parametry souboru ve snadno zpracovatelném formátu. Rovněž vypíše mnohem podrobnější informace o titulcích, jazycích zvukových proudů a ID. V některých případech dostanete více informací použitím -msglevel identify=6. Například pro DVD vypíše délku (čas) každého titulu, stejně jako ID disku. Skript TOOLS/midentify.sh potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s trochou štěstí) upraví jména souborů pro shell.
Nechá MPlayer nečinně čekat, místo skončení, pokud již nemá další soubor k přehrání. Většinou to využijete v závislém režimu, kdy lze MPlayer ovládat pomocí zasílání příkazů.
Tato volba se používá pro nastavení různých částí vstupního systému. Cesty jsou relativní k ~/.mplayer/.
POZNÁMKA: Autorepeat je v současnosti podporován pouze pro joysticky.

Dostupné příkazy:

Nastaví použití jiného konfiguračního souboru než je výchozí ~/.mplayer/input.conf. Není-li zadána plná cesta, předpokládá se ~/.mplayer/<soubor>.
Zpoždění v milisekundách než začne autorepeat klávesy (0 pro zrušení).
Počet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcí autorepeat.
Vypíše všechny klávesy, kterým mohou být přiřazeny příkazy.
Vypíše všechny příkazy, které lze přiřadit klávesám.
Nastaví zadaný joystick pro použití (výchozí: /dev/input/js0).
Čte příkazy ze zadaného <souboru>. Nejpoužitelnější s FIFO (pojmenovaná roura).
POZNÁMKA: Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevře oba konce, takže můžete provést několik 'echo "seek 10" > mp_pipe' a roura bude stále platná.
Nastavuje velikost vyrovnávací paměti FIFO pro události klávesnice (výchozí: 7). FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostí. Pokud je paměť příliš malá, některé události mohou být ztraceny (to vede k "zaseknutým tlačítkům myši" a podobným efektům). Pokud je příliš velká, může se zdát že MPlayer zatuhnul zatímco zpracovává nastřádané události. Chcete-li dosáhnout stejného chování jako v době před existencí této volby, nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.
Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).
Vypíše seznam dostupných nastavení.
Přehraje film <číslo> krát. 0 znamená pořád.
Zapne podporu OSD menu.
Použije náhradní menu.conf.
Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.

PŘÍKLAD:

Omezí výběr souboru na adresář /home a níže (čili. nebude možný přístup na /, ale na /home/jméno_uživatele bude).
Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo pracovního adresáře.
Určí hlavní menu.
Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.
Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním video rozhraním (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11). Nutné pro volbu tlačítek v DVD nabídkách.
Zamezí MPlayeru číst stisky kláves ze standardního vstupu. Použitelné pokud načítáte data ze standardního vstupu. Tato volba je automaticky zapnutá když je '-' nalezen na příkazovém řádku. Zde máte příklad kdy je nutné nastavit volbu ručně: pokud otevřete /dev/stdin (nebo ekvivalent na vašem systému), použijete stdin v playlistu nebo plánujete číst stdin později příkazem loadfile nebo loadlist v závislém režimu.
Vypne ovládání joystickem.
Vypne ovládání pomocí dálkového ovládače.
Vypne ovládání pomocí myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá na tuto volbu).
Zapne použití Linuxového RTC (hodiny reálného času - /dev/rtc) jako časové základny. Toto vzbudí proces každou 1/1024 sekundy pro zjištění aktuálního času. Nepotřebné s moderními Linuxovými jádry konfigurovanými pro použití na desktopech, jelikož ty již budí proces s podobnou přesností při použití normálně časovaného spánku.
Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání. Podporovány jsou následující expanze:
${NÁZEV}
Expanduje na hodnotu parametru NÁZEV.
$(NÁZEV:TEXT)
Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÁZEV.
Přehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo ve formátu název-souboru-na-samostatném-řádku).
POZNÁMKA: Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za touto volbou budou tedy uplatněny pouze pro soubory v playlistu.
DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.
Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou základnu.
Přehraje soubory v náhodném pořadí.
Nahraje skin z adresáře <jméno>. Zde jsou výchozí adresáře se skiny: /usr/local/share/mplayer/skins/ a ~/.mplayer/skins/.

PŘÍKLAD:

Zkouší /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene a poté ~/.mplayer/skins/fittyfene.
Přepne do závislého režimu. V něm MPlayer slouží jako podkladová aplikace (backend) pro jiné programy. MPlayer čte příkazy oddělené novým řádkem(\n) ze std. vstupu, nezpracovává však vstupy z klávesnice apod.
POZNÁMKA: Prostudujte si volbu -input cmdlist pro seznam příkazů a DOCS/tech/slave.txt pro jejich popis.
Časové rámce jsou získávány opakovaným zjišťováním přesného času namísto požadavku na jádro o včasné probuzení MPlayeru. To je užitečné, pokud je časování jádrem nepřesné a nemůžete ani použít RTC. Cenou je větší zátěž CPU.
Přeskočí <sek> sekund po každém snímku. Udržuje se normální snímková rychlost, přehrávání je tedy zrychlené. Přeskakování může být nepřesné, protože MPlayer umí převíjet pouze na další klíčový snímek.

Vybere dynamickou kompresní úroveň pro AC-3 zvukové proudy, kde <úroveň> je desetinné číslo v rozsahu od 0 do 1. Úroveň 0 znamená bez komprese a 1 (což je výchozí) znamená plná komprese (tiché pasáže jsou ještě tišší a naopak). Tato volba se projeví pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci o požadovaném kompresním rozsahu.
Vybere audio kanál (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC-3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer vypíše dostupná audio ID pokud běží v upovídaném (-v) režimu. Při přehrávání MPEG-TS proudu, použije MPlayer/Mencoder první program (pokud je) se zvoleným audio proudem.
Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority. Různé nosné formáty souborů používají různé kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS a NUT používají trojpísmenné kódy podle ISO 639-2, zatímco OGM používá volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky pokud běží v upovídaném (-v) režimu.

PŘÍKLAD:

Vybere zvukovou stopu v maďarštině, pokud není k dispozici, použije stopu v angličtině.
Přehraje Matroska soubor v japonštině.
Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro -audiofile. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -audio-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h. Například -audio-demuxer audio nebo -audio-demuxer 17 vynutí MP3.
Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).
Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z -audiofile a použije pro ni zadané množství paměti.
Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavřen.
Nastaví maximální šířku pásma pro přehrávání ze sítě (pro servery které umí poslat obsah v různých datových tocích (bitrate)). Použitelné když chcete sledovat živé vysílání a máte pomalé připojení. Při Real RTST streamování je volba rovněž použita pro nastavení maximální vysílací šířku pásma, což umožňuje rychlejší plnění vyrovnávací paměti a ukládání datového proudu (streamdump).
Tato volba nastavuje kolik paměti (v kilobajtech) bude použito pro vyrovnávací paměť souboru nebo URL. Zvláště vhodné pro pomalá média.
Vypne vyrovnávací paměť.
Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více <procent> než je zde nastavený práh.
Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací paměti z aktuální pozice, MPlayer pozastaví přehrávání do doby, než se vyrovnávací paměť doplní alespoň na tuto pozici, místo aby provedl převíjení v datovém proudu (výchozí: 50).
Tato volba se používá na vyladění čtení z Audio CD v MPlayeru.

Dostupné volby jsou:

Nastaví rychlost otáčení CD.
Nastaví úroveň pro paranoiu. Zdá se, že jiné hodnoty než 0 znemožní přehrát vše kromě první stopy.
0: zákaz testování (výchozí)
1: pouze kolizní test
2: plné ověřování a korekce dat
Použije zadané obecné SCSI zařízení.
Nastaví velikost sektoru pro atomické čtení.
Vynutí minimální přesah <hodnota> sektorů prohledávaných při verifikaci.
předpokládá že zaváděcí ofset stopy 1 uvedený v TOC bude adresován jako LBA 0. Tuto volbu vyžadují některé mechaniky Toshiba abychom dostali správné hranice stop.
Přidá <počet> sektorů k získaným hodnotám při adresování stop. Může být záporné.
(no)skip
(Ne)přijmi nedokonale opravená data.
Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/cdrom).
Nastavuje požadavek na počet přehrávaných audiokanálů (výchozí: 2). MPlayer požádá dekodér o dekódování zvuku do požadovaného počtu kanálů a od této chvíle je na dekodéru, aby si s tím poradil. To je zpravidla důležité pouze pokud přehráváte video s AC-3 zvukem (jako DVD). V tom případě liba52 provede dekódování a automaticky smíchá zvuk do požadovaného počtu kanálů. Pro přímou kontrolu počtu výstupních kanálů nezávisle na počtu dekódovaných kanálů použijte filtr channels.
POZNÁMKA: Tato funkce je zajištěna pomocí kodeků (pouze AC-3), filtrů (surround) a zvukových rozhraní (minimálně OSS).

Dostupné volby jsou:

2
stereo
4
surround
6
plný 5.1
Určí počáteční kapitolu pro přehrávání. Volitelně lze určit také poslední přehrávanou kapitolu (výchozí: 1).
Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.
Čte HTTP cookies ze <soubor> (výchozí: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/) a zruší čtení z výchozích míst. Předpokládá se že soubor má formát Netscape.
Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video. Povšimněte si, že je to přesný opak volby -audio-delay pro MEncoder.
POZNÁMKA: Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme správnou funkci s -ovc copy; místo toho použijte -audio-delay.
Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech. V MPlayeru se tak vynulují veškerá zpoždění ze souborů enkódovaných s volbou -audio-delay. Během enkódování tato volba zabrání MEncoderu převést originální startovní pozice do nového souboru; volba -audio-delay tím není ovlivněna. Poznamenejme, že MEncoder občas nastavuje startovní časy automaticky, aby kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto tuto volbu nepoužívejte bez předchozího otestování.
Vynutí typ demuxeru. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h.
Uloží surový komprimovaný audio proud do ./stream.dump (použitelné s MPEG/AC-3, ve většině ostatních případů nebude výsledný soubor přehratelný). Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
Určí soubor do kterého bude MPlayer ukládat. Může být použito s -dumpaudio / -dumpvideo / -dumpstream.
Uloží surový datový proud do ./stream.dump. Použitelné když ripujete z DVD nebo sítě. Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
Uloží surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump (nijak zvlášť užitečné). Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
Předá zadané volby vstupnímu modulu DVB, čímž nahradí výchozí volby:
Určí číslo karty k použití 1-4 (výchozí: 1).
Dá pokyn MPlayeru aby četl kanály ze <souboru>. Výchozím je ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (podle typu vaší karty) nebo ~/.mplayer/channels.conf jako poslední záchrana.
Maximální počet sekund po který se bude MPlayer pokoušet vyladit frekvenci, než to vzdá (výchozí: 30).
Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/dvd). Rovněž můžete zadat adresář do kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory z DVD (např. pomocí vobcopy). Poznamenejme že především použití -dumpstream je obvykle lepší způsob kopírování DVD (viz příklady).
Pokusí se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny). Základní rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže číst až
rychlostí 10800KB/s. Menší rychlosti poskytujíé tišší chod. Pro sledování DVD by 2700KB/s mělo být tiché i dostatečně rychlé. MPlayer resetuje při zavření rychlost mechaniky na výchozí nastavení. Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s, čili -dvd-speed 8 nastaví 10800KB/s.
POZNÁMKA: Pro změnu rychlosti musíte mít právo zápisu k DVD zařízení.
Některé DVD disky obsahují scény, které mohou být pozorovány z několika úhlů. Zde můžete sdělit MPlayeru které úhly použít (výchozí: 1).
Zapne editační akce (EDL) ze souboru během přehrávání. Video bude přeskakováno, zvuk bude vypínán a zapínán podle vstupů ze zadaného souboru. Detaily jak EDL použít naleznete na http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html.
Stop na zadané časové značce nebo bajtové pozici.
POZNÁMKA: Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude přesná, jelikož dokáže zastavit pouze na kraji snímku. Použije-li se v kombinaci s volbou -ss, posune se -endpos o počet sekund zadaných pomocí -ss.

PŘÍKLAD:

Stop na 56 sekundách.
Stop na 1 hodině a 10 minutách.
Stop na 1 minutě a 6 sekundách.
Enkóduje pouze 100 MB.
Vynutí obnovu indexu. Použitelné pro soubory s vadným indexem (video se rozchází se zvukem, apod.). Umožní převíjení v souborech, kde to nebylo možné. Index můžete opravit trvale pomocí MEncoderu (viz dokumentace).
POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).
Přepíše snímkovou rychlost (framerate) videa. Užitečné pokud je originální hodnota špatná nebo úplně chybí.
Přehraje/konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.
Přesné převíjení MP3. Zapnuto při přehrávání externího MP3 souboru, jelikož musíme převíjet velmi přesně abychom udrželi A/V synchronizaci. Převíjení může být velmi pomalé (zvláště zpětné) jelikož musíme převinout až na začátek, abychom našli požadovaný snímek.
Vytvoří index pro soubory, které ho nemají, což umožní jejich převíjení. Použitelné u vadných/nekompletních downloadů nebo špatně vytvořených souborů.
POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).
Přeskočí znovusestavení indexového souboru. S touto volbou MEncoder nezapíše index.
Nepoužije proxy pro IPv6 adresy. Pro IPv4 bude stále proxy používána.
Soubor ze kterého budou načtena indexová data video souboru uložená volbou -saveidx. Tento index se použije pro převíjení a nahradí jakákoli indexová data z původního AVI. MPlayer vám nezabrání v načtení indexu ze souboru který byl vygenerován pro jiné AVI, pak ovšem bude výsledek žalostný.
POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
maximální korekce A-V synchronizace na snímek (v sekundách)
Používá se při dekódování z více PNG nebo JPEG souborů.

Dostupné volby jsou:

šířka vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
výška vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
snímková rychlost výstupu (výchozí: 25)
typy vstupních souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)
Vynutí použití AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory (umožní přehrávání některých vadných AVI souborů).
Nepoužívat průměrnou hodnotu byte/sekunda pro A-V synchronizaci (AVI). Pomůže u některých AVI souborů s vadnou hlavičkou.
Potlačí volbu demuxeru podle přípony souboru. Normálně když nemůže být s jistotou určen nosný formát souboru (demuxer) (soubor nemá hlavičku, nebo z ní nelze typ určit), je použita přípona pro výběr demuxeru. V případě selhání je vždy použit kontextový výběr demuxeru.
Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.
Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv6.
Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv4.
Při přehrávání MPEG-PS proudu slouží tato volby k určení počtu bytů v proudu, které má MPlayer prohledat, aby určil použitý video kodek. Tato volby je nutná pro přehrávání EVO souborů obsahujících H.264 proudy.
Tato volba dolaďuje různé parametry enkódování zachytávacího modulu PVR. Volba by měla být použitelná s jakoukoli kartou postavenou na hardwarovém MPEG enkodéru podporovaném V4L2 ovladači. Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 a všechny karty založené na IVTV jsou známy jako PVR zachytávací karty. Upozorňujeme, že pouze jádro Linux 2.6.18 a vyšší
je schopno obsluhovat MPEG proud přes vrstvu V4L2. Pro hardwarové zachytávání MPEG proudu a jeho sledování pomocí MPlayeru/MEncoderu, použijte 'pvr://' jako URL filmu.

Dostupné volby jsou:

Nastavuje poměr stran vstupu:
0: 1:1
1: 4:3 (výchozí)
2: 16:9
3: 2.21:1
Nastavuje vzorkovací kmitočet enkódovaného zvuku (výchozí: 48000 Hz, dostupné: 32000, 44100 a 48000 Hz).
Nastavuje kódování zvuku (MPEG audio layer)(výchozí: 2).
Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozí: 384 kbps).
Nastavuje zvukový režim. Dostupné přednastavené režimy jsou 'stereo', 'joint_stereo', 'dual' a 'mono' (výchozí: stereo).
Nastaví průměrný datový tok pro enkódování videa v Mbps (výchozí: 6).
Nastaví režim enkódování videa:
vbr: proměnný datový tok (výchozí)
cbr: konstantní datový tok
Nastavuje horní mez datového toku videa v Mbps (použitelné pouze pro VBR enkódování, výchozí: 9.6).
Vybere MPEG formét pro enkódování:
ps: MPEG 2 Program Stream (výchozí)
ts: MPEG 2 Transport Stream
mpeg1: MPEG 1 System Stream
vcd: Video CD compatible stream
svcd: Super Video CD compatible stream
dvd: DVD compatible stream
Tyto volby nastavují různé parametry zachytávacího mudulu rádia. Chcete-li poslouchat rádio pomocí MPlayeru, použijte 'radio://<kmitočet>' (není-li zadána volba channels) nebo 'radio://<číslo_kanálu>' (je-li zadána volba channels) jako URL filmu. Spustíte-li MPlayer s '-v', uvidíte povolený kmitočtový rozsah. Pro start zachytávacího podsystému použijte 'radio://<kmitočet nebo kanál>/capture'. Pokud není zadáno klíčové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocí line-in kabelu. Použití capture pro poslech nedoporučujeme, kvůli potížím se synchronizací, které činí proces nepohodlným.

Dostupné volby jsou:

Rádio zařízení k použití (výchozí: /dev/radio0 pro Linux a /dev/tuner0 pro *BSD).
Rádio rozhraní k použití (výchozí: v4l2 pokud je, jinak v4l). V současnosti jsou podporována rozhraní v4l a v4l2.
Hlasitost zvuku rádio zařízení (výchozí 100)
minimální povolený kmitočet (výchozí: 87.50)
maximální povolený kmitočet (výchozí: 108.00)
Nastaví seznam kanálů. Ve jménech použijte _ místo mezer (nebo si pohrajte s uvozovkami ;-). Názvy kanálů budou vypisovány pomocí OSD a příkazy závislého režimu radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou hodit pro dálkové ovládání (viz LIRC). Je-li zadáno, bude číslo v URL fimu považováno za pozici kanélu v seznamu.
PŘÍKLAD: radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1
adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)
Jméno zařízení ze kterého se bude zachytávat zvuk. Bez příslušného jména bude zachytávání zakázáno i přes to, že v URL je klíčové slovo capture. Pro ALSA zařízení použijte formu hw=<karta>.<zařízení>. Pokud jméno zařízení obsahuje '=', modul použije k zachytávání ALSA, jinak OSS.
Rychlost ve vzorcích za sekundu (výchozí: 44100).
POZNÁMKA: Používáte-li audio capture nastavte také volbu -rawaudio rate=<hodnota> se stejnou hodnotou jako arate. Máte-li potíže s rychlostí zvuku (běží příliš rychle), zkuste přehrávat s odlišnými vzorkovacími kmitočty (např. 48000,44100,32000,...).
Počet zachytávaných zvukových kanálů.
Tato volba umožní přehrát surový (raw) zvukový soubor. Rovněž budete muset použít -demuxer rawaudio. Volba může být použita pro přehrávání audio CD které nejsou 44kHz 16-bitů stereo. K přehrávání surových AC-3 proudů použijte -rawaudio on:format=0x2000 -demuxer rawaudio.

Dostupné volby jsou:

počet kanálů
rychlost ve vzorcích za sekundu
velikost vzorku v bajtech
datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory
fourcc v hexadecimálním tvaru
Tato volba umožní přehrát surový (raw) video soubor. Budete rovněž muset použít -demuxer rawvideo.

Dostupné volby jsou:

rychlost ve snímcích za sekundu (výchozí: 25.0)
nastaví standardní rozměry snímku
šířka obrázku v pixelech
výška obrázku v pixelech
nastaví barevnou hloubku
barevná hloubka (fourcc) v hexadecimální nebo řetězcové konstantě. Použijte -rawvideo format=help pro seznam možných řetězců.
velikost snímku v bajtech
PŘÍKLAD:
Přehraje věhlasné "foreman" vzorkové video.
Přehraje surový YUV sampl.
Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta. To se může hodit, pokud jste připojeni za routerem a chcete přeposílat RTSP datový proud ze serveru konkrétnímu klientu.
Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení cílové IP adresy pro spojení. Tato volba se může hodit s některými RTSP servery, které neposílají RTP pakety do správného rozhraní. Pokud spojení s RTSP serverem selže, použijte -v pro zjištění, přes kterou IP adresu se navazuje spojení a zkuste místo ní vynutit některou z adres vašeho počítače.
Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety odpovědi protokolu RTP a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojení). Tato volba je užitečná, jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí UDP pakety (viz http://www.live555.com/mplayer/).
Vynutí sestavení indexu a ten pak uloží do externího <souboru>. V současné době tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
Převine na zadanou bajtovou pozici. Použitelné při přehrávání z CD-ROM obrazů nebo .VOB souborů s bincem na začátku.
Zpomalí nebo zrychlí přehrávání násobkem zadaným jako parametr. V kombinaci s -oac copy není zaručena správná funkčnost.
Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, který bude použit (zvukové karty zde samozřejmě mají své limity). Pokud je vybraný vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového, bude se rozdíl kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample do vrstvy audio filtrů. Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby -af-adv. Jako výchozí se používá rychlé převzorkování, které může způsobit zkreslení.
Převine na zadanou časovou značku.

PŘÍKLAD:

Převine na 56 sekundu.
Převine na pozici 1 hodina 10 minut.
Řekne MPlayeru aby nezahazoval TS pakety označené jako poškozené. Občas nutné pro přehrání vadných MPEG-TS souborů.
Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik bajtů v datovém proudu má MPlayer prohledat na požadovaná audio a video ID.
Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou určit který program (pokud je) chcete sledovat. Lze použít s -vid a -aid.
Touto volbou nastavíte různé volby pro TV zachytávací kartu. K přehrávání TV pomocí MPlayeru, použijte 'tv://' nebo 'tv://<číslo_kanálu>' případně 'tv://<jméno_kanálu> (viz níž volbu channels pro jméno_kanálu) jako URL filmu. Také můžete použít 'tv:///<vstupní_id>' pro sledování filmu z kompozitního S-Video vstupu (detaily viz volba input).

Dostupné volby jsou:

Vypne zvuk.
Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato hodnota, audio i video budou stlumeny. Ve většině případů stačí automute=100. Výchozí je 0 (automute vypnuto).
Viz -tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupních TV ovladačů. Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (výchozí: autodetekce)
Nastaví TV zařízení (výchozí: /dev/video0). POZNÁMKA: Při použití ovladače bsdbt848 můžete zadat jméno zařízení bktr i tuner. Oddělte je čárkou, tuner až po bktr (čili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
Nastaví vstup (výchozí: 0 (TV), viz seznam vypsaný na konzoli).
Nastaví kmitočet kanálového voliče přijímače (např. 511.250). Není kompatibilní s parametrem chanels.
Nastaví výstupní formát obrazu přijímače na přednastavenou hodnotu podporovanou V4L ovladačem (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) nebo libovolný formát zadaný hexadecimálně. Zkuste outfmt=help pro seznam dostupných formátů.
Nastaví šířku výstupního okna.
Nastaví výšku výstupního okna.
Nastaví snímkovou rychlost zachytávaného videa (snímky za sekundu).
Nastaví maximální velikost vyrovnávací paměti pro zachytávání (výchozí: dynamicky).
Při použití bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL, SECAM a NTSC. Při použití v4l2 je seznam dostupných norem vypsán na konzoli, viz také níže uvedenou volbu normid.
Nastaví TV normu na zadané číselné ID. TV norma je závislá na použité zachytávací kartě. Seznam dostupných TV norem je vypsán na konzoli.
Nastaví přijímač na kanál číslo <hodnota>.
Dostupné jsou: argentina, australia, china-bcast, europe-east, europe-west, france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable, newzealand, russia, southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-hrc
Nastaví jména kanálů. POZNÁMKA: Je-li <kanál> celé číslo vyšší než 1000, bude považován za kmitočet (v kHz) spíše než jméno kanálu z kmitočtové tabulky.
Použijte _ místo mezer ve jménech (nebo si pohrajte s citacemi ;-). Jména kanálů budou pak zapsány pomocí OSD. Příkazy závislého režimu tv_step_channel, tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užitečné pro ovládání pomocí DO (viz lirc). Volba není kompatibilní s volbou frekvence.
POZNÁMKA: Číslo kanálu označuje pozici v seznamu 'channels' a začíná od 1.
PŘÍKLAD: tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2, tv_set_channel TV1, atd.
[brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.
Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.
Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné zdroje zvuku.
Zachytávat z ALSA.
Zvolí audio režim:
0: mono
1: stereo
2: jazyk 1
3: jazyk 2
Ve výchozím stavu je počet audio kanálů získán automaticky dotazem na audio režim TV karty. Tato volba umožňuje vynutit stereo/mono záznam navzdory volbě amode a hodnotám vráceným z v4l. Může být použita pro řešení problémů když TV karta není schopna sdělit aktuální audio režim.
Nastaví audio zařízení. <hodnota> může být /dev/xxx pro OSS a ID hardwaru pro ALSA. V hardwarovém ID pro ALSA musíte nahradit veškeré ':' za '.'.
Vybere zvukový výstup zachytávací karty, pokud je jich více než jeden.
[volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)
[volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
Tyto volby nastavují zvukový směšovač video zachytávací karty. Pokud vaše karta nemá směšovač, nebudou mít žádný vliv. Ve v4l2 je hodnota 50 je přednastavenou hodnotou regulátoru tak, jak ji sděluje ovladač.
Nastavení ovladače gain pro video zařízení (obvykle webkamery) na požadovanou hodnotu s vyloučením automatu. Hodnota 0 zapíná automat. Je-li volba vynechána, ovládání gain zůstává na původní hodnotě.
Logická 0 znamená: zachytávání videa i zvuku najednou (výchozí pro MEncoder). Logická 1 (výchozí pro MPlayer) znamená: zachytávání pouze videa, zvuk je posílán přes loopback kabel z TV karty přímo do zvukové karty.
Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta umožňuje). Při použití této volby nemusíte zadávat šířku a výšku výstupního okna. MPlayer si ji odvodí automaticky z hodnoty decimation (viz níže).
Vybere velikost obrazu který bude komprimován hardwarovou MJPEG kompresí:
1: plná velikost
704x576 PAL
704x480 NTSC
2: poloviční velikost
352x288 PAL
352x240 NTSC
4: čtvrtinová velikost
176x144 PAL
176x120 NTSC
Nastavení kvality JPEG komprese (< 60 doporučujeme pro plnou velikost)
Nastavuje zařízení pro TV teletext (příklad: /dev/vbi0) (výchozí: žádné).
Nastavuje formát zobrazení TV teletextu (výchozí: 0):
0: neprůhledné pozadí
1: transparentní
2: neprůhledné s invertovanými barvami
3: transparentní s invertovanými barvami
Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí: 100).
Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který bude použit jako hlavní jazyk dokud nebude přijat paket typu 28. Vhodné pokud teletextový systém používá nelatinkovou znakovou sadu, ale kódy jazyka nejsou z nějakého důvodu přenášeny teletextovými pakety typu 28. Seznam podporovaných kódů jazyků dostanete nastavením této volby na -1.
Doladí scanner TV kanálu. MPlayer rovněž vypíše hodnotu pro volbu "-tv channels=" a to pro existující i právě nalezené kanály.

Dostupné parametry jsou:

Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).
Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další kanál (výchozí: 0.5). Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu ladění, ale mohou detekovat neaktivní TV kanály jako aktivní.
Práh síly signálu (v procentech), jak je hlášen zařízením (výchozí: 50). Signál silnější než tato hodnota znamená, že aktuálně naladěný kanál je aktivní.
Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.
Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro HTTP přenos.
Vybere video kanál (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190). Z přehrávaného MPEG-TS proudu použije MPlayer/MEncoder první program (pokud je) s vybraným video proudem.
Vynutí audio parametry pro VIVO demuxer (pro účely ladění). DODĚLAT: Dokumentovat.

POZNÁMKA: Viz také volbu -vf expand.

Zapne SSA/ASS renderování titulků. S touto volbou se použije libass pro SSA/ASS externí titulky a Matroska stopy. Také můžete použít -embeddedfonts.
Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky. Barevný formát je RRGGBBAA.
Přidá černý pruh na spodek snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s -ass-use-margins).
Nastaví barvu textových titulků. Barevný formát je RRGGBBAA.
Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.
Přepíše některé nastavení stylu.

PŘÍKLAD:

-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
Nastaví typ hintingu.
<typ>
0: Žádný hinting.
1: FreeType autohinter, režim light.
2: FreeType autohinter, režim normal.
3: Nativní hinter fontu.
0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno v rozlišení obrazovky a tudíž nebude škálováno.
Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro neškálované OSD, jinak žádný hinting).
Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.
Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro renderování textových titulků. Syntaxe souboru je shodná se sekcí [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.
Přidá černý pruh na vrch snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s -ass-use-margins).
Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů, jsou-li dostupné.
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného JACOsub formátu. Vytvoří soubor dumpsub.js v aktuálním adresáři.
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MicroDVD formátu. Vytvoří soubor dumpsub.sub v aktuálním adresáři.
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MPlayerova vlastního formátu, MPsub. Vytvoří soubor dump.mpsub v aktuálním adresáři.
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SAMI formátu. Vytvoří soubor dumpsub.smi v aktuálním adresáři.
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SubViewer (SRT) formátu. Vytvoří soubor dumpsub.srt v aktuálním adresáři.
POZNÁMKA: Některé špatné hardwarové přehrávače se rdousí SRT titulky s Unixovými konci řádků. Pokud máte smůlu a vlastníte takovou mašinu, protáhněte si své titulkové soubory přes unix2dos nebo podobný program pro výměnu Unixových konců řádků za DOS/Windows konce řádků.
Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů. Viz také volby -dump*sub a -vobsubout*.
Zapíná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozí: vypnuto). Tyto fonty mohou pak být použity pro SSA/ASS renderování titulků (volba -ass). Soubory fontů jsou vytvořeny v adresáři ~/.mplayer/fonts.
POZNÁMKA: S FontConfigem 2.4.2 nebo novějším jsou vložené fonty otevírány přímo z paměti a tato volba je výchozí povolena.
Převzorkování alfa mapy fontu.

Možnosti:

0
čistě bílý font
0.75
velmi tenká černá obruba (výchozí)
1
tenká černá obruba
10
tlustá černá obruba
Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.
Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích. Volbu použijte, pokud jsou čárky umístěny na začátku věty a ne na konci.
Vyhledá fonty pro OSD/TITULKY v alternativním adresáři (výchozí pro normální fonty: ~/.mplayer/font/font.desc, výchozí pro FreeType fonty: ~/.mplayer/subfont.ttf).
POZNÁMKA: Používáte-li FreeType, je parametrem této volby cesta k textovému souboru fontu.
Používáte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve fontconfig.

PŘÍKLAD:

-font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
-font ~/.mplayer/arialuni.ttf
-font 'Bitstream Vera Sans'
Zapne použití fontconfigem spravovaných fontů.
Zobrazí pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků zvolený např. pomocí -slang.
Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-UTF-8 titulků (výchozí: ISO8859-8).
Označí soubor ze kterého bude načtena paleta a velikost rámce pro VOBsub titulky.
Vypne automatické načítání souborů s titulky.
Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).
Nastavuje režim zobrazení ve kterém bude startovat OSD.
0
pouze titulky
1
hlasitost + převíjení (výchozí)
2
hlasitost + převíjení + čas + procenta
3
hlasitost + převíjení + čas + procenta + celkový čas
Povolí zobrazení titulku v době kdy je ještě zobrazen předchozí titulek (ve výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro některé titulkové formáty).
Zobrazuje datový proud titulků určený pomocí <ID> (0-31). MPlayer vypíše dostupná ID titulků pokud je spuštěn v upovídaném (-v) režimu. Pokud nemůžete zvolit některé z titulků na DVD, zkuste také -vobsubid.
Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority. Různé nosné formáty používají odlišné kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639-1, Matroska používají třípísmenný kód jazyka podle ISO 639-2, zatímco OGM používají volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je spuštěn v upovídaném (-v) režimu.

PŘÍKLAD:

Zvolí českou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpět k anglické, pokud česká není k dispozici.
Přehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.
Režim škálování/vyhlazování pro DVD/VOBsub. K hodnotě <režim> můžete přičíst 16 když chcete vynutit škálování i když velikost originálního a škálovaného snímku souhlasí. Takto například dosáhnete vyhlazení titulků Gaussovým rozostřením.

Dostupné režimy vyhlazování jsou:

0
žádné (nejrychlejší, škaredé)
1
přibližné (vadné?)
2
plné (pomalé)
3
bilineární (výchozí, rychlé a obstojné)
4
používá softwarové Gaussovo rozostření (vypadá skvěle)
Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/VOBsub) titulky.
-1
Originální pozice.
0
Zarovnat na horní okraj (originální/výchozí chování).
1
Zarovnat na střed.
2
Zarovnat na spodní okraj.
Parametr odchylka (variance) pro Gauss používaný volbou -spuaa 4. Čím větší hodnota, tím větší rozostření (výchozí: 1.0).
Použije/zobrazí zadané titulkové soubory. V jednom okamžiku může být zobrazen pouze jeden ze souborů.
Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD. Čím větší hodnota, tím více průhlednosti. Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.
Určuje barvu pozadí titulků a OSD. V současnosti jsou titulky černobílé, hodnota tedy určuje intenzitu bílé. Hodnota 255 znamená bílá a 0 černá.
Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro -subfile. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí -sub-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v subreader.h.
Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
0
přesná shoda
1
Načte všechny titulky obsahující název filmu.
2
Načte všechny titulky v aktuálním adresáři.
Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení. Používáno pro ladící účely.
Určí který okraj titulků by měl být zarovnán na výšku zadanou pomocí -subpos.
0
Zarovnat horní okraj titulku (originální chování).
1
Zarovnat střed titulku.
2
Zarovnat spodní okraj titulku (výchozí).
Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky. Toto nejsou VOB titulky, ale speciální ASCII titulky pro neslyšící zakódované do VOB userdata proudu na většině region 1 DVD. CC titulky zatím nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.
Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použít tuto volbu k určení kódování titulků.

PŘÍKLAD:

-subcp latin2
-subcp cp1250 (většina českých titulků, pozn. překl.)
Zde můžete zadat dvoupísmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky určila kódovou stránku. Pokud si nejste jisti, zadejte zde cokoli a sledujte výpis mplayer -v na konzoli pro seznam dostupných jazyků. Kódová stránka při selhání udává kódování které se použije v případě selhání autodetekce.

PŘÍKLAD:

Odhadne kódování, předpokládá že jsou titulky v češtině, nastaví latin 2 pokud detekce selže.
Odhadne kódování pro polštinu, při selhání nastaví cp1250.
Opozdí titulky o <sekund> sekund. Můžete zadat zápornou hodnotu.
Zatím nepoužitelné. Stejné jako -audiofile, ale pro titulkové proudy (OggDS?).
Nastaví font titulků. Pokud není zadán -subfont, použije se -font.
Nastaví režim automatického škálování písma.
POZNÁMKA: 0 znamená že 'text scale' a 'OSD scale' nastavují výšku fontu v bodech.

Režim může být:

0
žádné škálování
1
proporčně vztažené k šířce obrazu
2
proporčně vztažené k výšce obrazu
3
proporčně vztažené k diagonále obrazu (výchozí)
Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).
Nastaví kódování fontu. Je-li nastaveno 'unicode', budou renderovány všechny znaky (glyfy) z fontu a bude použito unicode (výchozí: unicode).
Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).
Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).
Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech rozměru obrazu (výchozí: 5).
Určí snímkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné číslo), výchozí: stejná rychlost fps jako má film.
POZNÁMKA: POUZE pro snímkově orientované SUB soubory, např. MicroDVD formát.
Určuje pozici titulků na obrazovce. Hodnota vyjadřuje vertikální pozici titulku v % výšky obrazu.
Nastavuje maximální šířku titulků na obrazovce. Použitelné pro TV-out. Hodnota vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.
Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný žádný video výstup.
Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD zprávy na konzoli. Úniková sekvence by měla přesunout kursor na začátek řádku použitého pro OSD a vyčistit jej (výchozí: ^[[A\r^[[K).
Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.
Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.
Nastaví VOBsub soubory které budou použity pro titulkování. Uvádějte soubory s plnou cestou bez přípon, čili bez
'.idx', '.ifo' nebo '.sub'.
Nastaví ID pro VOBsub titulky.

Přepíše detekovanou velikost vyrovnávací paměti zvukové karty/ovladače.
Vybere formát vzorků vystupujících z vrstvy audio filtrů do zvukové karty. Hodnoty které může <formát> nabýt jsou uvedeny níže u popisu audio filtru format.
Použije jiné mixážní zařízení než je výchozí /dev/mixer. Používáte-li ALSA zadejte jméno směšovače.
Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání hlasitosti než výchozí PCM. Volby pro OSS zahrnují vol, pcm, line. Chcete-li úplný seznam voleb, poohlédněte se po SOUND_DEVICE_NAMES v /usr/include/linux/soundcard.h. V případě ALSA můžete použít jména která zobrazí alsamixer, jako Master, Line, PCM.
POZNÁMKA: Jména kanálů ALSA směšovače následovaná číslem musí být zadána ve formátu <jméno,číslo>, např. jméno kanálu 'PCM 1' ALSA směšovače musí být převedeno na PCM,1
Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru zvukové karty.
-softvol-max <10.0-10000.0>
Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110). Hodnota 200 umožní nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuální úrovně (nastavené maximum). Při hodnotách menších než 100 bude počáteční hlasitost (což je 100%) větší než je maximum, takže bude např. OSD nesprávně ukazovat.
Nastaví velikost kroku o který se změní hlasitost v procentech celého rozsahu (výchozí: 3).

VÝSTUPNÍ ZVUKOVÁ ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

Výstupní zvuková rozhraní zajišťují přístup k různým audio výstupním zařízením. Syntax je:

Nastavuje seznam použitých audio výstupních rozhraní podle priority.

Pokud seznam končí ',', pak se v případě selhání všech zadaných rozhraní použijí i ostatní. Parametry jsou volitelné a v mnoha případech je nemusíte vůbec použít.
POZNÁMKA: Seznam zakompilovaných rozhraní získáte pomocí -ao help.

PŘÍKLAD:

Zkusí rozhraní ALSA, potom OSS, pak ostatní.
Nastaví noblock-režim a jako první kartu nastaví čtvrté zařízení.

Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:

Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
Nastaví noblock režim.
Nastaví jméno zvukového zařízení. Nahraďte jakékoli ',' za '.' a jakékoli ':' za '=' ve jméně ALSA zařízení. Pro hwac3 výstup přes S/PDIF, použijte zařízení "iec958" nebo "spdif", pokud přesně nevíte jak to nastavit správně.
Rozhraní OSS.
<dsp-device>
Nastaví výstupní zvukové zařízení (výchozí: /dev/dsp).
<mixer-device>
Nastaví zvukové mixážní zařízení (výchozí: /dev/mixer).
<mixer-channel>
Nastaví kanál mixážního zařízení (výchozí: pcm).
Zvukové rozhraní multiplatformní knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
<ovladač>
Explicitně vybere SDL audio ovladač k použití (výchozí: SDL si sama vybere).
Zvukový výstup přes aRts démona.
Zvukový výstup přes ESD démona.
<server>
Explicitně vybere ESD server k použití (výchozí: localhost).
Zvukový výstup přes JACK (Jack Audio Connection Kit).
Připojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické porty).
Název klienta předávaný do JACK (výchozí: MPlayer [<PID>]). Užitečné, pokud chcete navazovat určitá spojení automaticky.
(no)estimate
Předpočítá zpoždění zvuku, což má činit přehrávání videa plynulejším (výchozí: zapnuto).
Zvukový výstup přes NAS.
Nativní Mac OS X zvuk.
Experimentální, nedokončené (mixáž na mono) OpenAL zvukové výstupní rozhraní.
Nativní SGI zvukové rozhraní.
<jméno výstupního zařízení>
Explicitně vybere výstupní zařízení/rozhraní k použití (výchozí: výchozí nastavení systému). Například, 'Analog Out' nebo 'Digital Out'.
Nativní Sun zvuk.
<zařízení>
Explicitně vybere audio zařízení k použití (výchozí: /dev/audio).
Nativní Windows waveout audio zvuk.
Zvukový výstup DirectX DirectSound.
Nastaví číslo zařízení k použití. Přehání souboru s -v vypíše seznam dostupných zařízení.
Vlastní ovladač pro Creative DXR2.
Zvukové výstupní MPEG rozhraní zvuku speciálně pro IVTV. Pracuje pouze s -ac hwmpa.
Výstupní zvukové rozhraní pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG dekodérem.
Výstupní audio rozhraní pro DVB karty, které zapisuje výstup do MPEG-PES souboru, pokud není instalována žádná DVB karta.
DVB karta k použití, pokud je jich instalováno víc.
jméno výstupního souboru
Neprodukuje žádný zvuk, rychlost přehrávání videa je však zachována. Pro výkonnostní testy použijte -nosound.
Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/wave proudu.
(no)waveheader
Zahrne či nezahrne wave hlavičku (výchozí: zahrne). Pokud ji nezahrne, bude vygenerována surová (raw) PCM.
Zapíše zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav. Pokud jste zadali nowaveheader, je výchozí audiodump.pcm.
fast 
Zkusí dumpovat rychleji než v reálném čase. Ujistěte se, že nedojde k oříznutí výstupu (obvykle se zprávou "Příliš mnoho paketů ve vyrovnávací paměti"). Je běžné dostat zprávu "Váš systém je příliš pomalý pro toto přehrávání".
Plugin audio výstup.

Nastaví grafickou kartu na kterou se bude posílat obrázek. Seznam dostupných karet získáte, doplníte-li tuto volbu o -v. V současnosti pracuje pouze s video rozhraním directx.
Přepíše detekovanou barevnou hloubku. Funkci podporují pouze tato výstupní rozhraní: fbdev, dga, svga, vesa.
Přehrává film v orámovaném okně s dekoracemi. Jelikož je to zapnuté jako výchozí, použijte q-noborder pro vypnutí standardních dekorací okna. Podporováno výstupním video rozhraním directx.
Nastavuje jas video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
Stanoví jméno serveru a číslo displaye X serveru na který chcete zobrazovat.

PŘÍKLAD:

-display xtest.localdomain:0
Zapne direct rendering (není podporováno všemi kodeky a video rozhraními).
VAROVÁNÍ: Může způsobit rozbití OSD/TIT !
Tato volba slouží k ovládání dxr2 video rozhraní.
režim poměru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-scan, 2 = letterbox (výchozí))
Nastaví iec958 výstupní režim na enkódovaný.
Nastaví iec958 výstupní režim na dekódovaný (výchozí).
režim macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe, 3 = agc 4 colorstripe)
vypnout zvukový výstup
zapnout zvukový výstup
cesta k mikrokódu

Výstup na TV

75ire
zapne 7.5 IRE výstupní režim
vypne 7.5 IRE výstupní režim (výchozí)
černobílý TV výstup
barevný TV výstup (výchozí)
prokládaný TV výstup (výchozí)
zakáže prokládaný TV výstup
TV norma (ntsc (výchozí), pal, pal60, palm, paln, palnc)
nastaví režim (tvar) pixelů na čtvercový
nastaví režim pixelů na ccir601

překrývání(overlay)

Nastaví levou ořezovou značku (výchozí: 50).
Nastaví pravou ořezovou značku (výchozí: 300).
Nastaví horní ořezovou značku (výchozí: 0).
Nastaví dolní ořezovou značku (výchozí: 0).
Nastaví přírůstek červené (ck-r), zelené (ck-g) nebo modré (ck-b) složky klíčovací barvy pro překrývání.
minimální hodnota příslušné barevné složky klíče
maximální hodnota příslušné barevné složky klíče
Ignoruje nastavení překrývání uložené v cache.
Aktualizuje nastavení překrývání uložené v cache.
Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).
Vypne překrývaný OSD (výchozí).
Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v případě kdy se špatně kryje s oknem (výchozí: 0).
Zapne překrývání (výchozí).
Aktivuje TV-out.
Doladí překrývání (výchozí: 1000).
Změní video režim na ten který je pojmenován jako <název režimu> v souboru /etc/fb.modes.
POZNÁMKA: VESA framebuffer nepodporuje změny režimu.
Přenastaví konfigurační soubor pro režim framebufferu (výchozí: /etc/fb.modes).
Přehrávání na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoří kolem něj černý okraj). Funkce není podporována všemi video rozhraními.
Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.
Nastaví výčet režimů celoobrazovkových hladin podle priority, které mají být použity. Jednotlivé režimy můžete potlačit tak, že jim předřadíte '-'. Pokud narazíte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu je překryt jinými okny", zkuste použít jiné pořadí.
POZNÁMKA: Viz volbu -fstype help pro seznam dostupných režimů.

Dostupné režimy jsou:

Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.
Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.
Použije _NETWM_STATE_FULLSCREEN je-li k dispozici.
Použije _WIN_LAYER s přednastavenou hladinou.
Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
Vynutí NETWM styl.
none 
Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
Použije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.
PŘÍKLAD:
Výchozí pořadí bude použito jako záchrana v případě, že zadáte špatné nebo nepodporované režimy.
Provádí přepínání na celou obrazovku v OpenBoxu 1.x.
Nastaví pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup. Hodnoty x a y udávají vzdálenost v pixelech od levého horního rohu obrazovky k levému hornímu rohu obrazu, jestliže však jsou hodnoty doplněny znakem procento, pak udávají vzdálenost v procentech rozměru obrazovky v daném směru. Souřadnice lze rovněž zadat ve standardním X11 -geometry formátu. Pokud je externí okno nastaveno pomocí volby -wid, pak jsou souřadnice x a y vztaženy k levému hornímu rohu okna místo obrazovky.
POZNÁMKA: Tato volba je podporována pouze rozhraními x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx a tdfxfb.

PŘÍKLAD:

50:40
Umístí okno na x=50, y=40.
50%:50%
Umístí okno doprostřed obrazovky.
100% 
Umístí okno doprostřed pravého okraje obrazovky.
100%:100%
Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.
Tato volba řekne GUI aby rovněž použilo X11 okno a přilepilo se na spodek videa, což je použitelné pro vestavěné mini-GUI v prohlížeči (s MPlayer pluginem například).
Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0). S touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku. Není podporováno všemi video rozhraními.
Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah monitoru.
Nastaví horizontální (řádkový) frekvenční rozsah monitoru.
Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.
Nastaví poměr stran vašeho monitoru nebo TV obrazovky. Hodnota 0 zruší předchozí nastavení (čili to z konfiguračního souboru). Má přednost před -monitorpixelaspect pokud je povoleno.

PŘÍKLAD:

-monitoraspect 4:3 nebo 1.3333
-monitoraspect 16:9 nebo 1.7777
Nastaví poměr stran jednotlivých pixelů vašeho monitoru nebo TV (výchozí: 1). Hodnota 1 znamená čtvercové pixely (správně pro (skoro) všechny LCD).
Vypíná dvojitou vyrovnávací paměť, většinou pro účely ladění. Dvojitá vyrovnávací paměť odstraňuje třepotání ukládáním dvou snímků v paměti, kdy zobrazuje jeden snímek, zatímco zpracovává druhý. Může ovlivnit negativně OSD, avšak v mnoha případech odstraní jeho blikání.
Nezachytávat ukazatel myši po změně video režimu (-vm). To je použitelné pro vícehlavičkové nastavení.
Nedodržovat poměr stran okna během změny velikosti. Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, directx. Navíc pod X11 váš okenní manažer musí rozumět pokynům pro poměr stran okna.
Umístí okno přehrávače trvale nad ostatní okna. Podporováno video rozhraními používajícími X11, kromě SDL, stejně jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.
Zapne "přibližovací" funkci (pan-and-scan) (oříznutím videa po stranách tak, aby např. film 16:9 pokryl obrazovku 4:3 bez černých okrajů). Tato funkce pracuje pouze s video rozhraními xv, xmga, mga, gl, gl2, quartz, corevideo a xvidix.
POZNÁMKA: Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální a mohou havarovat nebo hůř. Použijte na vlastní riziko!
Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1). Kladné hodnoty jsou násobky výchozího rozsahu. Záporné hodnoty zase umožní zoomovat až na násobek -panscanrange+1. Např. -panscanrange -3 umožňuje zoom násobek až do 4. Tato vlastnost je experimentální. Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte -vo gl.
Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz oříznut.
Nastaví obnovovací kmitočet monitoru v Hz. Zatím podporování pouze -vo directx v kombinaci s volbou -vm.
Přehraje film v kořenovém okně (pozadí desktopu). Obrázek na ploše však může překrýt zobrazované video. Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo a directx.
Nastavení sytosti barev (saturace) video signálu (výchozí: 0). Pomocí této volby můžete nastavit černobílý obraz. Volba není podporována všemi video rozhraními.
Nastavuje svislé rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
Nastavuje vodorovné rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase zapne.
Zkusí změnit video režim. Funkce je podporována video rozhraními dga, x11, xv, sdl a directx. Je-li použita s directx video rozhraním, můžete použít volby -screenw, -screenh, -bpp a -refreshrate pro nastavení nového video režimu.
Zapne synchronizaci na snímkový zpětný běh (VBI) pro video rozhraní vesa, dfbmga a svga.
Tato volba sdělí MPlayeru aby se připojil na existující okno. To je využitelné k vestavění MPlayeru do internetového prohlížeče (například s rozšířením plugger).
V Xinerama konfiguracích (jedna pracovní plocha je rozprostřena na více monitorů) touto volbou sdělíte MPlayeru kterou obrazovku použít. Hodnota -2 znamená celoobrazovkové zobrazení přes celou virtuální plochu (v tomto případě jsou Xinerama informace úplně ignorovány), -1 znamená celoobrazovkové zobrazení na zobrazovači s aktuálním oknem. Počáteční pozice nastavenou pomocí -geometry je relativní k nastavené obrazovce. Obvykle pracuje pouze s "-fstype -fullscreen" nebo "-fstype none".
Zobrazuj pouze černobíle. Pro optimální výkon může být tato volba zkombinována s '-lavdopts gray'.
Vybere část obrázku k zobrazení. Více než jeden výskyt této volby zapne cinerama režim, ve kterém je video rozprostřeno na více TV (nebo promítaček) pro vytvoření většího obrazu. Volby za n-tou volbou -zrcrop jsou aplikovány na n-tou MJPEG kartu. Každá karta by měla mít aspoň -zrdev jako doplněk k -zrcrop. Příklady naleznete ve výstupu -zrhelp a v Zr sekci dokumentace.
Zadejte jméno souboru zařízení náležející vaší MJPEG kartě, ve výchozím stavu zr video rozhraní použije první v4l zařízení které najde.
Vynutí dělení: Dělení, tak jak je popsáno u voleb -zrhdec a -zrvdec, nastane pouze tehdy, může-li hardwarový škálovač rozprostřít obraz na původní velikost. Touto volbou vynutíte dělení vždy.
Horizontální dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý řádek/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření obrázku na původní velikost.
Zobrazí seznam všech -zr* voleb, jejich výchozí hodnoty a příklad cinerama režimu.
Nastaví TV normu PAL nebo NTSC (výchozí: beze změny).
Číslo od 1 (nejlepší) do 20 (nejhorší) reprezentuje kvalitu jpeg kódování.
Svislé dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý sloupec/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření obrázku na původní velikost.
Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose x. Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).
Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose y. Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

VÝSTUPNÍ VIDEO ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

Výstupní video rozhraní jsou rozhraní k různým výstupním video zařízením. Syntax je:

Nastavuje seznam video rozhraní k použití podle priority.

Končí-li seznam čárkou ',', prozkouší MPlayer v případě selhání i rozhraní neuvedená v seznamu. Parametry jsou volitelné a většinou mohou být vynechány.
POZNÁMKA: Viz -vo help pro seznam zakompilovaných video rozhraní.

PŘÍKLAD:

Zkusí Matrox X11 rozhraní, pak Xv rozhraní a nakonec ostatní.
Použije rozhraní DirectX s vypnutou akcelerací.

Dostupná video rozhraní jsou:

Použije rozšíření XVideo z XFree86 4.x umožňující hardwarově akcelerované přehrávání. Pokud nemůžete použít nativní hardwarové rozhraní, je toto patrně nejlepší volba. Pro informaci jaký barevný klíč je použitý a jak je vykreslován, spusťte MPlayer s volbou -v a sledujte řádky začínající [xv common].
Zvolí konkrétní XVideo port.
Vybere zdroj pro získání barevného klíče (výchozí: cur).
Výchozí volba přebírá barevný klíč aktuálně nastavený v Xv.
Použije, ale nenastaví barevný klíč z MPlayeru (pro jeho změnu použijte volbu -colorkey).
Shodné s use, ale dodaný barevný klíč rovněž nastaví.
Nastaví metodu vykreslování barevného klíče (výchozí: man).
Vykreslí barevný klíč manuálně (v některých případech omezí blikání).
Nastaví barevný klíč jako pozadí okna.
Nechá Xv vykreslit barevný klíč.
Video rozhraní se sdílenou pamětí bez hardwarové akcelerace které pracuje vždy když je spuštěné X11.
Přidá podporu X11 všem rozhraním založeným na overlay (překrývání). V současnosti je podporován pouze tdfx_vid.
<vo_rozhraní>
Vybere video rozhraní, které se použije jako zdroj pro překrytí nad X11.
Výstupní video rozhraní využívající XvMC (X Video Motion Compensation) rozšíření z XFree86 4.x ke zrychlení MPEG-1/2 a VCR2 dekódování.
Zvolí konkrétní XVideo port.
(no)benchmark
Vypne zobrazování. Nutné pro správné benchmarkování (test výkonu) rozhraní která mění obrazové buffery pouze při zpětném běhu monitoru (nVidia). Výchozím je nepotlačovat zobrazování (nobenchmark).
(no)bobdeint
Velmi jednoduchý odstraňovač prokladu. Nemusí vypydat lépe než -vf tfields=1, ale je to jediný odstraňovač pro xvmc (výchozí: nobobdeint).
(no)queue
Skládá obrázky k zobrazení do fronty aby se více využila paralelní práce video hardwaru. Může přidat malou (nepostřehnutelnou) stálou odchylku v A/V synchronizaci (výchozí: noqueue).
(no)sleep
Použije funkci sleep při čekání na dokončení renderování (na Linuxu se toto nedoporučuje) (výchozí: nosleep).
Stejné jako -vo xv:ck (viz -vo xv).
Stejné jako -vo xv:ck-method (viz -vo xv).
Zobrazuje video přes XFree86 rozšíření: Direct Graphics Access. Považujeme za zastaralé.
Video rozhraní platformně nezávislé knihovny SDL (Simple Directmedia Layer). Vzhledem k tomu, že SDL má vlastní X11 vrstvu, nemají X11 volby MPlayeru na SDL žádný vliv.
Explicitně vybere SDL ovladač k použití.
(no)forcexv
Použije XVideo přes sdl výstupní video rozhraní (výchozí: forcexv).
(no)hwaccel
Použije hardwarově akcelerovaný škálovač (výchozí: hwaccel).
vidix  
VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video akcelerujícím vlastnostem různých grafických karet. Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej podporují.
<ovladač>
Jednoznačně vybere VIDIXový ovladač k použití. Dostupné ovladače jsou cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis_vid a unichrome.
X11 front-end pro VIDIX
<ovladač>
shodné s vidix
Obecný a platformně nezávislý front-end k VIDIXu. Může dokonce pracovat v textové konzoli s nVidia kartami.
<ovladač>
shodné s vidix
Windows front-end pro VIDIX
<ovladač>
shodné s vidix
Výstupní video rozhraní využívající DirectX.
Vypne hardwarovou akceleraci. Vyzkoušejte, máte-li potíže se zobrazováním.
Video rozhraní Mac OS X Quartz. V některých případech může být efektivnější vynucení packed YUV výstupního formátu, například s -vf format=yuy2
Zvolí zobrazovací zařízení pro zobrazení na celou obrazovku.
Nastaví rozlišení celoobrazovkového režimu (použitelné pro pomalé systémy).
Výstupní video rozhraní Mac OS X CoreVideo.
Vybere zobrazovací zařízení pro celoobrazovkový režim.
Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (např. /dev/fb0) nebo název vidixového ovladače, pokud jméno zařízení začíná vidix (např. vidixsis_vid povolí sis ovladač).
Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa. Alternativní implementace.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
Obecné video rozhraní; funkční s každou VESA VBE 2.0 kompatibilní kartou.
(no)dga
Zapne nebo vypne DGA režim (výchozí: zapnuto).
Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu PAL.
Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu NTSC.
Použije VIDIX ovladač.
Aktivuje Linuxové překrývání videa (Linux Video Overlay) v režimu vesa.
Přehraje video s pomocí knihovny SVGA.
<video režim>
Určí video režim k použití. Režim může být zadán ve formátu <šířka>x<výška>x<počet_barev>, např. 640x480x16M nebo číslem grafického režimu, např. 84.
Zobrazuj OSD do černých okrajů pod filmem (pomalejší).
Použije pouze nativní vykreslovací funkce. Toto vyřadí direct rendering, OSD a hardwarovou akceleraci.
Vynutí změnu snímku až v době snímkového zpětného běhu. Použitelné pouze s volbou -double. Má stejný efekt jako volba -vsync.
Zkusí vybrat video režim se čtvercovými pixely.
Použije svga s VIDIX.
Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze. Rozměry videa musí být menší než maximální velikost textury ve vaší OpenGL implementaci. Navrženo tak, aby pracovalo i se základními implementacemi OpenGL, ale rovněž používá novější rozšíření, které umožňují další barevné prostory a direct rendering. Používejte prosím -dr, pokud rozhraní pracuje s vaší OpenGL implementací, protože při vyšších rozlišeních poskytuje velké zrychlení. Kód provádí minimum testů, takže pokud tato vlastnost nefunguje, může to být proto, že není podporována vaší kartou/OpenGL implementací i v případě, že neobdržíte žádnou chybovou zprávu. Použijte glxinfo nebo podobný nástroj pro zobrazení podporovaných OpenGL rozšíření.
(no)scaled-osd
Změní chování OSD při změnách velikosti okna (výchozí: vypnuto). Pokud volbu zapnete, chová se OSD více jako v jiných video rozhraních, což je lepší pro fonty s pevnou výškou. Je-li volba vypnuta, vypadá lépe s FreeType fonty a používá okraje v celoobrazovkovém režimu. Nepracuje správně s ass titulky (viz volbu -ass), ty můžete místo toho renderovat bez podpory OpenGL přes -vf ass.
Barva OSD (výchozí: 0xffffff, odpovídá bílé).
Nastaví použití pravoúhlých textur, což šetří video RAM, ale často je pomalejší (výchozí: 0).
0: Použije power-of-two textury.
1: Použije rozšíření GL_ARG_texture_rectangle.
2: Použije rozšíření GL_ABR_texture_non_power_of_two. V některých případech je podporováno pouze softwarově a proto velmi pomalé.
Minimální interval mezi dvěma prohozeními vyrovnávacích pamětí, počítaných v zobrazených snímcích (výchozí:1 ). 1 odpovídá zapnutí VSYNC, 0 vypnutí VSYNC. Hodnoty menší než 0 ponechají výchozí nastavení systému. To omezí snímkovou rychlost na (horizontální obnovovací frekvenci / n). Pro svou funkci vyžaduje podporu GLX_SGI_swap_control. V některých (většině/všech?) implementacích pracuje pouze v celoobrazovkovém režimu.
Vybere typ konverze YUV na RGB.
0: Použije se softwarová konverze (výchozí). Kompatibilní se všemi verzemi OpenGL. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu a sytosti.
1: Použijí se register combiners. Používá specifické nVidia rozšíření (GL_NV_register_combiners). Vyžaduje aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání sytosti a barevného tónu. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
2: Použije se fragment program. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti a barevného tónu.
3: Použije se fragment program používající POW instrukci. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku. Metoda 4 je obvykle rychlejší.
4: Použije se fragment program s dodatečnou kontrolou. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku.
5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starší karty). Používá rozšíření specifické pro ATI (GL_ATI_fragment_shader - nikoli GL_ARB_fragment_shader!). Vyžaduje aspoň tři texturovací jednotky. Poskytuje ovládání sytosti a tónování. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
6: Použije 3D texturu pro konverzi pomocí lookup. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturovací jednotky. Extrémně pomalé (softwarová emulatce) na některých (všech?) ATI kartách, jelikož používá textury s porder pixely. Poskytuje nastavení jasu, kontrastu, sytosti, tónování a gama. Gamu lze rovněž nastavit nezávisle pro červenou, zelenou a modrou. Rychlost je mnohem více závislá na rychlosti GPU paměti než u jiných metod.
Vybere škálovací funkci pro škálovaní jasové složky. Platná pouze pro YUV režimy 2, 3, 4 a 6.
0: Použije jednoduchou lineární filtraci (výchozí).
1: Použije bikubickou filtraci (lepší kvalita). Vyžaduje ještě jednu texturovací jednotku. Starší karty to nebudou schopny zvládnout pro barevnou složku minimálně v režimu celé obrazovky.
2: Použijte kubické filtrování ve vodorovném a lineární filtrování ve svislém směru. Pracuje s o málo více kartami než metoda 1.
Vybere škálovací funkci pro škálování barevné složky. Podrobnosti viz lscale.
Nahraje uživatelský fragment program ze <souboru>. Jako příklad viz TOOLS/edgedect.fp.
Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>. To může být použito v kombinaci s yuv=4 nebo s volbou customprog.
(no)customtlin
Je-li zapnuta (výchozí), použije se pro customtex texturu GL_LINEAR interpolace, jinak GL_NEAREST.
(no)customtrect
Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex texturu. Výchozí je vypnuta.
Normálně není důvod pro použití následujících voleb. Většinou slouží pro testovací účely.
(no)glfinish
Zavolá glFinish() před prohozením bufferů. Pomalejší, ale v některých případech přesnější výstup (výchozí: vypnuto).
(no)manyfmts
Zapne podporu pro více (RGB a BGR) barevných formátů (výchozí: zapnuto). Vyžaduje OpenGL verze >= 1.2.
Počet řádků zkopírovaných do textury v jednom kuse (výchozí: 0). 0 pro celý obrázek.
POZNÁMKA: Používate-li YUV barevný prostor (viz podvolba yuv), platí zvláštní pravidla:
Pokud dekodér používá renderování po částech (viz -noslices), nemá tato volba žádný efekt, použije se velikost částí tak, jak jsou poskytovány dekodérem.
Pokud dekodér nepoužívá renderování po částech, je výchozí 16.
(no)osd
Zapne nebo vypne podporu renderování OSD přes OpenGL (výchozí: zapnuto). Tato volba je pro testování; k vypnutí OSD použijte raději -osdlevel 0.
(no)aspect
Zapne nebo vypne škálování na poměr stran a podporu pan-and-scan (výchozí: zapnuto). Vypnutí může zvýšit rychlost.
Druhá generace OpenGL video rozhraní. Podporuje OSD a videa větší než maximální velikost textury.
(no)glfinish
stejné jako gl (výchozí: zapnuto)
Nastaví typ konverze YUV na RGB. Pokud ji nastavíte na jinou hodnotu než 0, vypne se OSD a nastavování jasu, kontrastu a gama bude dostupné pouze přes globální nastavení X serveru. Jinak mají hodnoty stejný význam jako pro -vo gl.
Neprodukuje žádné video. Použitelné pro testy výkonu.
Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli. Seznam a vysvětlivky dostupných podvoleb dostanete spuštěním mplayer -vo aa:help
Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
Přehrávání videa UDP protokolem Blinkenlights. Toto rozhraní je velmi závislé na hardwaru.
<bl_zařízení>
Explicitně vybere Blinkenlights ovladač zařízení k použití. Je to něco jako arcade:host=localhost:2323 nebo hdl:file=jméno1,file=jméno2. Musíte uvést zařízení.
Video rozhraní pro grafický systém GGI.
<ovladač>
Explicitně vybere GGI ovladač k použití. Zaměňte veškeré ',', které se objeví v řetězci ovladače za '.'.
Přehrávání videa pomocí knihovny DirectFB.
(no)input
Použije DirectFB namísto klávesnicového kódu MPlayeru (výchozí: zapnuto).
Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávací paměť dávají nejlepší výsledky pokud chcete vyloučit trhání. Trojitá vyrovnávací paměť je mnohem účinnější vzhledem k tomu že nebrzdí MPlayer při čekání na vertikální synchronizaci. Jednoduchou (single) vyrovnávací paměť můžete s klidem vypustit (výchozí: single).
Ovládá řazení prokládaných snímků (výchozí: vypnuto). Platné hodnoty jsou top = nejdříve horní políčka, bottom = nejdříve spodní políčka. Tato volba nebude mít žádný efekt na progresivní filmový materiál, jako je mnoho MPEG filmů. Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo nevyhlazováním při sledování prokládaného filmového materiálu.
Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: -1 - auto).
Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.
Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/G450/G550 které používá knihovnu DirectFB k zpřístupnění speciálních hardwarových vlastností. Zapíná CRTC2 (druhý výstup), zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
(no)input
stejné jako directfb (výchozí: vypnuto)
stejné jako u directfb (výchozí: triple)
stejné jako u directfb
(no)bes
Zapíná použití Matrox BES (vestavěný zvětšovač) (výchozí: vypnuto). Dává velmi dobré výsledky jak z hlediska rychlosti tak i kvality vzhledem k tomu že úpravu obrázku zajišťuje hardware. Pracuje pouze na primárním výstupu.
(no)spic
Používá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazení OSD (výchozí: zapnuto).
(no)crtc2
Zapne TV-out na sekundárním výstupu (výchozí: zapnuto). Výstupní kvalita je úžasná, protože se jedná o plně prokládaný obraz s odpovídající synchronizací lichých a sudých půlsnímků.
Nastaví TV normu na Matrox kartě bez nutnosti editace /etc/directfbrc (výchozí: vypnuto). Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC. Speciální normou je auto (automatické přizpůsobení používá PAL/NTSC) protože určuje kterou normu použít podle snímkové rychlosti filmu.
Nativní Matrox výstupní video rozhraní používající vestavěný YUV škálovač na kartách řady Gxxx pomocí jaderného modulu. Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto nejrychlejší volba.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/mga_vid).
Výstupní video rozhraní mga, běží v X11 okně.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/mga_vid).
Výstupní video rozhraní výslovně určené pro S3 Virge. Toto rozhraní podporuje následující vlastnosti karty: YUV konverze a škálování, dvojitou vyrovnávací paměť a direct rendering. Použijte -vf yuy2 pro hardwarově akcelerované YUY2 renderování, což je mnohem rychlejší než YV12 na této kartě.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zažízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
3dfx (pouze Linux)
Nativní 3dfx video rozhraní, které používá přímo 3dfx hardware nad X11. Podporována je pouze barevná hloubka 16 bpp.
Toto rozhraní používá ovladač tdfxfb ovladač framebufferu k přehrávání filmů s YUV akcelerací na 3dfx kartách.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
Nativní 3dfx výstupní video rozhraní, které pracuje v kombinaci s jaderným modulem tdfx_vid.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení k použití (výchozí: /dev/fb0).
Nativní video rozhraní ke Creative DXR2.
<vo_rozhraní>
Výstupní video podrozhraní pro překrývání (x11, xv).
Nativní video rozhraní k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus). Viz též lavc video filtr.
Aktivuje překrývání namísto TV-Outu.
Zapíná čtení napřed do vyrovnávací paměti.
Zapíná nový synchronizační modul.
Určuje TV normu.
0: Neměnit současnou normu (výchozí).
1: Automaticky zvolit PAL/NTSC.
2: Automaticky zvolit PAL/PAL-60.
3: PAL
4: PAL-60
5: NTSC
<0-3>
Určuje číslo zařízení které se má použít pokud máte více než jednu em8300 kartu.
Výstupní video rozhraní pro TV-Out speciálně pro MPEG dekodéry (Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500) s čipy Conexant CX23415 (iCompression iTVC15) nebo Conexant CX23416 (iCompression iTVC16). Viz také lavc video filtr.
Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
Explicitně vybere TV-Out výstup využitý pro videsignál.
Video výstupní rozhraní pro karty slučitelné s V4L2 s vestavěným hardwarovým MPEG dekodérem. Viz také lavc video filtr.
Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
Explictně vybere výstup TV-Out k použití pro video signál.
Výstupní video rozhraní pro DVB, které zapisuje do souboru ve formátu MPEG-PES, pokud není nainstalována DVB karta.
Určí číslo zařízení k použití, pokud máte více než jednu výstupní DVB kartu. (pouze V3 API, takové jaké mají ovladače řady 1.x.y).
<soubor>
jméno výstupního souboru (výchozí: ./grab.mpg).
Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet.
Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet, druhá generace.
Nastaví jméno video zařízení k použití.
Nastavuje video normu k použití (výchozí: auto).
(no)prebuf
(De)Aktivuje prebuffering, zatím nepodporováno.
Spočítá MD5 otisk jednotlivě pro všechny snímky a zapíše je do souboru. Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12. Použitelné při hledání chyb.
Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./md5sums).
Převádí video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0 obrázků a ukládá je do souboru (výchozí: ./stream.yuv). Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools, což je výhodné pokud chcete video zpracovávat pomocí sady mjpegtools. Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp). Můžete to zkombinovat s volbou -fixed-vo pro spojování souborů se stejnými rozměry a snímkovou rychlostí.
Zapisuje výstup jako prokládané snímky, horní půlsnímek napřed.
Zapisuje výstup jako prokládané snímky, dolní půlsnímek napřed.
Zapíše výstup do <soubor>u namísto výchozího stream.yuv.

POZNÁMKA: Pokud neuvedete žádnou volbu, bude výstup progresivní (čili. neprokládaný).

Vyexportuje všechny snímky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálním adresáři. Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je převeden na 256 barev.
<fps>
Desetinné číslo nastavující snímkovou rychlost (výchozí: 5.0).
<output>
Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./out.gif).

POZNÁMKA: Musíte nastavit snímkovou rychlost před jménem souboru, jinak bude součástí jména souboru.

PŘÍKLAD:

mplayer video.nut -vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif
Vyexportuje každý snímek do JPEG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
[no]progressive
Nastavuje použití standardního nebo progresivního JPEG (výchozí: noprogressive).
[no]baseline
Nastavuje zda použít baseline nebo ne (výchozí: baseline).
faktor optimalizace (výchozí: 100)
faktor rozmazání (výchozí: 0)
faktor kvality (výchozí: 75)
Nastavuje adresář do kterého se budou ukládat JPEG soubory (výchozí: ./).
Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
Maximální počet souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
Vyexportuje každý snímek do PNM souboru v aktuálním adresáři. Každý ze souborů je pojmenován číslem snímku včetně úvodních nul. Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v režimu raw i ASCII. Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
Zapisuje PPM soubory (výchozí).
Zapisuje PGM soubory.
Zapisuje PGMYUV soubory. PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveň obsahují U a V složku přidanou na spodní okraj obrázku.
Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozí).
Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.
Nastaví adresář pro ukládání PNM souborů (výchozí: ./).
Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
Maximální počet PNM souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
Vyexportuje každý snímek do PNG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.
Nastavuje úroveň komprese. Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximální kompresi.
Vyexportuje každý snímek do Targa souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Účel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý bezztrátový zapisovač obrázků, který nebude potřebovat žádnou externí knihovnu. Podporuje barevný formát BGR[A], v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp. Můžete vynutit určitý formát pomocí video filtru format.

PŘÍKLAD:


mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Napište '-' před název kodeku, který chcete vyloučit. Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Pokud seznam zakončíte čárkou, použije v případě selhání Mplayer i kodeky neuvedené na seznamu.
POZNÁMKA: Úplný seznam dostupných kodeků získáte pomocí -ac help.

PŘÍKLAD:

Vynutí MP3 kodek l3codeca.acm.
Nejdříve zkusí libmad a pokud selže, zkouší ostatní.
Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatní.
Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.
Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:
Vynutí vkládání audio filtrů podle následujícího klíče:
0: Použije se plně automatický režim vkládání filtrů.
1: Optimalizuje se na věrnost (výchozí).
2: Optimalizuje se na rychlost. Varování: Některé vlastnosti v audio filtrech mohou tiše selhat a tak snížit kvalitu zvuku.
3: Nepoužije se automatické vkládání, ani optimalizace. Varování: Použitím tohoto nastavení můžete shodit MPlayer.
4: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 0 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
5: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 1 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
6: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 2 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
7: Nepoužije žádné automatické vkládání filtrů tak jako 3 nahoře a počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
Shodné s volbou -af.
Nastaví seznam rodin zvukových ovladačů k použití podle priority, tak jak jsou uvedeny v codecs.conf. Jestliže žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
POZNÁMKA: Seznam dostupných rodin ovladačů získáte pomocí -afm help.

PŘÍKLAD:

Nejdříve zkouší rodinu libavcodec kodeků od FFmpeg.
Nejdříve zkouší Win32 kodeky.
Přepíše zjištěný poměr stran videa v případech, kdy je informace o poměru stran v přehrávaném souboru nesprávná, nebo chybí.

PŘÍKLAD:

-aspect 4:3 nebo -aspect 1.3333
-aspect 16:9 nebo -aspect 1.7777
Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.
Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu. Vhodné pro odstraňovače prokladu zdvojující snímkovou rychlost: -vf tfields=1, -vf yadif=1 a -vo xvmc:bobdeint.
-1
auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace, použije se 0 (nejprve horní půlsnímek).
0
nejprve horní půlsnímek
1
nejprve dolní půlsnímek
Převrátí obraz vzhůru nohama.
Nastavuje parametry dekódování pro libavcodec. Více voleb oddělujte dvojtečkou.

PŘÍKLAD:

-lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref
Dostupné volby jsou:
Ve všech krocích dekódování se použijí pouze bit-exact algoritmy (pro testování kodeků).
Manuální korekce chyb enkodéru.
0: nic
1: autodetekce chyb (výchozí)
2 (msmpeg4v3): některé starým lavc generované msmpeg4v3 soubory (žádná auto-detekce)
4 (mpeg4): Xvid chyba prokládání (auto-detekováno pokud fourcc==XVIX)
8 (mpeg4): UMP4 (auto-detekována pokud fourcc==UMP4)
16 (mpeg4): chyba vyplňování (padding bug) (auto-detekována)
32 (mpeg4): chyba ilegální vlc (auto-detekována podle fourcc)
64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
128 (mpeg4): stará standardní qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována podle fourcc/verze)
512 (mpeg4): chyba direct-qpel-blocksize (auto-detekována podle fourcc/verze)
1024 (mpeg4): chyba edge padding (auto-detekována podle fourcc/verze)
Zobrazí ladící informace.

0: vypnuto
1: informace o obrázku
2: řízení rychlosti
4: bitový proud
8: typ makrobloku (MB)
16: kvantizační parametr bloku (QP)
32: vektor pohybu
0x0040: vizualizace pohybového vektoru (použijte -noslices)
0x0080: přeskočení MB
0x0100: start kód
0x0200: PTS
0x0400: odolnost proti chybám
0x0800: operace správce paměti (H.264)
0x1000: chyby
0x2000: Vizualizace kvantizační parametr (QP), nižší QP je zbarven zeleněji.
0x4000: Vizualizace typů bloků.
Nastaví strategii nápravy chyb.
1: Použít silný deblok filtr pro poškozené MB.
2: Opakované vyhledávání (pomalé) pohybového vektoru (MV)
3: vše (výchozí)
Nastavení strategie odolnosti proti chybám.

0: vypnuto
1: mírná (Mělo by pracovat s vadnými enkodéry.)
2: normální (výchozí) (Pracuje s vyhovujícími enkodéry.)
3: agresivní (Více testů, ale může působit problémy i na dobrých proudech.)
4: velmi agresivní
Zapne optimalizace nevyhovující specifikaci, což může potenciálně způsobit problémy jako: zjednodušenou dekvantizaci, předpokládané použití výchozí kvantizační matice, předpokládaný YUV 4:2:0 a přeskočení několika testů detekujících poškozené bitové proudy.
dekódování pouze černobíle (o něco rychlejší než barevně)
(viz lavcopts) Nejlepší kvality dekódování dosáhnete použitím stejného IDCT algoritmu jak pro dekódování, tak pro enkódování. Ovšem cenou za to může být věrnost.
Dekóduje s nižším rozlišením. Dekódování při nízkém rozlišení není podporováno všemi kodeky a často povede k zobrazování ošklivých artefaktů. To není chyba, ale vedlejší účinek nedekódování na plné rozlišení.

0: vypnuto
1: 1/2 rozlišení
2: 1/4 rozlišení
3: 1/8 rozlišení
Pokud zadáte <š>, bude použito dekódování při nízkém rozlišení pouze pokud je šířka videa větší nebo rovna <š>.
Přeskočí zadaný počet dolních řad makrobloků.
Přeskočí zadaný počet horních řad makrobloků.
Vynechá loop filtr (čili deblokování) během dekódování H.264. Jelikož filtrovaný snímek má být použitý jako referenční pro dekódování závislých snímků, má tato volba horší vliv na kvalitu než např. nedeblokování MPEG-2 videa. Ale minimálně pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké zrychlení bez viditelného zhoršení kvality.

<skiphodnota> může nabývat těchto hodnot:


none: Nic nevynechává.
default: Přeskočí zbytečné kroky (např. pakety s nulovou délkou v AVI).
nonref: Přeskočí snímky, které nejsou referovány (čili nejsou použity pro dekódování ostatních snímků, chyba se nemůže řetězit).
bidir: Přeskočí B-Frames.
nonkey: Přeskočí všechny snímky kromě klíčových.
all: Přeskočí všechny snímky.
Přeskočí IDCT krok. Téměř ve všech případech velmi sníží kvalitu (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
Přeskočí zcela dekódování snímků. Znamená velké zrychlení, ale trhaný pohyb a občas těžké artefakty (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
počet vláken použitých pro dekódování (výchozí: 1)
Vizualizuje pohybové vektory.

0: vypnuta
1: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů P-snímků.
2: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
4: Vizualizace zpětně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
Vypíše trochu statistiky a uloží ji do ./vstats_*.log.
Vypne zobrazování videa po čtverečcích 16x16 bodů. Místo toho se vykreslí celý obrázek v jednom tahu. Může to být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na kartě a dostupné vyrovnávací paměti. Volba je účinná pouze s libmpeg2 a libavcodec kodeky.
Nepřehrávat/enkódovat zvuk. Použitelné pro výkonové testy.
Nepřehrávat/enkódovat video. V mnoha případech to nebude fungovat, místo toho použijte -vc null -vo null.
Nastaví úroveň postprocesingu DLL. Tuto volbu již není možné použít s -vf pp. Pracuje pouze s Win32 DirectShow DLL které mají interní rutiny pro postprocesing. Platný rozsah -pp hodnot závisí na kodeku, zpravidla 0-6, kde 0=vypnuto 6=nejpomalejší/nejlepší.
Vypíše shrnutí dostupných postprocesních filtrů a jejich použití.
Nastavuje parametry softwarového škálovače.

PŘÍKLAD:

-vf scale -ssf lgb=3.0
filtr Gaussovo rozostření (luma)
filtr Gaussovo rozostření (chroma)
filtr zaostření (luma)
filtr zaostření (chroma)
chroma horizontální posun
chroma vertikální posun
Zvolí typ MP2/MP3 stereo výstupu.
0
stereo
1
levý kanál
2
pravý kanál
Nastavuje algoritmus použitý softwarovým škálovačem pro zpracování volby -zoom. To ovlivňuje výstupní video rozhraní bez hardwarové akcelerace, např. x11.

Možná nastavení jsou:

0
rychlý bilineární
1
bilineární
2
bikubický (dobrá kvalita) (výchozí)
3
experimentální
4
nejbližší okolí (špatná kvalita)
5
prostorový
6
luma bikubický / chroma bilineární
7
Gauss
8
sincR
9
lanczos
10
přirozený bikubický spline

POZNÁMKA: Některé -sws volby lze obrátit. Více informací naleznete v popisu video filtru scale.

Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Napište '-' před jméno kodeku, který chcete vynechat. Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Končí-li seznam čárkou, pak se v případě selhání použijí i kodeky, které nejsou na seznamu.
POZNÁMKA: Pomocí -vc help dostanete seznam dostupných kodeků.

PŘÍKLAD:

Vynutí Win32/VfW DivX kodek, při selhání skončí.
Přeskočí Win32 DivX kodeky.
Zkusí MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatní.
Nastaví seznam rodin video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Pokud žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
POZNÁMKA: Viz -vfm help pro úplný seznam dostupných rodin kodeků.

PŘÍKLAD:

Zkouší libavcodec, potom DirectShow, potom VFW kodeky a v případě že žádný kodek není vhodný, zkusí i ostatní.
Nejdřív zkusí XAnim kodeky.
Škáluje obraz na šířku <x> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.
Nastaví doplňkové parametry pro dekódování s Xvid.
POZNÁMKA: Protože je libavcodec rychlejší než Xvid, doporučujeme použít postprocesní filtr (-vf pp) i dekodér (-vfm ffmpeg) libavcodecu.

Interní postprocesní filtry Xvidu:

deblok filtr barevné (chroma) složky
deblok filtr jasové (luma) složky
dering filtr jasové složky
dering filtr barevné složky
Přidá do videa uměleckou filmovou zrnitost. Může zvýšit vnímanou kvalitu, zatímco se skutečná kvalita sníží.
metody renderování:
Aktivuje direct rendering metodu 2.
Deaktivuje direct rendering metodu 2.
Škáluje obraz násobkem <hodnota>.
Nastaví šířku na <hodnota> a vypočítá výšku tak aby zachoval správný poměr stran.
Škáluje obraz na výšku <y> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.
Umožní softwarové škálování, kdykoli je to možné. Umožňuje škálovat na výstupní rozhraní (jako x11, fbdev), které nepodporují hardwarové škálování, u kterých MPlayer vypíná výchozí škálování z výkonových důvodů.

Audio filtry umožňují měnit audio proud a jeho vlastnosti. Syntaxe je:

Aktivuje čárkou oddělený seznam audio filtrů.

POZNÁMKA: Úplný seznam audio filtrů dostanete zadáním volby -af help.

Dostupné filtry jsou:

Změní vzorkovací kmitočet audio proudu. Můžete to použít když máte zvukovou kartu s pevným vzorkovacím kmitočtem, nebo jestli máte starou zvukovou kartu, která má maximální vzorkovací kmitočet 44.1 kHz. Tento filtr je aktivován automaticky podle potřeby. Podporován je pouze celočíselný formát 16-bit a desetinný (float) s nativním řazením bajtů (endian).
POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
<vzorkovací_kmitočet>
výstupní vzorkovací kmitočet v Hz. Platný rozsah pro tento parametr je 8000 až 192000. Pokud je vstupní a výstupní vzorkovací kmitočet stejný, nebo hodnota není uvedena, bude filtr automaticky vyřazen. Vysoký vzorkovací kmitočet obvykle zvyšuje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci s ostatními filtry.
<sloppy>
Umožní (1) nebo znemožní (0) aby se výstupní kmitočet mírně odlišoval od kmitočtu zadaného hodnotou <vzorkovací_kmitočet> (výchozí: 1). Můžete to použít, pokud je start přehrávání extrémně pomalý.
<typ>
Vybere metodu převzorkování.
0: lineární interpolace (rychlá, špatná kvalita zvlášť při zvyšování kmitočtu)
1: polyfázová filtrbanka s celočíselným zpracováním
2: polyfázová filtrbanka s desetinným zpracováním (pomalé, nejlepší kvalita)
PŘÍKLAD:
nastaví výstupní kmitočet resample filtru na 44100Hz při použití přesného škálování výstupní frekvence a lineární interpolace.
Změní vzorkovací kmitočet zvukového proudu na celočíselný <vkmitočet> v Hz. Podporován je pouze formát 16-bitů nativní-endian.
POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
<vkmitočet>
výstupní vzorkovací kmitočet
<délka>
délka filtru s ohledem na nižší vzorkovací kmitočet (výchozí: 16)
<lineár>
je-li 1 pak budou filtry lineárně interpolovány mezi polyfázovými vstupy
<počet>
log2 počtu polyfázových vstupů (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...) (výchozí: 10->1024)
<střih>
mezní kmitočet (0.0-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru
Provádí sinusové vyhlazování.
<0.0-1.0>
Sinusová funkce delta, používejte velmi malé hodnoty, abyste slyšeli vyhlazení.
Odstaní sinusovku zadaného kmitočtu. Vhodné pro odstranění 50/60Hz rušení na nekvalitním audio zařízení. Pravděpodobně pracuje pouze na mono vstupu.
<frekv>
Sinusový kmitočet, který má být odstraněn (v Hz) (výchozí: 50)
<zpoždění>
Ovládá přizpůsobivost (vyšší hodnota umožní filtru rychlejší přizpůsobení se změnám amplitudy a fáze, nižší hodnota přizpůsobování zpomalí) (výchozí: 0.001). Rozumné hodnoty jsou kolem 0.001.
Head-related transfer function(Přenosová funkce vztažená k hlavě): Převádí vícekanálový zvuk na 2 kanálový výstup pro sluchátka se zachováním prostorovosti zvuku.
s dvoukanálové maticové dekódování
0 nepoužívá se maticové dekódování (výchozí)
10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný pomocí 10 IIR pásmových propustí. To znamená, že pracuje bez ohledu na typ přehrávaného audia. Střední kmitočty jednotlivých propustí jsou:
Číslo kmitočet
0 31.25 Hz
1 62.50 Hz
2 125.00 Hz
3 250.00 Hz
4 500.00 Hz
5 1.00 kHz
6 2.00 kHz
7 4.00 kHz
8 8.00 kHz
9 16.00 kHz
Pokud je vzorkovací kmitočet přehrávaného zvuku nižší než střední kmitočet propusti, pak bude tato propust vypnuta. Známou chybou tohoto filtru je to, že nemá úplně symetrickou přenosovou charakteristiku nejvyššího kanálu, pokud se vzorkovací kmitočet blíží střednímu kmitočtu propusti. Tento problém může být vyřešen nadvzorkováním zvuku pomocí filtru resample předtím, než vstoupí do tohoto filtru.
<g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
desetinná čísla reprezentující zisk v dB pro každé frekvenční pásmo (-12-12)
PŘÍKLAD:
Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco téměř odstraní pásmo okolo 1kHz.
Může být použit pro přidání, odstranění, přesměrování a kopírování zvukových kanálů. Pokud je zadán pouze <počet_kanálů>, použije se výchozí směrování, které pracuje takto: Pokud je počet výstupních kanálů vyšší než počet vstupních, vloží se prázdné kanály (s výjimkou mixování z mono na stereo. Tady se mono kanál zopakuje do obou výstupních kanálů). Pokud je počet výstupních kanálů menší než počet vstupních kanálů, přebývající kanály jsou zahozeny.
<počet_kanálů>
počet výstupních kanálů (1-6)
<počet> 
počet tras (1-6)
<od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
Páry čísel mezi 0 a 5 které definují kam směrovat který kanál.
PŘÍKLAD:
Změní počet kanálů na 4 a nastaví 4 trasy tak, že prohodí kanál 0 s kanálem 1 a ponechá kanály 2 a 3 beze změny. Podotkněme, že pokud media obsahuje pouze dvoukanálový zvuk, kanály 2 a 3 budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak prohozené.
Změní počet kanálů na 6 a nastaví 4 trasy, které zkopírují kanál 0 do kanálů 0 až 3. Kanály 4 a 5 budou tiché.
Měl by vytvořit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup správně fungující s ALSA.
Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou. Automaticky se zapne, pokud jej vyžaduje zvuková karta nebo jiný filtr.
<format>
Nastaví požadovaný formát. Obecná forma je 'sbe', kde 's' znamená znaménko (buď 's' pro "se znaménkem" (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka" (unsigned)), 'b' označuje počet bitů na vzorek (16, 24 nebo 32) a 'e' určuje endian ('le' pro little-endian, 'be' pro big-endian a 'ne' použije endian počítače na kterém běží MPlayer). Platné hodnoty (spolu s dalšími) jsou: 's16le', 'u32be' a 'u24ne'. Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovněž platné označení formátů: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a imaadpcm.
Implementuje softwarové ovládání hlasitosti. Tento filtr používejte opatrně, protože může snížit odstup signál-šum zvuku. Ve většině případů je nejlepší nastavit PCM zvuk na maximum, nechat tento filtr být a ovládat výstupní hlasitost do reproduktorů pomocí hlavního kanálu hlasitosti na směšovače. V případě, že má vaše zvuková karta digitální PCM směšovač místo analogového a slyšíte ořezání, použijte místo něj MASTER směšovač. Pokud je připojen k počítači externí zesilovač (takto je to téměř vždy), můžete minimalizovat šum nastavováním hlavní hlasitosti a voliče hlasitosti na zesilovači tak dlouho, dokud nezmizí šumivý zvuk na pozadí.
Tento filtr má i jinou schopnost: Změří maximální úroveň zvuku v celém souboru a vypíše ji při skončení MPlayeru. Tato hodnota hlasitosti může být využita pro nastavení úrovně zvuku v MEncoderu, takže může být využit celý dynamický rozsah.
POZNÁMKA: Tento filtr nelze opakovat, proto může být aktivován pouze jednou pro každý zvukový proud.
<v>  
Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v proudu od -200dB do +60dB, kde -200dB úplně ztlumí zvuk a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení (výchozí: 0).
<sc> 
Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky. Komprese dynamiky zjemní zvuk, pokud jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti. Tuto volbu zapněte pokud máte reproduktory s velmi nízkým dynamickým rozsahem.
VAROVÁNÍ: Tato vlastnost vytváří zkreslení a měla by být považována za poslední možnost.
PŘÍKLAD:
Zesílí zvuk o 10.1dB a tvrdě jej omezí, pokud je jeho úroveň příliš vysoká.
Volná mixáž kanálů. Jednoduše kombinuje filtry volume a chanels, což můžete použít k namixování mnoha zvukových kanálů do jen několika, např. stereo na mono, nebo ke změně "váhy" středového reproduktoru v systému surround. Tento filtr je těžké použít a bude potřeba dost popřemýšlet než dosáhnete zamýšleného výsledku. Počet parametrů tohoto filtru závisí na počtu výstupních kanálů. Příklad mixáže šestikanálového zvuku na dvoukanálový pomocí tohoto filtru naleznete v sekci příklady poblíž konce.
<n>  
Počet výstupních kanálů (1-6).
<Lij>
Jak velká část hlasitosti vstupního kanálu i je mixována do výstupního kanálu j (0-1). Princip nastavení spočívá v tom, že nejdřív zadáte n čísel udávajících co dělat s prvním vstupním kanálem, pak n čísel pro druhý vstupní kanál atd. Pokud pro některé vstupní kanály nezadáte čísla, předpokládají se 0.
PŘÍKLAD:
Namixuje stereo zvuk na mono.
Poskytne tříkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0 a 1 beze změn a namixuje kanály 0 a 1 do kanálu 2 (ten může být poslán například do subwooferu).
Přidá kanál pro subwoofer do audio proudu. Audio data použitá pro vytvoření kanálu subwooferu jsou průměrem kanálů 0 a 1. Výsledný zvuk je poslán do dolní propusti provedené čtyřnásobným Butterworth filtrem s výchozím mezním kmitočtem 60Hz a přidán do odděleného kanálu zvukového proudu.
VAROVÁNÍ: Vypněte tento filtr při přehrávání DVD s Dolby Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr zničí zvuk pro subwoofer.
<fc> 
mezní kmitočet pro dolní propust (20Hz až 300Hz) (výchozí: 60Hz) Pro nejlepší výsledky nastavujte mezní kmitočet co nejníže. Vylepší to zkušenost se stereo nebo surround zvukem.
<ch> 
Nastaví číslo kanálu do kterého bude vložen zvuk pro subwoofer. Číslo kanálu muže být mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Všimněte si, že je počet kanálů automaticky zvýšen na <ch> podle potřeby.
PŘÍKLAD:
Přidá kanál pro subwoofer s mezním kmitočtem 100 Hz do výstupního kanálu 4.
Vytvoří střední kanál za zadních kanálů. V současnosti může mít nízkou kvalitu, jelikož zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho průměruje a půlí kanály.
<k> 
Určí číslo kanálu, do kterého se vloží střední kanál. číslo kanálu může být mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Počet kanálů se automaticky zvýší na <k> podle potřeby.
Dekodér pro maticově kódovaný surround zvuk jako je Dolby Surround. Mnoho dvoukanálových zvuků může obsahovat maticový surround zvuk. Vyžaduje zvukovou kartu s alespoň 4 kanály.
<zpoždění>
zpoždění v ms pro zadní reproduktory (0 až 1000) (výchozí: 20) Zpoždění by mělo být nastaveno následovně: Pokud je d1 vzdáleností místa poslechu od předních reproduktorů a d2 vzdáleností místa poslechu od zadních reproduktorů, pak by <zpoždění> mělo být nastaveno na 15 (15 ms) pokud d1 <= d2 a na 15 + 5*(d1-d2) pokud d1 > d2.
PŘÍKLAD:
Přidá dekódování surround zvuku se zpožděním 15 ms pro zvuk zadních reproduktorů.
Zpozdí zvuk do reproduktorů tak, aby zvuk z různých kanálů dorazil k posluchači ve stejnou dobu. Tato volba je užitečná pouze pokud máte více než dva reproduktory.
Zpoždění v ms které by mělo být vloženo do jednotlivých kanálů (desetinné číslo mezi 0 a 1000).
Kalkulaci potřebného zpoždění různých kanálů provedete takto:
1.
Změřte vzdálenosti k reproduktorům v metrech z místa poslechu, čímž dostanete vzdálenosti s1 až s5 (pro systém 5.1). Není důvod kompenzovat subwoofer (rozdíl byste stejně neslyšeli).
2.
Přiřaďte vzdálenosti s1 až s5 od nejdelší, čili s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.
3.
Vypočtěte nutná zpoždění v ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.
PŘÍKLAD:
Zpozdí levý čelní a pravý o 10.5 ms, oba zadní kanály a subwoofer o 0 ms a střední reproduktor o 7 ms.
Exportuje vstupní signál jiným procesům pomocí mapování paměti (mmap()). Mapované paměťové oblasti obsahují hlavičku:
int nch           /*počet kanálů*/
int size          /*velikost bufferu*/
unsigned long long counter /*Použitý pro udržování synchronizace,

updatován po každém exportu dat.*/

Zbytek je využitý (neprokládanými) 16 bitovými daty.

<mmap_soubor>
soubor do kterého se mají data mapovat (výchozí: ~/.mplayer/mplayer-af_export).
<pvzorků>
počet vzorků na kanál (výchozí: 512)
PŘÍKLAD:
Vyexportuje 1024 vzorků na kanál do '/tmp/mplayer-af_export'.
(Lineárně) zvětšuje rozdíl mezi pravým a levým kanálem, což dodá určitý druh "live" efektu při přehrávání.
<mul>
Nastaví rozdílový koeficient (výchozí: 2.5). 0.0 znamená mono zvuk (průměr obou kanálů), při 1.0 bude zvuk beze změn, při -1.0 budou levý a pravý kanál prohozeny.
Maximalizuje hlasitost bez zkreslení zvuku.
<metoda>
Nastaví používanou metodu.
1: Používá jeden vzorek pro vyhlazení změn pomocí standardního váženého průměru z předchozích vzorků (výchozí).
2: Používá několik vzorků pro vyhlazení změn pomocí standardního váženého průměru z předchozích vzorků (výchozí).
<cíl>
Nastaví cílovou amplitudu jako podíl maxima daného typu vzorku (výchozí: 0.25).
Nahraje LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API) plugin. Tento filtr lze řetězit, lze tedy použít několik LADSPA pluginů najednou.
<soubor>
Nastaví soubor s knihovnou LADSPA pluginů. Pokud je nastavena LADSPA_PATH, je použita pro hledání uvedeného souboru. Pokud není nastavena, musíte uvést úplnou cestu k souboru.
<název>
Nastaví jméno filtru v knihovně. Některé knihovny obsahují jen jeden filtr, jiné jich obsahují mnoho. Zadáte-li zde 'help', vypíší se všechny filtry z uvedené knihovny, což eliminuje použití 'listplugins' z LADSPA SDK.
<voliče>
Voliče jsou nula nebo více desetinných čísel, ovlivňujících chování nahraného pluginu (například zpoždění (delay), práh (threshold) nebo zisk (gain)). V upovídaném režimu (přidejte -v mezi volby MPlayerova příkazového řádku) budou vypsány všechny dostupné voliče a jejich výchozí hodnoty. To eliminuje použití 'analyseplugin' z LADSPA SDK.
Filtr Kompresor/expander použitelný pro mikrofonní vstup. Potlačuje zkreslení velmi hlasitých zvuků a zvyšuje hlasitost velmi tichých zvuků. Tento filtr je netestován, možná dokonce nepoužitelný.
Filtr Noise gate podobný zvukovému filtru comp. Tento filtr je netestován, možná dokonce nepoužitelný.
Jednoduchý filtr pro odstranění hlasu využívající fakt, že hlasy je obvykle zaznamenány v mono a později 'centrálně' mixovány do finálního zvuku. Pamatujte, že tento filtr převede signál na mono. Pracuje dobře pro dvoukanálové stopy; nenamáhejte se jej zkoušet na něčem jiném než dvoukanálovém stereu.

Video filtry umožňují upravovat video proud a jeho vlastnosti. Syntax je:

Nastaví řetěz video filtrů.

Mnoho parametrů je volitelných. Pokud je vynecháte, budou nastaveny na výchozí hodnoty. Použijte '-1' pro nařízení použití výchozí hodnoty. Parametry w:h znamenají šířku krát výšku v pixelech, x:y znamenají pozici x;y vztaženou k levému hornímu rohu obrazu.
POZNÁMKA: Úplný seznam video filtrů dostanete pomocí -vf help.

Video filtry jsou organizovány a ovládány v seznamech. Zde je několik příkazů pro práci se seznamem filtrů.

Přidá filtry zadané jako parametry do seznamu filtrů.
Přidá zadané filtry na začátek seznamu filtrů.
Vymaže filtry na zadaných pozicích. Číslování indexu začíná nulou, záporné hodnoty adresují konec seznamu (-1 je poslední položka).
Úplně vyprázdní seznam filtrů.

Filtrům, které to podporují, můžete zadat parametry za jejich jménem.

Vypíše názvy parametrů a rozsah jejich hodnot pro konkrétní filtr.
Nastaví hodnoty pojmenovaných parametrů. Použijte on a off nebo yes a no pro nastavení příznaků.

Dostupné filtry jsou:

Vyřízne vyznačenou část obrazu, ostatní zahodí. Použitelné pro odstranění černých pruhů ze širokoúhlých filmů.
<w>,<h>
Ořezaná šířka a výška, výchozí jsou originální rozměry.
<x>,<y>
Pozice umístění oříznutého obrázku, výchozí je střed obrazu.
Vypočítá potřebné parametry ořezu a vypíše je na std. výstup.
<limit>
Práh, který může být volitelně nastaven od 0 (nic) do 255 (vše) (výchozí: 24).
<obvod>
Hodnota udává jaká šířka/výška by měla být vidět (výchozí: 16). Přesah je automaticky nastaven na střed videa. Zvolte 2 chcete-li pouze sudé rozměry (nutné pro 4:2:2 video). 16 je nejlepší pro enkódování většinou video kodeků.
Tento plugin zachytává input.conf direktivu 'change_rectangle' která má dva parametry.
<w>,<h>
šířka a výška (výchozí: -1, maximální šířka kdy jsou hranice ještě viditelné)
<x>,<y>
pozice od levého horního rohu (výchozí: -1, levý horní roh)
Zvětší (neškáluje) obraz na zadanou hodnotu a umístí nezměněný originál na souřadnice x, y. používá se pro umístění titulků a OSD do výsledných černých okrajů.
<w>,<h>
Výsledná šířka,výška (výchozí: originální šířka,výška). Záporné hodnoty pro w a h jsou považovány za přesahy (offsety) originálních velikostí.

PŘÍKLAD:

Přidá okraj široký 50 pixelů na spodek obrázku.
<x>,<y>
pozice originálu v rozšířeném obrázku (výchozí: střed)
<o>  
renderování OSD/titulků
0: vypnuto (výchozí)
1: zapnuto
<a>  
Expanduje tak aby odpovídal poměru stran, místo rozlišení (výchozí: 0).

PŘÍKLAD:

Expanduje na 800x600, pokud nemá zdroj vyšší rozlišení, v tom případě expanduje tak, aby dosáhl poměru stran 4/3.
<r>  
Zaokrouhluje tak, aby byla jak výška, tak šířka beze zbytku dělitelná <r> (výchozí: 1).
Převrátí obraz vzhůru nohama.
Převrátí obraz podle osy Y.
Otáčí obraz po 90 stupních a volitelně jej převrátí. Při hodnotách mezi 4-7 je otočení provedeno pouze pokud je obraz na výšku nikoli na šířku.
0
Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových ručiček a převrátí jej (výchozí).
1
Otočí obraz o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
2
Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
3
Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a převrátí jej.
Škáluje obraz pomocí (pomalého) softwarového škálovače a provádí konverzi barevného prostoru YUV<->RGB (viz také volbu -sws).
<š>,<v>
výsledná šířka/výška (výchozí: originální šířka/výška)
POZNÁMKA: Použijete-li -zoom, a podkladové filtry (včetně libvo) nejsou schopny škálovat, přenastaví se na d_šířku/d_výšku!

0: naškálovaná d_šířka/d_výška
-1: originální šířka/výška
-2: Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a předškálovaného poměru stran.
-3: Vypočítá š/v pomocí druhého rozměru a původního poměru stran.
-(n+8): Jako výše uvedené -n, ale zaokrouhlí rozměr na nejbližší násobek 16.
<proklad>
Přepíná prokládané škálování.
0: vypnuto (výchozí)
1: zapnuto
<odbar>
ignorování barevné informace
0: Používat barvy ze všech řádků.
1: Používat barvy pouze z každého 2. řádku.
2: Používat barvy pouze z každého 4. řádku.
3: Používat barvy pouze z každého 8. řádku.
<par>[:<par2>] (viz také volbu -sws)
Nastavení některých parametrů v závislosti na typu škálovače nastaveném pomocí -sws.
-sws 2 (bikubické): B (rozostření) a C (kroužkování)
0.00:0.60 výchozí
0.00:0.75 odpovídá "precise bicubic" z VirtualDubu
0.00:0.50 Catmull-Rom spline
0.33:0.33 Mitchell-Netravali spline
1.00:0.00 kubická B-spline
-sws 7 (Gauss): ostření (0 (jemné) - 100 (ostré))
-sws 9 (lanczos): délka filtru (1-10)
<pevná>
Škáluje na přednastavený rozměr.
qntsc: 352x240 (NTSC čtvrtina obrazu)
qpal: 352x288 (PAL čtvrtina obrazu)
ntsc: 720x480 (standard NTSC)
pal: 720x576 (standard PAL)
sntsc: 640x480 (square pixel NTSC)
spal: 768x576 (square pixel PAL)
<noup>
Znemožní zvětšení přesahující původní rozměry.
0: Umožní zvětšení (výchozí).
1: Znemožní zvětšení, pokud jedna ze stran přesáhne původní hodnotu.
2: Znemožní zvětšení, pokud obě ze stran přesáhnou svou původní hodnotu.
<arnd>
Přesné zaokrouhlování vertikálního škálovače, což může být rychlejší nebo pomalejší než výchozí zaokrouhlení.
0: Vypnuto přesné zaokrouhlování (výchozí).
1: Zapnuto přesné zaokrouhlování.
Změní zamýšlený rozměr/poměr_stran obrazovky v daném bodě řetězce filtrů. Poměr stran může být zadán jako zlomek (4/3) nebo desetinné číslo (1.33). Alternativně můžete zadat přímo požadovanou šířku a výšku obrazu. Tento filtr sám o sobě neškáluje ; pouze ovlivní chování pozdějších škálovačů (softwarových nebo hardwarových) při auto-škálovaní na správný poměr stran.
<w>,<h>
Nová šířka a výška zobrazovače. Může nabývat také těchto speciálních hodnot:

0: původní šířka a výška zobrazovače
-1: původní šířka a výška videa (výchozí)
-2: Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran zobrazovače.
-3: Vypočítá w/h pomocí druhého rozměru a původního poměru stran videa.

PŘÍKLAD:

Nastaví rozlišení zobrazení na 800x600 pro video s poměrem stran 4/3, nebo 800x450 pro video s poměrem stran 16/9.
<metoda>
Upraví šířku a výšku podle původního poměru stran.
-1: Ignoruje původní poměr stran (výchozí).
0: Ponechá poměr stran zobrazovače, s použitím <w> a <h> jako maximální rozlišení.
1: Ponechá poměr stran zobrazovače, s použitím <w> a <h> jako minimální rozlišení.
2: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w> a <h> jako maximální rozlišení.
3: Ponechá poměr stran videa, s použitím <w> a <h> jako minimální rozlišení.

PŘÍKLAD:

Nastaví rozlišení zobrazovače na maximálně 800x600, nebo menší, aby zůstal zachován poměr stran.
<r>  
Zaokrouhlí nahoru na násobek <r> (výchozí: 1).
Vynutí softwarovou konverzi YV12/I420/422P na YUY2. Použitelné pro video karty/rozhraní s pomalým YV12 ale rychlým YUY2.
Vynutí softwarovou YVU9 do YV12 konverzi barevného prostoru. Nahrazeno pomocí softwarového škálovače.
Přizpůsobí YUV barevné hodnoty rozsahu CCIR 601 bez provedení skutečné konverze.
Konverze barevného prostoru: RGB 24/32 <-> BGR 24/32.
Rovněž zajišťuje záměnu R <-> B.
Konverze barevného prostoru RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp za použití palety.
Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení konverze. Chcete-li provést opravdovou konverzi, použijte v kombinaci s filtrem scale.
POZNÁMKA: Seznam dostupných formátů získáte pomocí format=fmt=help.
<fourcc>
jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozí: yuy2)
Omezí barevný prostor pro následující filtr bez provedení konverze. Na rozdíl od filtru formát, tato volba umožňuje jakýkoliv barevný prostor kromě toho který zadáte.
POZNÁMKA: Seznam dostupných formátů získáte pomocí noformat=fmt=help.
<fourcc>
jméno formátu jako rgb15, bgr24, yv12, atd (výchozí: yv12)
Zapíná uvedený řetězec postprocesních filtrů. Filtry musí být odděleny '/' a mohou být vypnuty použitím '-'. Každý podfiltr a některé volby mají jak krátký, tak dlouhý název, které mohou být zaměňovány. Například dr/dering jsou stejné. Všechny podfiltry sdílejí společné volby vymezující jejich působnost:
Automaticky vypne filtr pokud je procesor příliš pomalý.
Provádí také filtrování barevné složky (chrominance)(výchozí).
Provádí filtrování pouze jasové (černobílé) složky (nikoli barvonosné).
Provádí filtrování pouze barvonosné složky (nikoli jasové).

POZNÁMKA: -pphelp zobrazí seznam dostupných filtrů.

Dostupné podfiltry jsou

horizontální deblokovací filtr
<rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 39).
vertikální deblokovací filtr
<rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 39).
vážený horizontální deblokovací filtr
<rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 39).
vážený vertikální deblokovací filtr
<rozdíl>: Rozdílová faktor kde vyšší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 32).
<plochost>: Práh plochosti kde nižší hodnoty znamenají více deblokování (výchozí: 39).

Horizontální a vertikální deblokovací filtr sdílejí hodnoty rozdílu a plochosti, takže nelze nastavit rozdílné horizontální a vertikální prahy.

experimentální horizontální deblokovací filtr
experimentální vertikální deblokovací filtr
kroužkový filtr
omezovač proměnného šumu
<práh1>: vyšší -> silnější filtrování
<práh2>: vyšší -> silnější filtrování
<práh3>: vyšší -> silnější filtrování
automatická korekce jasu / kontrastu
f/fullyrange: Roztáhnout jasovou složku na (0-255).
Lineární směšovací filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku filtrováním všech řádků pomocí (1 2 1) filtru.
Lineární interpolační filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku lineární interpolací každého druhého řádku.
Kubický interpolační filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku prostorovou interpolací každého druhého řádku.
Mediánový filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku použitím mediánového filtru na každý druhý řádek.
FFmpeg filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku filtrováním každého druhého řádku pomocí (-1 4 2 4 -1) filtru.
Vertikálně provedený FIR lowpass filtr prokladu odstraňuje proklad daného bloku filtrováním všech řádků pomocí (-1 2 6 2 -1) filtru.
Nahradí tabulku kvantizerů ze vstupu pevným, vámi zadaným, kvantizerem.
<kvantizer>: požadovaný kvantizer
výchozí kombinace pp filtrů (hb:a,vb:a,dr:a)
rychlá kombinace pp filtrů (h1:a,v1:a,dr:a)
pp filtr vysoké kvality, kombinace (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

PŘÍKLAD:

horizontální a vertikální deblokování, dering a automatický jas/kontrast
přednastavené filtry bez korekce jasu/kontrastu
Zapne přednastavené filtry a filtr zrnění (proměnný šum).
Horizontálně deblokuje pouze luminanci a zapíná nebo vypíná vertikální deblokování podle dostupného výkonu CPU.
Jednoduchý postprocesní filtr, který komprimuje a dekomprimuje obrázek s posunem několika (nebo - v případě kvality úrovně 6 - všemi) směry a zprůměruje výsledky.
<kvalita>
0-6 (výchozí: 3)
<qp> 
Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).
<režim>
0: ostrý práh (výchozí)
1: jemný práh (lepší dering, ale rozmazanější)
4: jako 0, ale použijí se také B-snímky' QP (může způsobit cukání)
5: jako 1, ale použijí se také B-snímky' QP (může způsobit cukání)
Ultra jednoduchý & pomalý postprocesní filtr, který komprimuje a dekomprimuje obraz s posunem několika (nebo - v případě kvality úrovně 8 - všemi) směry a zprůměruje výsledky. Volba se liší od spp v tom, že pro komprimaci a dekomprimaci používá Snow z libavcodec, zatímco spp používá zjednodušenou pouze intra 8x8 DCT podobně jako MJPEG.
<kvalita>
0-8 (výchozí: 3)
<qp> 
Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).
rychlejší verze jednoduchého postprocesního filtru
<kvalita>
4-5 (odpovídá spp; výchozí: 4)
<qp> 
Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).
<-15-32>
Síla filtru, nižší hodnoty zachovají více detailů, ale také více artefaktů, zatímco vyšší hodnoty učiní obraz hladším, ale i rozmazanějším (výchozí: 0 - PSNR optimální).
<bsnímky>
0: nepoužívat QP z B-snímků (výchozí)
1: používat také QP z B-snímků (může způsobit cukání)
Varianta spp filtru podobná spp=6 se 7 bodovým DCT, kde je použitý jen střední vzorek po IDCT.
<qp> 
Vynutí kvantizační parametr (výchozí: 0, použije QP z videa).
<mode>
0: hard thresholding
1: soft thresholding (lepší odkroužkování, ale rozmazanější)
2: medium thresholding (výchozí, dobré výsledky)
filtr pro změnu kvantizačního parametru (QP)
<rovnice>
nějaká rovnice např. "2+2*sin(PI*qp)"
filtr pro změnu generické rovnice
<rovnice>
Nějaká rovnice, např. 'p(W-X\,Y)' pro horizontální překlopení obrazu. Můžete používat mezery pro lepší čitelnost rovnice. Zde máte několik konstant, které můžete využít v rovnici:
PI: konstanta pí
E: konstanta e
X / Y: koordináty aktuálního vzorku
W / H: šířka a výška obrázku
SW / SH: šířková/výšková škála závislá na aktuálně filtrovaném políčku, např. 1,1 a 0.5,0.5 pro YUV 4:2:0.
p(x,y): vrací hodnotu pixelu na souřadnicích x/y akuálního políčka.
Generuje různé testovací vzory.
Generuje RGB testovací vzor použitelný pro detekci problémů RGB vs BGR. Budete vidět červený, zelený a modrý svislý pruh.
Rychlá softwarová konverze YV12 do MPEG-1 pomocí libavcodec pro použití s DVB/DXR3/IVTV/V4L2.
<quality>
1-31: pevná qscale
32-: pevný bitrate v kilobitech
<fps>
vynutí výstupní fps (desetinné číslo) (výchozí: 0, autodetekce založena na výšce)
Nastaví optimální škálování pro DVB karty, škáluje hardwarově v ose X a provede softwarové škálování v ose Y pro zachování poměru stran. Toto je použitelné pouze v kombinaci s expand a scale
<aspect>
Ovládá poměr stran, vypočítá se jako DVB_VÝŠKA*POMĚR_STRAN (výchozí: 576*4/3=768), nastavte 576*(16/9)=1024 pro 16:9 TV.
PŘÍKLAD:
DODĚLAT: Vysvětlit co to dělá.
[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
Přidá šum.
<0-100>
luma šum
<0-100>
chroma šum
konstantní šum (jinak Gaussův)
proměnný šum (šumový obrazec se mění mezi snímky)
průměrovaný proměnný šum (jemnější, ale mnohem pomalejší)
vysoká kvalita (o něco lépe vypadá, o něco pomalejší)
směšuje náhodný šum se (skoro)konstantním vzorem
Tento filtr je zaměřen na omezení šumu v obrázku a stabilní obraz bude skutečně stabilní (To by mělo vylepšit komprimovatelnost.).
<luma_spatial>
prostorová intenzita světlosti (výchozí: 4)
<chroma_spatial>
prostorová intenzita barevnosti (výchozí: 3)
<luma_tmp>
proměnná intenzita světlosti (výchozí: 6)
<chroma_tmp>
proměnná intenzita barevnosti (výchozí: 6)
Vysoce precizní/kvalitní verze denoise3d filtru. Použití a parametry jsou stejné.
Softwarový ekvalizér s interaktivním ovládáním shodným s hardwarovým ekvalizérem pro karty/ovladače které nemají podporu nastavení jasu a kontrastu v hardwaru. Rovněž může být použitelný pro MEncoder, buď pro opravu mizerně zachycených filmů, nebo pro mírné snížení kontrastu, čímž zamaskujete artefakty vznikající při nízkých datových tocích.
<-100-100>
počáteční jas
<-100-100>
počáteční kontrast
Alternativní softwarový ekvalizér používající převodní tabulky (velmi pomalé), umožňující gama korekci navíc k jednoduché korekci jasu a kontrastu. Pokud jsou všechny gama hodnoty nastaveny na 1.0, pak používá stejný MMX optimalizovaný kód jako -vf eq. Parametry jsou desetinná čísla.
<0.1-10>
počáteční hodnota gama (výchozí: 1.0)
<-2-2>
počáteční kontrast, kdy záporné hodnoty produkují negativ (výchozí: 1.0)
<-1-1>
počáteční jas (výchozí: 0.0)
<0-3>
počáteční sytost barev (výchozí: 1.0)
<0.1-10>
hodnota gama červené složky (výchozí: 1.0)
<0.1-10>
hodnota gama zelené složky (výchozí: 1.0)
<0.1-10>
hodnota gama modré složky (výchozí: 1.0)
<0-1>
Parametr váha může být použit pro omezení vysoké gama korekce velmi jasných ploch, čili zamezí jejich přebuzení na čistě bílou. Hodnota 0.0 úplně potlačí gama korekci zatímco 1.0 ji ponechá v plné síle (výchozí: 1.0).
Softwarový ekvalizér i interaktivním ovládáním podobným hardwarovému ekvalizéru pro karty/rozhraní které nepodporují tónování a sytost barev v hardwaru.
<-180-180>
počáteční tón (default: 0.0)
<-100-100>
počáteční sytost barev, kde negativní hodnoty vedou k inverzním barvám (výchozí: 1.0)
Konvertuje jednoduchý YUV 4:2:0 do pakovaného 4:2:2 s poloviční výškou, podsampluje se luma ale veškeré barevné (chroma) informace jsou zachovány. Použitelné pro výstup na zobrazovač s nízkým rozlišením když má hardwarové podsamplování špatnou kvalitu, nebo není k dispozici. Rovněž může být použit jako primitivní pouze-luma deinterlacer (odstraňovač
prokladu) s velmi malou režií pro CPU.
<f>  
Ve výchozím stavu se při podvzorkování pakuje průměrná hodnota párovaných řádků. Jakákoli hodnota jiná než 0 nebo 1 nastaví výchozí (průměrovací) chování.
0: Pro podvzorkování použije pouze sudé řádky.
1: Pro podvzorkování použije pouze liché řádky.
Když je v YUV 4:2:0 formátech uloženo prokládané video, pak se prokládání barev, díky vertikálnímu podsamplování chroma kanálů, přesně nekryje. Tento filtr pakuje původní 4:2:0 data do YUY2 (4:2:2) formátu s chroma řádky na jejich správných místech, takže na zobrazeném řádku pochází jak světelná (luma) tak barevná (chroma) informace ze stejného místa v originále.
<režim>
Vybere režim vzorkování.
0: vzorkování nejbližšího okolí, rychlé ale nepřesné
1: lineární interpolace (výchozí)
Použitelné pouze s MEncoderem. Pokud to použijete při enkódování, vynutíte kódování i duplicitních snímků. To zabere více místa, ale je to nutnost pro výstup do MPEG souborů, nebo pokud plánujete demultiplexovat a multiplexovat video proud po zakódování. Měl by být na konci, nebo co nejblíž konce, řetězu filtrů, pokud nemáte opravdu dobrý důvod pro jiné umístění.
Použitelné pouze s MEncoderem. Softskip přesunuje přeskakování snímků z místa před řetězem filtrů do některého místa v řetězci filtrů. To umožňuje filtrům, které to potřebují, vidět všechny snímky (inverzní telecine, filtr náhodného šumu, atd.) aby správně fungovaly. Volba by měla být umístěna za filtry, které potřebují vidět všechny snímky, ale před všechny další filtry náročné na CPU.
Zahodí snímky které se příliš neliší od předchozího aby se snížila snímková rychlost. Hlavní zaměření tohoto filtru je na enkódování s velmi nízkým datovým tokem (například datový proud přes klasický modem), ale teoreticky může být použitý pro opravu filmů, u kterých bylo nesprávně provedeno inverzní telecine.
<max>
Nastaví maximální množství po sobě jdoucích snímků, které mohou být zahozeny (je-li kladný), nebo minimální interval mezi zahozenými snímky (je-li záporný).
<hi>,<lo>,<frac>
Snímek je vhodný k zahození pokud se žádný 8x8 region neliší více než je práh nastavený v <hi> a jestliže méně než <frac> regionů (1 znamená celý obrázek) se liší více než je práh nastavený v <lo>. Hodnoty <hi> a <lo> jsou pro bloky 8x8 pixelů a reprezentují aktuální odchylku hodnot pixelů, takže práh 64 odpovídá změně každého pixelu o jedničku, nebo té samé hodnotě rozprostřené nerovnoměrně v bloku.
Filtr "drop-deinterlace (dint)" detekuje a zahodí první ze sady prokládaných snímků.
<0.0-1.0>
relativní odchylka sousedních pixelů (výchozí: 0.1)
<0.0-1.0>
Jaká část obrázku má být detekována jako prokládaná, aby byl snímek zahozen (výchozí: 0.15).
filtr deinterlace (odstraňovač prokladu) z FFmpeg, stejné jako -vf pp=fd
Adaptivní jaderný deinterlacer od Donalda Grafta. Odstraní proklad z těch částí videa, kde je překročen nastavitelný práh.
<0-255>
práh (výchozí: 10)
<map>
0: Ignoruje pixely přesahující práh (výchozí).
1: Obarví pixely přesahující práh bíle.
<pořadí>
0: Ponechá políčka jak jsou (výchozí).
1: Prohodí políčka.
<ostření>
0: Vypne dodatečné ostření (výchozí).
1: Zapne dodatečné ostření.
<dvoucestné>
0: Vypne dvoucestné ostření (výchozí).
1: Zapne dvoucestné ostření.
maska rozostření / Gaussovo rozostření
Aplikuje efekt na černobílou složku.
Aplikuje efekt na barevnou složku.
<šířka>x<výška>
šířka a výška matice, oba rozměry musí být liché (min = 3x3, max = 13x11 nebo 11x13, obvykle něco mezi 3x3 a 7x7)
Relativní množství ostření/rozmazání přidané obrázku (rozumný rozsah je -1.5-1.5).
<0: rozmazání
>0: ostření
Zamění úrovně U & V.
Rozloží či proloží řádky. Tento filtr přidává schopnost zpracovávat jednotlivé půlsnímky prokládaného obrázku bez nutnosti odstranění prokladu. Můžete filtrovat své prokládané DVD a zobrazovat je na televizi aniž byste zrušili prokládání. Zatímco odstranění prokladu (pomocí "deinterlace" filtru) odstraní proklad trvale (vyhlazením, průměrováním, apod.) rozložení (deinterleave) rozdělí snímek na dva půlsnímky (jeden z lichých a druhý ze sudých řádků), takže je můžete zpracovávat nezávisle a pak je zase složit (interleave).
rozložit (umístí první půlsnímek nad druhý)
interleave
zaměnit políčka (zamění sudé a liché řádky)
Rozloží či proloží řádky. Tento filtr je velmi podobný filtru il, jen je mnohem rychlejší, problém je že ne vždy funguje. Zvlášť při určitých kombinacích filtrů může zcela náhodně demolovat snímky, takže buďte rádi pokud bude fungovat a nenadávejte když to nezvládne zrovna tu vaši kombinaci filtrů.
Rozloží snímek a půlsnímky umístí vedle sebe.
Znovu složí půlsnímky (odstraní efekt fil=d).
Vyextrahuje jediný snímek z prokládaného obrázku za použití jednoduché aritmetiky, aby se neplýtvalo výkonem CPU. Volitelný argument n udává zdali se má použít liché či sudé políčko (což závisí na tom zda je n sudé nebo liché).
Pokusí se obrátit 'telecine' proces a získat tím čistý, neprokládaný proud se snímkovou rychlostí filmu. Toto je první a nejprimitivnější 'inverse telecine' filtr přidaný do MPlayeru/MEncoderu. Pracuje tak, že se zafixuje na telecine šablonu 3:2 a sleduje ji tak dlouho, jak je to jen možné. Filtr je vhodný pro perfektně proložený (telecined) materiál, zvládne dokonce i poměrně velké množství šumu, ale naprosto selhává, pokud byl film komplexně editován po provedení telecine. Vývoj tohoto filtru byl zastaven, jelikož ivtc, pullup, a filmdint jsou ve většině případů lepší. Následující argumenty (syntax viz výš) můžete použít k ovlivnění chování detc:
<dr> 
Nastaví režim zahazování snímků.
0: Nezahazovat snímky abychom měli pevnou snímkovou rychlostí (výchozí).
1: Vždy zahodit snímek pokud za posledních 5 snímků nebyl žádný zahozen nebo sloučen z půlsnímků.
2: Vždy zachovat vstupně-výstupní poměr snímkové rychlosti 5:4.
POZNÁMKA: V MEncoderu používejte módy 1 nebo 2.
<am> 
Analytický režim.
0: Pevný vzor s počátečním číslem snímku nastaveném ve <fr>.
1: agresivní vyhledávání telecine vzoru (výchozí)
<fr> 
Nastaví počáteční číslo snímku v řadě. 0-2 jsou tři čisté progresivní snímky; 3 a 4 jsou dva prokládané snímky. Výchozí hodnota -1 znamená 'není v telecine řadě'. Číslo které zde nastavíte určuje typ imaginárního snímku před začátkem vlastního filmu.
<t0>, <t1>, <t2>, <t3>
Prahové hodnoty pro různé režimy.
Experimentální 'mezistátní' inverse telecine filtr. Než aby se řídil šablonou jako detc, rozhoduje se tento filtr nezávisle pro každý snímek. Takto dostanete mnohem lepší výsledek pokud byl film hodně editován po aplikaci telecine, ale na druhou stranu je více ovlivňován šumem, např. při zachytávání z televize. Volitelný parametr (ivtc=1) odpovídá volbě dr=1 z detc filtru, a může být použitý v MEncoderu ale ne v MPlayeru. Stejně jako u detc, musíte zadat správnou výstupní snímkovou rychlost (-ofps 24000/1001) používáte-li MEncoder. Další vývoj ivtc byl zastaven, jelikož se filtry pullup a filmdint zdají být mnohem preciznější.
Třetí generace půlsnímky spojujícího (inverse telecine) filtru. Je schopný si poradit s kombinovaným hard-telecine, 24000/1001 fps progresivním, a 30000/1001 fps progresivním obsahem. Filtr pullup má mnohem robustnější návrh než detc nebo ivtc, protože při rozhodování bere v potaz následující obsah. Stejně jako ivtc je pullup mezinárodní v tom smyslu, že se nefixuje na jedinou šablonu, ale místo toho nahlíží do následujících snímků aby našel shody a obnovil progresivní snímky. Filtr je stále ve vývoji, ale již teď je velmi precizní.
Tyto parametry nastavují množství "nepořádku" který se má ignorovat vlevo(jl), vpravo(jr), nahoře(jt) a dole(jb) v obrázku, každé zvlášť. Vpravo/vlevo jsou v jednotkách po osmi pixelech, zatímco nahoře/dole jsou v jednotkách po dvou řádcích. Výchozí je 8 pixelů ze všech stran.
Nastavení tohoto parametru na 1 sice zredukuje změny v pullup-em generovaném a občas špatně poskládaném snímku, ale může vést k velkému množství zahozených snímků v rychlých scénách. Naopak nastavením sb na -1 bude pullup snadněji nacházet shody půlsnímků. To může pomoci zpracovat video které má mezi půlsnímky jisté rozmazání, ale může způsobit propuštění prokládaného snímku na výstup.
Tento parametr může být nastaven na 1 nebo 2 pro použití barevné plochy místo černobílé (luma) pro provádění pullup výpočtů. To může zvýšit přesnost s velmi čistým zdrojovým materiálem, ale mnohem spíš to přesnost sníží, zvlášť když je zde barevný šum (duhový efekt) nebo jakékoliv černobílé video. Hlavní použití nastavení mp na barevnou plochu je snížení zátěže CPU, což umožní provozovat pullup v reálném čase na pomalých strojích.

POZNÁMKA: Vždy doplňte za pullup filtr softskip filtrem když enkódujete, aby byla jistota, že pullup-em projdou všechny snímky. Pokud se tak nestane, dostanete vadný výstup a program obvykle zhavaruje díky omezením návrhu ve vrstvě kodeků/filtrů.

Inverse telecine filtr, podobný výše zmíněnému pullup filtru. Je navržen tak aby si poradil s jakoukoli pulldown šablonou, včetně kombinace soft a hard telecine a omezenou podporu pro filmy které byly pro potřeby televize zrychleny nebo zpomaleny. Pouze černobílá složka je použita pro vyhledávání snímkových zlomů. Pokud snímek nemá shodu, pak je proklad odstraněn pomocí jednoduchého lineárního průměrování. Pokud je zdrojem MPEG-2, tento filtr musí být první v řadě, aby se dostal k snímkovým flagům nastavovaným MPEG-2 dekodérem. V závislosti na zdrojovém MPEG pak můžete ignorovat tato doporučení, alespoň pokud nebudete dostávat mnoho "Bottom-first field" varování. Bez parametrů provádí běžné inverse telecine a měl by být používán v MEncoderu s -fps a -ofps: mencoder -fps 30000/1001 -ofps 24000/1001. Pokud tento filtr použijete v MPlayeru, budete mít nerovnoměrné snímkování během přehrávání, ale je to pořád lepší než použít pp=lb nebo neodstraňovat proklad vůbec. Nastaveno může být více voleb, oddělovač je /.
Má stejnou funkci jako crop filtr, jen je rychlejší a pracuje s hard i soft telecine obsahem stejně dobře jako když y není násobkem 4. Pokud by ořez v ose x nebo y fragmentoval pixely v barevné mapě, bude ořezová plocha zvětšena. To obvykle znamená že x a y musí být sudé.
Za každý vstupní ifps snímek vystoupí z filtru ofps snímek. Poměr ifps/ofps odpovídá poměru -fps/-ofps. To může být použito k filtrování filmů, které jsou vysílány do TV s jinou snímkovou rychlostí, než je ta originální.
Pokud n je různé od nuly, je barevná mapa kopírována beze změn. To se používá v YV12 vzorkované TV, kdy se zahodí jedna barvonosná složka.
Na platformě x86, pokud je n=1, použijí se MMX2 optimalizované funkce, pokud je n=2, použijí se 3DNow! optimalizované funkce, jinak se použije jednoduché C. Není-li volba zadána, provede se autodetekce MMX2 a 3DNow!. Volbu používejte pro potlačení autodetekce.
Čím větší je n, tím rychlejší (a nepřesnější) bude filtr. Výchozí hodnota je n=3. Pokud je n liché, pak je snímek bezprostředně následující za snímkem označeným REPEAT_FIRST_FIELD MPEG flagem je považován za progresivní, takže filtr nespotřebuje žádný čas na soft-telecine MPEG-2 obsahu. Toto je jediný efekt tohoto flagu pokud je k dispozici MMX2 nebo 3DNow!. Bez MMX2 a 3DNow! budou použity stejné výpočty jak pro n=0 nebo 1, tak pro n=2 nebo 3. Pokud je n=2 nebo 3, pak je jasová škála použitá pro detekci zlomů ve snímku zredukována z 256 úrovní na 128, což výrazně urychlí filtr, aniž by to mělo podstatný vliv na přesnost. Pokud je n=4 nebo 5, pak je použita rychlejší, ale nepřesnější metoda detekce zlomů, což může častěji vést k záměně vysokých detailů ve svislé ose za prokládaný obsah.
Pokud n je různé od nuly, vytiskne podrobné metriky pro každý snímek. Používá se pro ladění.
Práh pro odstranění prokladu. Používá se při odstraňování prokladu v nesouhlasných půlsnímcích. Čím větší hodnota, tím méně úprav se provede, nastavte n=256 pro úplné potlačení odstraňování prokladu. Výchozí hodnota n=8.
Práh pro porovnávání lichých a sudých půlsnímků. Výchozí je 128.
Práh detekce okamžitých změn ve snímku. Výchozí je 128.
Práh souhrnných změn, výchozí je 64.
Tento filtr pracuje korektně pouze v MEncoderu a chová se podle MPEG-2 flagů používaných v soft 3:2 pulldown (soft telecine). Pokud chcete použít ivtc nebo detc filtr na filmy na jejichž části bylo aplikováno soft telecine, pak předřazením tohoto filtru dosáhnete mnohem lepšího výsledku.
Inverzní telecine pro video s odstraněným prokladem. Pokud ve filmu s 3:2-pulldown telecine dojde ke ztrátě jednoho z půlsnímků, nebo v něm byl odstraněn proklad metodou, která ponechá jeden půlsnímek a druhý odvodí, pak je výsledkem roztřepané video s každým čtvrtým snímkem duplicitním. Tento filtr má za úkol nalézt tyto duplikáty a obnovit původní snímkovou rychlost filmu. Používáte-li tento filtr, musíte nastavit -ofps na 4/5 snímkové rychlosti vstupního souboru a později ve výčtu filtrů umístit filtr softskip, abyste měli jistotu, že filtrem divtc projdou všechny snímky. Dostupné jsou dva různé režimy: Výchozím je jednoduše použitelný jednoprůchodový režim, který má ale nevýhodu v tom, že jakákoli změna fáze telecine (ztracené snímky nebo špatná editace) způsobí krátkodobé zachvění, dokud se nedokáže filtr znovu synchronizovat. Dvouprůchodový režim se tomu vyhýbá tím, že nejprve prozkoumá celé video a pak využije získané informace o změnách fáze, takže se dokáže synchronizovat přímo v místě změny. Tyto fáze nekorespondují s prvním nebo druhým průchodem enkódovacího procesu. Musíte provést zvláštní první průchod s divtc před samotným enkódováním a odstranit výsledné video. Použijte -nosound -ovc raw -o /dev/null, abyste neplýtvali výkonem CPU na tento průchod. Pro další zrychlení můžete přidat za divtc něco jako crop=2:2:0:0. Pak použijte druhý průchod divtc pro samotné enkódování. Pokud používáte víceprůchodové enkódování, použijte druhý průchod divtc pro všechny tyto průchody. Dostupné volby jsou:
Použití dvouprůchodového režimu.
Nastaví jméno log souboru pro dvouprůchodový režim (výchozí: "framediff.log").
Nastaví minimální tloušťku prokladového vzoru aby jej filtr takto vyhodnotil
(výchozí: 0.5). Toto se používá pro zamezení detekce falešných vzorů z velmi tmavých nebo nehybných částí videa.
Nastaví počet minulých snímků ke kterým se přihlíží při vyhledávání vzorů
(výchozí: 30). Delší window zvyšuje spolehlivost vyhledávání vzorů, kratší window zase zkracuje reakční dobu při změně telecine fáze. Volba se projeví pouze v jednoprůchodovém režimu. Dvouprůchodový režim zatím používá pevné window rozprostřené vpřed i vzad.
Nastaví počáteční telecine fázi pro jednoprůchodový režim (výchozí: 0). Dvouprůchodový režim nahlíží vpřed, takže je schopen použít od začátku správnou fázi, zatímco jednoprůchodový může jenom hádat. V jednoprůchodovém režimu je nastavena správná fáze, jakmile je nalezena, ale touto volbou můžete vyřešit možné zmatky na začátku. První průchod z dvouprůchodového režimu toto rovněž používá, takže pokud si uložíte výstup z prvního průchodu, dostanete stabilní fázový výsledek.
Nastavení prahu pro odstraňování duchů (0-255 pro jednoprůchodový režim, -255-255 pro dvouprůchodový režim, výchozí 0). Jakákoli nenulová hodnota zapne filtrování duchů. Filtr proti duchům zesílí jakékoli kompresní artefakty ve splývajících snímcích, takže se zde nastaví práh pro vyřazení těch pixelů z filtrování, které se liší od posledního snímku méně než zadaná hodnota. Pokud použijete dvouprůchodový režim, pak můžete použít záporné hodnoty k tomu, aby filtr prozkoumal celé video na začátku druhého průchodu a rozhodl jestli se budou nebo nebudou vymítat duchové a na základě toho nastavil parametr na nulu nebo pevnou hodnotu. Tuto volbu zařaďte do druhého průchodu, v prvním nemá na nic vliv.
Zpozdí video o jeden snímek, takže se změní jejich pořadí. Předpokládané použití je pro opravu filmů v PAL, které byly zachytávány v opačném pořadí půlsnímků než převod filmu-na-video. Dostupné volby jsou:
Zachytává se nejprve horní půlsnímek, přenáší se nejdříve spodní. Filtr zpozdí spodní půlsnímek.
Zachytává se nejprve dolní půlsnímek, přenáší se nejdříve horní. Filtr zpozdí horní půlsnímek.
Zachytává i přenáší půlsnímky ve stejném pořadí. Tento režim existuje pouze proto, že se na něj odkazuje dokumentace k jiným volbám. Ale s tímto nastavením nebude filtr dělat zhola nic ;-)
Pořadí zachytávaných půlsnímků je určeno automaticky pomocí půlsnímkových flagů, přenáší se opačně. Filtr vybírá mezi režimy t a b pro každý snímek za použití snímkových flagů. Pokud nejsou snímkové informace k dispozici, pracuje stejně jako u.
Zachytává v neznámém nebo proměnném pořadí, přenáší v obráceném pořadí. Filtr vybírá mezi režimy t a b pro každý snímek tak, že analyzuje obrázky a volí tu alternativu, která produkuje nejmenší rozdíly mezi snímky.
Zachytává nejdříve horní, přenáší v neznámém nebo různém proměnném. Filtr vybírá mezi t a p pomocí analýzy obrázku.
Zachytává nejdříve dolní, přenáší v neznámém nebo proměnném pořadí. Filtr vybírá mezi t a p pomocí analýzy obrázku.
Zachytávání je řízeno snímkovými flagy, přenáší v neznámém nebo proměnném pořadí. Filtr vybírá mezi t, b a p pomocí snímkových flagů a analýzy obrázku. Pokud nejsou snímkové informace k dispozici, pracuje stejně jako U. Toto je výchozí režim.
Jak zachytávání tak přenos proběhne v neznámém nebo proměnném pořadí. Filtr vybírá mezi t, b a p pouze na základě analýzy obrázku.
Upovídaný režim. Vypíše vybraný režim pro každý snímek a průměrnou plošnou odchylku mezi políčky pro t, b, a p alternativy.
Aplikuje 3:2 'telecine' proces pro zvýšení snímkové rychlosti o 20%. Nejspíš to nebude správně fungovat v MPlayeru, ale může být použito takto: 'mencoder -fps 30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine'. Obě fps volby jsou nezbytné! (A/V synchronizace se rozpadne, pokud budou špatné.) Volitelný parametr start nastaví filtru kde v telecine vzoru se má začít (0-3).
Proklad pracovního (temporal) snímku - spojí dva snímky do jednoho prokládaného, tím sníží snímkovou rychlost na polovinu. Sudé snímky vytvoří lichý (horní) půlsnímek, liché snímky sudý (dolní) půlsnímek. Toto lze použít pro zrušení účinků tfields filtru (v režimu 0). Dostupné režimy jsou:
0
Přesune liché snímky do lichého (horního) půlsnímku, sudé do sudého (spodního), vytvoří video s plnou (2x původní) výškou, ale poloviční snímkovou rychlostí.
1
Do výstupu jdou pouze liché snímky, sudé se zahodí, výška zůstane nezměněna.
2
Do výstupu jdou pouze sudé snímky, liché se zahodí, výška zůstane nezměněna.
3
Každý snímek je expandován na plnou (2x původní) výšku, ale jednotlivé řádky jsou proloženy černou; snímková rychlost se nezmění.
4
Prokládá liché řádky z lichých půlsnímků sudými řádky ze sudých půlsnímků. Nemění výšku, snižuje snímkovou rychlost na polovinu.
Rozdělení pracovního (temporal) snímku - rozdělí snímek na dvě políčka a tím zdvojnásobí snímkovou rychlost. Podobně jako telecine filtr, pracuje tfields správně pouze v MEncoder a jen když jsou volby -fps a -ofps nastaveny na požadovanou (dvojitou) rychlost!
<režim>
0: Ponechá políčka beze změn. (To způsobí poskakování/chvění.)
1: Odvodí chybějící řádky. (Použitý algoritmus nemusí být to pravé ořechové.)
2: Překládá políčka o 1/4 pixelu s lineární interpolací (žádné poskakování).
4: Překládá políčka o 1/4 pixelu s 4tap filtrem (vyšší kvalita) (výchozí).
<dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
-1: auto (výchozí) Pracuje pouze pokud dekodér exportuje vhodné informace a před tfields nejsou žádné filtry odstraňující tyto informace, jinak se použije nastavení 0 (nejprve horní půlsnímek).
0: nejprve horní
1: nejprve spodní
POZNÁMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna. Místo ní použijte -field-dominance.
Další filtr pro odstranění prokladu
<režim>
0: Produkuje 1 snímek na každý snímek.
1: Produkuje 1 snímek na každý půlsnímek.
2: Jako 0, ale vynechá prostorové ověření prokládání.
3: Jako 1, ale vynechá prostorové ověření prokládání.
<dominantní_půlsnímek> (ZASTARALÉ)
Pracuje jako v tfields.
POZNÁMKA: Tato volba bude nejspíš v bodoucí verzi odstraněna. Místo ní použijte -field-dominance.
Odstraňovač prokladu s kompenzací pohybu. Vyžaduje jeden půlsnímek z každého snímku jako vstup aproto musí být použitý spolu s tfields=1 nebo yadif=1/3 nebo podobný.
<režim>
0: rychlý
1: střední
2: pomalý, opakovaný odhad pohybu
3: velmi pomalý, jako 2 plus více referenčních snímků
<parita>
0 nebo 1 vybírá, který půlsnímek použít (poznámka: zatím žádná autodetekce!).
<qp> 
Vyšší hodnoty by měly vést k hladšímu vektoru pohybu půlsnímku, ale méně optimálním individuálním vektorům.

kubické rozostření
<průměr>
síla rozostřování
<síla>
počet aplikací filtru
tvarově-adaptivní rozostření
<průměr>
síla rozostřování (~0.1-4.0) (čím větší, tím pomalejší)
<pf> 
síla pre-filtru (~0.1-2.0)
<rozdílBarev>
maximální odlišnost pixelů které ještě budou započítávány (~0.1-100.0)
chytré rozostření
<průměr>
síla rozostřování (~0.1-5.0) (čím větší, tím pomalejší)
<síla>
rozostření (0.0-1.0) nebo zaostření (-1.0-0.0)
<práh>
filtrovat vše (0), filtrovat plochy (0-30) nebo filtrovat obrysy (-30-0)
Koriguje perspektivu filmů, které nebyly natáčeny kolmo na obrazovku.
<x0>,<y0>,...
souřadnice levého horního, pravého horního, levého dolního a pravého dolního rohu
<t>  
lineární (0) nebo kubické převzorkování (1)
2xsai  
Škáluje a vyhladí obrázek pomocí algoritmu 2x scale s interpolací.
1bpp   
Konvertuje jednobitovou bitmapu na YUV/BGR 8/15/16/32
Přeskládá a změní velikost stereoskopických obrázků. Vyextrahuje obě stereo části a umístí je vedle sebe, pak je škáluje tak, aby zůstal zachován původní poměr stran videa.
<řádky>
počet řádků pro vybrání ze středu obrázku (výchozí: 12)
Tento filtr pro překrývání bitmap čte bitmapy z FIFO a vykresluje je přes film, což umožňuje některé transformace. Viz také TOOLS/bmovl-test.c, což je malý testovací program pro tento filtr.
<hidden>
Nastaví výchozí hodnotu pro flag 'hidden' (0=viditelné, 1=skryté).
<opaque>
Nastaví výchozí hodnotu pro flag 'opaque' (0=průhledné (pozadí), 1=neprůhledné).
<fifo>
Nastaví cestu/jméno_souboru pro FIFO (pojmenovaná roura spojující ´mplayer -vf bmovl' s ovládacím programem)
FIFO příkazy jsou:
následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých RGBA32 dat.
následováno šířka*výška*4 Bajty hrubých ABGR32 dat.
následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých RGB24 dat.
následováno šířka*výška*3 Bajty hrubých BGR24 dat.
Změní alfa průhlednost zadané oblasti.
Vyčistí oblast.
Zakáže veškerou průhlednost. Pošlete "ALPHA 0 0 0 0 0" až ji budete chtít znovu zapnout.
Skryje bitmapu.
Ukáže bitmapu.
Argumenty jsou:
<šířka>, <výška>
Nastaví rozměr obrázku/oblasti.
<xpozice>, <ypozice>
Začne vykreslování na pozici x/y
<alfa>
Nastaví rozdíl alfa. Pokud toto nastavíte na -255 můžete pak poslat sekvenci ALPHA-příkazů pro nastavení plochy na -225, -200, -175 atd pro hezký stmívací efekt! ;)
0: Zůstává stejný jako původní.
255: Nastaví vše na neprůhledné.
-255: Nastaví vše na průhledné.
<clear>
Vyčistí framebuffer před nanášením.
0: Obrázek bude vykreslen na předchozí, takže nemusíte posílat 1,8MB RGBA32 dat kdykoli se změní malá část obrázku.
1: clear
Renderuje pouze každý n-tý snímek, nebo každý intra (klíčový) snímek.

Pokud zavoláte filtr s parametrem I (velkým), pak jsou renderovány pouze klíčové snímky. Na DVD to všeobecně znamená jeden v každých 15/12 snímků (IBBPBBPBBPBBPBB), v AVI to znamená každou změnu scény nebo každou keyint hodnotu (viz -lavcopts keyint=hodnota pokud používáte MEncoder pro enkódování videa).

Jakmile je nalezen klíčový snímek, vypíše se 'I!' se znakem nového řádku, čímž se uchová obsah stavového řádku MPlayeru/MEncoderu na obrazovce, protože obsahuje čas (v sekundách) a číslo klíčového snímku (Tuto informaci můžete využít při stříhání AVI.).

Pokud zavoláte filtr s číselným parametrem 'krok' pak je renderován pouze jeden z každých 'krok' snímků.

Pokud předřadíte 'i' (malé) číslu, pak se bude vypisovat 'I!' (jako s I parametrem).

Pokud zadáte pouze i, pak není se snímky vůbec nic prováděno, pouze je vypisováno 'I!'.

Vykreslí sadu obrázků do jednoho velkého jako dlaždice. Pokud vynecháte parametr nebo použijete hodnotu menší než 0, je použita výchozí hodnota. Nastavování parametrů můžete kdykoliv ukončit (... -vf tile=10:5 ...). Zařadit scale filtr před tile se zdá být docela dobrý nápad :-)

Parametry jsou:

<xdlaždic>
počet dlaždic v ose x (výchozí: 5)
<ydlaždic>
počet dlaždic v ose y (výchozí: 5)
<počet_polí>
Vykreslí kompletní dlažbu jakmile je zpracováno 'počet_polí' obrázků s tím, že 'počet_polí' by mělo být číslo menší než xdlaždic * ydlaždic. Chybějící dlaždice jsou prázdné. Můžete například zapsat dlažbu 8 * 7 dlaždic každých 50 snímků a dostat jeden obrázek každé 2 sekundy @ 25 fps.
<start>
pixelů od kraje (x/y) (výchozí: 2)
<odstup>
pixelů mezi 2 dlaždicemi (x/y) (výchozí: 4)
Potlačí logo TV stanice pomocí jednoduché interpolace okolních pixelů. Pouze nastavte obdélník okolo loga a sledujte jak zmizí (a čas od času se místo něj objeví něco ještě škaredšího - záleží na vkusu).
<x>,<y>
Levý horní roh loga.
<š>,<v>
Šířka a výška čištěného obdélníku.
<t>
Tloušťka nejasné hranice obdélníku (přidáno k š a v). Pokud je nastavena na -1, zobrazí se zelený obdélník na obrazovce, abychom mohli jednoduše najít správné x,y,š,v parametry.
Potlačí logo TV stanice pomocí PGM nebo PPM obrázkového souboru, který označí, které pixely zobrazují logo. Šířka a výška takového obrázku musí odpovídat rozměrům zpracovávaného videa. Používá filtrovací obrázek a algoritmus kruhového rozostření pro odstranění loga.
/cesta/k/bitmapovému_souboru_s_logem.pgm
[cesta] + jméno_souboru filtrovacího obrázku.
Softwarový YV12 na MJPEG enkodér pro použití se zr2 video rozhraním.
Tyto volby nastavují maximální šířku a výšku, kterou zr karta dokáže zpracovat
(Filtrovací vrstva MPlayeru si je zatím neumí zjistit).
{dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
Použijte tyto volby k automatickému nastavení max-šířky a max-výšky na hodnoty známé pro kombinaci karta/režim. Například jsou platnými hodnotami: dc10-PAL a buz-NTSC (výchozí: dc10+PAL)
Volí enkódování v barvě nebo černobíle. Černobílé enkódování je rychlejší. Barva je výchozí.
Horizontální dělení 1, 2 nebo 4.
Vertikální dělení 1, 2 nebo 4.
Nastaví JPEG kompresní kvalitu [NEJLEPŠÍ] 1 - 20 [ODPORNÁ].
Ve výchozím stavu je dělení prováděno pouze pokud je Zoran hardware schopen škálovat výsledné MJPEG obrázky na původní velikost. Volba fd nařídí filtru provést zvolené dělení vždy (škaredé).
Umožňuje pořizovat snímky z filmu pomocí příkazů závislého režimu, které mohou být mapovány na tlačítka. Detaily viz dokumentace závislého režimu (slave mode) a sekce INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ. Do pracovního adresáře budou ukládány soubory pojmenované 'shotNNNN.png', kdy za NNNN bude použito první volné číslo - žádné soubory nebudou přepsány. Filtr nemá žádné nároky pokud není používán a přijímá libovolný barevný prostor, takže jej bezpečně můžete přidat do konfiguračního souboru.

PŘÍKLAD:

Přesune renderování SSA/ASS před filtr screenshot. Takto sejmuté snímky obrazu budou obsahovat i titulky.
Přesune renderování SSA/ASS titulků do daného místa řetězce filtrů. Použitelné pouze s volbou -ass.

.
Detekuje snímky, které jsou (téměř) úplně černé. Může se hodit pro detekci přechodů kapitol nebo reklam. Výstupní řádky zahrnují číslo detekovaného snímku, procento temnoty, typ snímku a číslo posledního zaznamenaného klíčového snímku.
<suma>
Procento pixelů, které musí být pod úrovní prahu (výchozí: 98).
<práh>
Práh pod kterým jsou pixely považovány za černé (výchozí: 32).

Zpozdí zvuk nebo video pomocí nastavení pole delay v hlavičce (výchozí: 0.0). Toto nezpůsobí žádné zpoždění některého z datových proudů, ale přehrávač uvidí nastavené zpoždění a provede korekci. Kladné hodnoty zpožďují zvuk, záporné video. Poznamenejme, že je to přesný opak volby -delay. Například pokud video hraje správně s -delay 0.2, můžete jej opravit MEncoderem pomocí -audio-delay -0.2.

V současnosti tato volba pracuje pouze s výchozím muxerem (-of avi). Používáte-li jiný muxer, musíte použít volbu -delay.

Počet zvukových chunků za sekundu (Výchozí jsou 2 audio chunky 0.5s dlouhé).
POZNÁMKA: Pouze CBR, VBR toto ignoruje a ukládá každý paket do nového chunku.
Nastaví jak daleko napřed se má načítat zvuk do vyrovnávací paměti (výchozí: 0.5s).
Může být použitý k nahrazení příznaku audio formátu výstupního souboru.

PŘÍKLAD:

Způsobí, že zvuk ve výstupním souboru bude mít příznak audio formátu nastaven na 0x55 (mp3).
Může být použito pro přepsání video fourcc ve výstupním souboru.

PŘÍKLAD:

Nastaví ve výstupním souboru 'div3' jako video fourcc.
Přepíše údaj o poměru stran uložený v AVI OpenDML vprp hlavičce. Takto můžete změnit poměr stran s '-ovc copy'.
Nastaví jméno zvukového souboru s mapováním čísel snímků vytvořeného v prvním (pouze zvuk) průchodu speciálního tříprůchodového režimu enkódování.
POZNÁMKA: Použitím tohoto režimu dosáhnete nejspíš rozjetí A-V synchronizace. Nepoužívejte jej. Režim ponechán pouze pro zpětnou kompatibilitu a v budoucí verzi bude nejspíš odstraněn.
Používá preciznější, ale mnohem pomalejší metodu pro vynechávání částí. Části určené k vynechání nejsou přeskakovány, místo toho jsou všechny snímky dekódovány, ale pouze ty potřebné jsou enkódovány. To umožňuje začínat mimo klíčové snímky.
POZNÁMKA: Nemusí správně pracovat při '-ovc copy'.
Nastaví informační hlavičku výsledného AVI souboru.

Dostupné volby jsou:

Zobrazí tuto nápovědu.
název díla
umělec nebo autor díla
žánr/kategorie díla
obsah díla
informace o autorských právech
originální formát digitalizovaného díla
obecné poznámky k dílu
Nevkládat automaticky filtr expand do MEncoderova filtrovacího řetězce. To je užitečné chcete-li ovlivnit ve které části filtrovacího řetězce budou vykresleny titulky když je kódujete napevno do videa.
Ani se nepokouší enkódovat duplicitní snímky jako kopie; do výstupu jdou vždy snímky s nulovou délkou pro indikaci duplicit. Snímek nulové délky je zapsán tak jako tak, dokud není nahrán filtr nebo enkodér schopný enkódovat duplikáty. V současnosti je to jediný filtr, a to harddup.
Nezapisovat OpenDML index do AVI souborů >1GB.
Nezahazovat snímky.
Výstup jde do zadaného souboru namísto výchozího 'test.avi'.
Enkóduje zadaným audio kodekem (žádný výchozí).
POZNÁMKA: Použijte -oac help pro informaci o dostupných kodecích.

PŘÍKLAD:

žádné enkódování, jen proudové kopírování
Enkóduje nekomprimovaný PCM.
Enkóduje do MP3 (pomocí Lame).
Enkóduje pomocí libavcodec kodeku.
Enkóduje do zadaného nosného formátu (výchozí: AVI).
POZNÁMKA: Použijte -of help pro informaci o dostupných formátech.

PŘÍKLAD:

Enkóduje do AVI (výchozí).
Enkóduje do MPEG (viz také -mpegopts).
Enkóduje pomocí libavformat muxerů (viz také -lavfopts).
surový video proud (žádný multiplex - pouze jeden video proud)
surový audio proud (žádný multiplex - pouze jeden audio proud)
Nastavuje snímkovou rychlost ve snímcích za sekundu (fps) výstupního souboru, která může být odlišná od rychlosti zdroje. Volbu musíte nastavit pro soubory s proměnnou snímkovou rychlostí (ASF, některé MOV) a progresivní (30000/1001 fps telecined MPEG) soubory.
Enkóduje pomocí zadaného video kodeku (žádný výchozí).
POZNÁMKA: Použijte -ovc help pro informaci o dostupných kodecích.

PŘÍKLAD:

žádné enkódování, jen proudové kopírování
Enkóduje do libovolného nekomprimovaného formátu (použijte '-vf format' pro nastavení).
Enkóduje pomocí libavcodec kodeků.
Ve dvouprůchodovém režimu enkódování budou informace z prvního průchodu uloženy do <souboru> namísto výchozího divx2pass.log.
Nastaví maximální počet zahoditelných snímků po zakódování jednoho snímku (-noskiplimit pro nekonečno).
Nastavuje kořen pro jména výstupních .idx a .sub souborů. Toto vypne renderování titulků v enkódovaném filmu a převede je na VOBsub titulkové soubory.
Nastaví dvoupísmenný kód jazyka pro titulky. Toto přepíše informaci načtenou z DVD nebo .ifo souboru.
Nastaví index titulků ve výstupním souboru (výchozí: 0).

Enkódovací volby pro kodeky můžete předat pomocí následující syntaxe:

-<kodek>opts <volba1[=hodnota],volba2,...>

Kde <kodek> může být: lavc, xvidenc, lame, toolame, twolame, nuv, xvfw, faac, x264enc, mpeg, lavf.

nápověda
metoda variabilního datového toku
0
cbr
1
mt
2
rh (výchozí)
3
abr
4
mtrh
průměrný datový tok
pevný datový tok Vynutí CBR režim enkódování také v níže uvedených přednastavených ABR režimech.
datový tok v kbit/s (pouze CBR a ABR)
kvalita (0 - nejlepší, 9 - nejhorší) (pouze VBR)
algoritmizovaná kvalita (0 - nejlepší/nejpomalejší, 9 - nejhorší/nejrychlejší)
kompresní poměr
zisk audio vstupu
(výchozí: auto)
0
stereo
1
joint-stereo
2
dualchannel
3
mono
0
žádné
1
vše
2
přizpůsobivé
fast   
Zapne rychlejší enkódování v níže uvedených VBR preset režimech. Výsledkem je poněkud horší kvalita a vyšší datové toky.
Nastaví kmitočet horní propusti v Hz. Kmitočty pod nastavenou mezí budou potlačeny. Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty automaticky.
Nastaví kmitočet dolní propusti v Hz. Kmitočty nad nastavenou mezí budou potlačeny. Nastavení na -1 vypne filtrování, nastavení na 0 sdělí LAME aby zvolil hodnoty automaticky.
přednastaví hodnoty
Vypíše další volby a informace o přednastavených hodnotách.
VBR enkódování, dobrá kvalita, datový tok 150-180 kbps
VBR enkódování, vysoká kvalita, datový tok 170-210 kbps
VBR enkódování, velmi vysoká kvalita, datový tok 200-240 kbps
CBR enkódování, nejvyšší přednastavitelná kvalita, datový tok 320 kbps
<8-320>
ABR enkódování s průměrným datovým tokem na nastavené hodnotě
PŘÍKLADY:
Určeno pro většinu lidí a většinu typů hudby poskytuje dostatečně vysokou kvalitu.
Enkóduje s ABR přednastaveným na 192 kbps s vynuceným konstantním datovým tokem.
Enkóduje s ABR přednastaveným na 172 kbps průměrného datového toku.
Určeno pro lidi s extrémně dobrým sluchem a odpovídající aparaturou.

V režimu CBR označuje datový tok v kbps, zatímco v režimu VBR je to minimální datový tok pro jeden rámec. Režim VBR nebude pracovat s hodnotou nižší než 112.
rozsah variability; je-li záporný, udržuje enkodér průměrný datový tok poblíž nižšího prahu, je-li kladný, poblíž vyššího. Je-li nastaven na 0, použije se CBR (výchozí).
maximální datový tok povolený na rámec v kbps
(výchozí: mono pro 1-kanálový zvuk, jinak stereo)
psychoakustický model (výchozí: 2)
Zařadí ochranu proti chybám.
úroveň ladících informací

průměrný datový tok v kbps (vzájemně se vylučuje s quality)
režim kvality, čím vyšší, tím lepší (vzájemně se vylučuje s br)
komplexita typu objektu
1
MAIN (výchozí)
2
LOW
3
SSR
4
LTP (extrémně pomalé)
verze MPEG (výchozí: 4)
Zapne profilování proměnným šumem.
mezní frekvence (výchozí: vzorkovací_kmitočet/2)
Ukládá datový tok jako surová data s extra daty v hlavičce nosiče (výchozí: 0, odpovídá ADTS). Tento příznak nenastavujte, pokud není výslovně vyžadován, jinak nebudete později schopni připojit zvuk.

Mnoho libavcodec (krátce lavc) voleb je jen stručně dokumentovaných. Všechny detaily naleznete ve zdrojovém kódu.

PŘÍKLAD:

audio kodek (výchozí: mp2)
Dolby Digital (AC-3)
Adaptivní PCM formáty - detaily viz HTML documentace.
Free Lossless Audio Codec (FLAC)
G.726 ADPCM
3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) narrow-band
3GPP Adaptive Multi-Rate (AMR) wide-band
Advanced Audio Coding (AAC) - používá FAAC
MPEG-1 audio layer 3 (MP3) - používá LAME
MPEG-1 audio layer 2 (MP2)
PCM formáty - detaily viz HTML dokumentace.
Id Software RoQ DPCM
Experimentální jednoduchý ztrátový kodek.
Experimentální jednoduchý bezztrátový kodek.
Vorbis
Windows Media Audio v1
Windows Media Audio v2
Audio datový tok v kbit/s (výchozí 224).
Použije specifický Windows audio format tag (např. atag=0x55).
Použijí se pouze precizní, na bit přesné, algoritmy (s výjimkou (I)DCT). Navíc bit_exact vypne několik optimalizací a tudíž by měl být používán výhradně pro regresní testy, kdy potřebujeme binárně identické soubory dokonce i při změně verze enkodéru. Tato volba rovněž potlačí hlavičku user_data v MPEG-4 proudech. Nepoužívejte tuto volbu, pokud nevíte přesně co děláte.
Maximální počet použitých vláken (výchozí: 1). Může mít mírně negativní vliv na odhadování pohybu.

Použije zadaný kodek (výchozí: mpeg4).
ASUS Video v1
ASUS Video v2
Sony Digital Video
bezztrátový video kodek z FFmpeg
nestandardní o 20% menší HuffYUV používající YV12
Sorenson H.263 používaný ve Flash Videu
H.261
H.263
H.263+
HuffYUV
Theora
x264 H.264/AVC MPEG-4 Part 10
Xvid MPEG-4 Part 2 (ASP)
Lossless JPEG
Motion JPEG
MPEG-1 video
MPEG-2 video
MPEG-4 (DivX 4/5)
DivX 3
MS MPEG4v2
ID Software RoQ Video
starý RealVideo kodek
Experimentální kodek z FFmpeg založený na vlnkové analýze (wavelet)
Apple Sorenson Video 1
Windows Media Video, verze 1 (alias WMV7)
Windows Media Video, verze 2 (alias WMV8)
minimální kvantizer (průchod 1/2)
1
Nedoporučujeme (mnohem větší soubor, malý rozdíl v kvalitě a divné vedlejší účinky: msmpeg4, h263 budou mít velmi špatnou kvalitu, regulátor datového toku bude zmatený, což povede ke snížení kvality a některé dekodéry nebudou schopny takové video dekódovat).
2
Doporučeno pro normální mpeg4/mpeg1video enkódování (výchozí).
3
Doporučeno pro h263(p)/msmpeg4. Důvod preference 3 před 2 je ten, že 2 může vést k přetečením. (Toto bude v budoucnu opraveno pro h263(p) záměnou za kvantizer na MB, msmpeg4 nemůže být takto opraven jelikož to nepodporuje.)
Minimální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku na úrovni snímku (výchzí: 2.0). Lavc zřídka použije quantizery pod hodnotou lmin. Snížením lmin přinutíte lavc pro některé snímky spíše volit nižší kvantizery, ale ne nižší než hodnota vqmin. Obdobně zvýšením lmin přinutí lavc více volit nízké kvantizery, dokonce i když by je vqmin povolila. Měli byste asi nastavit lmin přibližně stejně jako vqmin. Používáte-li adaptivní kvantizaci, změna lmin/lmax může mít menší efekt; viz mblmin/mblmax.

maximální Lagrangeův násobič pro regulátor datového toku (výchozí: 31.0)

Minimální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na úrovni makrobloku (výchozí:2.0). Tento parametr ovlivňuje adaptivní kvantizaci jako qprd, lumi_mask, atd...

Maximální Lagrangeův násobič pro řízení datového toku na úrovni makrobloku (výchozí: 31.0).

Konstantní kvantizer / enkódování s konstantní kvalitou (nastaví pevný kvantizer režim). Nižší hodnota znamená lepší kvalitu, ale větší soubory (výchozí: -1). V případě snow kodeku znamená hodnota 0 bezztrátové enkódování. Jelikož ostatní kodeky to nepodporují, vqscale=0 bude mít nedefinovaný efekt. 1 není doporučována (podrobně viz vqmin).
Maximální kvantizer (průchod 1/2) 10-31 měl by být v rozumném rozsahu (výchozí: 31).
zastaralé, použijte vqmin
zastaralé, použijte vqmax
maximální odlišnost kvantizeru mezi po sobě jdoucími I- nebo P-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 3)
maximální počet B-snímků mezi ne-B-snímky:
0
žádné B-snímky (výchozí)
0-2
rozumný rozsah pro MPEG-4
metoda odhadování pohybu.

Dostupné metody jsou:

0
žádná (mizerná kvalita)
1
úplná (pomalá, momentálně neudržovaná a vypnutá)
2
log (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a vypnutá)
3
phods (nízká kvalita, momentálně neudržovaná a vypnutá)
4
EPZS: diamant velikost=1, velikost může být nastavena pomocí *dia voleb (výchozí)
5
X1 (experimentální, momentálně je aliasem pro EPZS)
8
iter (iterative overlapped block, použitý pouze ve snow)

POZNÁMKA: 0-3 v současnosti ignoruje množství spotřebovaných bitů, takže kvalita může být nízká.

vyhledávací rozsah odhadování (výchozí: 0 (neomezený))
Rozhodovací algoritmus makrobloku (režim vysoké kvality), enkóduje každý makroblok ve všech režimech a vybere nejlepší. Toto je pomalé, ale výsledkem je lepší kvalita a velikost souboru. Je-li mbd nastaveno na 1 nebo 2, je hodnota mbcmp ignorována při porovnávání makrobloků. Avšak je-li hodnota jakékoli porovnávací volby (precmp, subcmp, cmp nebo mbcmp) nenulová, použije se pomalejší ale lepší půlpixelové vyhledávání pohybu, bez ohledu na nastavení mbd. Je-li nastaveno qpel, použije se vždy čtvrtpixelová přesnost.
0
Použije porovnávací funkci danou mbcmp (výchozí).
1
Zvolí takový režim makrobloku který spotřebuje nejméně bitů (=vhq).
2
Zvolí režim makrobloku který má nejlepší omezení datového toku.
Stejné jako mbd=1, zachováno z důvodu kompatibility.
Povoleny 4 vektory pohybu na makroblok (o něco lepší kvalita). Pracuje lépe v kombinaci s mbd>0.
kompenzace pohybu překrývajících se makrobloků (H.263+)
loop filtr (H.263+) pozor, tento je vadný
Momentálně nedělá vůbec nic.
maximální interval mezi klíčovými snímky ve snímcích (výchozí: 250 neboli jeden klíčový (I) snímek na každých 10 sekund při rychlosti 25 snímků za sekundu. To je doporučená výchozí hodnota pro MPEG-4). Většina kodeků vyžaduje pravidelné klíčové snímky, aby se omezila akumulace chyb. Klíčové snímky jsou rovněž použity pro převíjení, jelikož převíjet lze pouze na klíčové snímky, ale klíčové snímky potřebují více prostoru než ostatní snímky, takže velké číslo povede k o něco menšímu souboru, ale nepřesnějšímu převíjení. 0 je ekvivalentní 1, tedy že všechny snímky budou klíčové. Hodnoty >300 nejsou doporučovány, protože kvalita může být špatná v závislosti na dekodéru, enkodéru a štěstí. V MPEG-1/2 je běžné používat hodnoty <=30.
Práh detekce změny scény. Klíčový snímek je vložen jakmile libavcodec zjistí změnu scény. Tato volba nastavuje citlivost detekce. -1000000000 způsobí, že změna scény bude detekována v každém snímku, 1000000000 znamená že nebudou detekovány žádné změny scény (výchozí: 0).
Způsobí, že snímky s vyššími kvantizery budou častěji spouštět detekci změny scény a ukládat libavcodecu použití I-snímku (výchozí: 1). Bezpečný je rozsah 1-16. Hodnoty mezi 2 a 6 mohou vést k lepšímu PSNR (v průměru do 0.04 dB) a lepší umístění I-snímků ve vysokorychlostních scénách. Vyšší hodnoty než 6 mohou dát nepatrně lepší PSNR (průměrně o 0.01 dB víc, než sc_factor=6), ale znatelně horší vizuální kvalitu.
strategie výběru mezi I/P/B-snímky:
0
Vždy používat maximální počet B-snímků (výchozí).
1
Vyhnout se B-snímkům ve vysoce pohyblivých scénách. Viz volbu b_sensitivity pro vyladění této strategie.
2
Umísťuje B-snímky více méně optimálně pro dosažení maximální kvality (pomalejší). Spomalení způsobené touto volbou můžete snížit doladěním volby brd_scale.
Nastavuje jak citlivě bude vb_strategy=1 detekovat pohyb a zabraňuje použití B-snímků (výchozí: 40). Nižší citlivost povede k více B-snímkům. Použití více B-snímků obvykle vylepší PSNR, ale příliš mnoho B-snímků může poškodit kvalitu ve velmi pohyblivých scénách. Pokud zde není extrémně mnoho pohybu, může být b_sensitivity bezpečně snížena pod výchozí hodnotu; 10 je ve většině případů rozumná hodnota.
Sníží rozlišení snímků pro dynamické hodnocení vhodnosti B-snímku (výchozí: 0). Každé zvýšení brd_scale o jednu způsobí zmenšení rozměrů snímku na polovinu, což zvýší rychlost čtyřnásobně. Oba rozměry po změnšení musí být sudé, takže brd_scale=1 vyžaduje aby originální rozměry byly násobkem čtyř, brd_scale=2 násobky osmi, atd. Jinými slovy musí být původní rozměry snímku beze zbytku dělitelné 2^(brd_scale+1).
Raději zpřesní oba vektory pohybu použité v dvousměrných makroblocích, než by znovu použil vektory ze zpětného a dopředného vyhledávání. Bez B-snímků nemá tato volba žádný efekt.
0
Vypnuto (výchozí).
1-4
Použije širší vyhledávání (vyšší hodnoty jsou pomalejší).
Aktivuje interní dvou(nebo více)průchodový režim, uveďte pouze v případech kdy chcete provádět dvou(více)průchodové enkódování.
1
první průchod (viz také turbo)
2
druhý průchod
3
N-tý průchod (druhý a další průchody ve víceprůchodovém režimu enkódování)
Popis funkce a použití:
V prvním průchodu (vpass=1) se zapíší statistická data do souboru. Asi budete chtít vypnout některé volby náročné na CPU, podobně jako to dělá "turbo" režim.
Ve dvouprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=2) čtou statistiky z prvního průchodu. Na jejich základě pak probíhá rozhodování regulátoru datového toku.
Ve víceprůchodovém režimu: se ve druhém průchodu (vpass=3, toto není překlep) nejprve přečtou statistiky a následně jsou přepsány. Musíte si zálohovat divx2pass.log ještě před provedením druhého průchodu pokud je sebemenší možnost, že byste z nějakého důvodu přerušili MEncoder. Můžete použít všechny enkódovací volby, kromě těch velmi náročných na CPU, jako je "qns".
Tento průchod můžete opakovat stále dokola a dolaďovat enkódování. Každý následující průchod použije statistiky svého předchůdce pro vylepšení. Poslední průchod může zahrnovat jakékoli volby náročné na CPU.
Pokud chcete dvouprůchodové enkódování, použijte nejprve vpass=1 a poté vpass=2.
Pokud chcete 3 nebo víceprůchodové enkódování, použijte vpass=1 pro první průchod a pak vpass=3 znovu a znovu, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.
HuffYUV:
Uloží statistiky.
Enkóduje s optimální Huffmanovou tabulkou založenou na statistikách z prvního průchodu.
Výrazně urychlí první průchod díky rychlejším algoritmům a vypnutím voleb náročných na CPU. Pravděpodobně o něco sníží celkový PSNR (kolem 0.01dB) a o něco více změní PSNR (až do 0.03dB) a typ jednotlivých snímků.
Ukládá poměr stran filmu interně, stejně jako v MPEG souborech. Výsledek je hezčí než po přeškálování, protože není snížena kvalita. Pouze MPlayer takové soubory přehraje správně, ostatní přehrávače je budou zobrazovat s nesprávným poměrem stran. Poměr stran může být zadán jako zlomek nebo desetinné číslo.
PŘÍKLAD:
Stejné jako volba aspect, ale poměr stran se spočítá automaticky, včetně změn provedených v řetězu filtrů (crop/expand/scale/atd.). Nepředstavuje žádné snížení výkonnosti, takže můžete mít tuto volbu stále zapnutou.
Nastaví datový tok (průchod 1/2) (výchozí: 800).
VAROVÁNÍ: 1kbit = 1000 bitů.
4-16000
(v kilobitech)
16001-24000000
(v bitech)
přibližná tolerance velikosti souboru v kbitech. 1000-100000 je rozumný rozsah. (pozor: 1kbit = 1000 bitů) (výchozí: 8000)
POZNÁMKA: Hodnota vratetol by neměla být příliš velká při druhém průchodu, jinak můžou nastat problémy při použití vrc_(min|max)rate.
maximální datový tok v kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí: 0, neomezený)
minimální datový tok kbit/sec (průchod 1/2) (výchozí: 0, neomezený)
vyrovnávací paměť v kbit (průchod 1/2). V MPEG-1/2 se takto rovněž nastaví velikost vbv bufferu, pro VCD nastavte 327, pro SVCD 917 a pro DVD 1835.
v současnosti nepoužitelné
Metoda kontroly toku. Pamatujte, že některé volby ovlivňující kontrolu toku přestanou mít vliv, pokud vrc_strategy nebude nastavena na 0.
0
Použije interní lavc kontrolu toku (výchozí).
1
Použije Xvid kontrolu toku (experimentální; vyžaduje MEncoder skompilovaný s podporou Xvid 1.1 nebo vyšším).
kvantizační faktor mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 1.25)
kvantizační faktor mezi I- a ne-I-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 0.8)
přesah kvantizace mezi B- a ne-B-snímky (průchod 1/2) (výchozí: 1.25)
(průchod 1/2) (výchozí: 0.0)
if v{b|i}_qfactor > 0
I/B-snímkový kvantizer = P-snímkový kvantizer * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
else
provádět normální řízení toku (nefixovat se na kvantizer následujícího P-snímku) a nastavit q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
TIP: Chcete-li enkódovat s konstantním kvantizerem a odlišnými kvantizery pro I/P- a B-snímky, použijte: lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>
Rozostření kvantizeru, větší hodnoty způsobí větší průměrování kvantizeru v čase (pomalejší změny).
0.0
Rozostření kvantizeru zakázáno.
1.0
Průměruje kvantizer všemi předchozími snímky.
Gaussovo rozostření kvantizeru (výchozí: 0.5), větší hodnoty způsobí větší průměrování kvantizeru v čase (pomalejší změny).
Komprese kvantizeru na níž závisí vrc_eq (průchod 1/2) (výchozí: 0,5). Například předpokládejme, že je použita výchozí rovnice pro řízení datového toku: Pokud vqcomp=1.0, regulátor datového toku alokuje pro každý snímek tolik bitů, aby mohly být enkódovány při stejném QP. Pokud vqcomp=0.0, regulátor datového toku alokuje všem snímkům stejně, čili zcela CBR. POZNÁMKA: Toto byla extrémní nastavení, která by neměla být nikdy použita. Rozumné kvality bývá dosaženo někde mezi těmito extrémy.
hlavní rovnice kontroly datového toku (průchod 1/2)

1    
konstantní datový tok
konstantní kvalita
1+(tex/avgTex-1)*qComp
přibližně rovnice ze starého kódu řízení toku
s qcomp 0.5 nebo tak nějak (výchozí)
vložené operátory:
+,-,*,/,^
proměnné:
komplexnost textury
komplexnost intra a ne-intra textury
průměrná komplexnost textury
průměrná komplexnost intra textury v I-snímcích
průměrná komplexnost intra textury v P-snímcích
průměrná komplexnost ne-intra textury v P-snímcích
průměrná komplexnost ne-intra textury v B-snímcích
počet bitů použitých na pohybové vektory
maximální délka vektoru pohybu v log2 škále
počet intra makrobloků / počet makrobloků
prostorová komplexnost
okamžitá komplexnost
qcomp z příkazového řádku
Je rovno 1 pokud je obrázek typu I/P/B jinak je rovno 0
Viz vaše oblíbená učebnice matematiky
funkce:
maximum / minimum
je rovno 1 pokud a>b, jinak 0
je rovno 1 pokud a<b, jinak 0
je rovno 1 pokud a==b, jinak 0
Uživatelem definovaná kvalita pro uvedené části (konec, titulky, ...) (průchod 1/2). Volby jsou <první_snímek>, <poslední_snímek>, <kvalita>[/<první_snímek>, <poslední_snímek>, <kvalita>[/...]]:
kvantizer
korekce kvality v %
počáteční komplexnost (průchod 1)
Počáteční naplnění vyrovnávací paměti jako zlomek vrc_buf_size (výchozí: 0.9)
Určuje jak udržet kvantizer mezi qmin a qmax (průchod 1/2).
0
Použije vystřihávání (clipping).
1
Použije pěknou diferenciální funkci (výchozí).
Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele jasu. Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li s quant=1):
0
vypnuto (výchozí)
-4
doporučení JVT
Nastaví samostatný práh pro potlačování součinitele barevnosti. Při záporné hodnotě se bere v potaz i DC koeficient (měl by být aspoň -4 nebo nižší enkódujete-li s quant=1):
0
vypnuto (výchozí)
7
doporučení JVT
striktní slučitelnost se standardem
0
vypnuto
1
Toto nastavení lze doporučit pouze pokud chcete výstup posílat do referenčního MPEG-4 dekodéru.
-1
Povolí specifická rozšíření libavcodec (výchozí).
-2
Povolí použití experimentálních kodeků a vlastností, které nemusí být přehratelné budoucími verzemi MPlayeru (snow).
Dělení dat. Přidá 2 Bajty ke každému video paketu, zvýší odolnost proti chybám při přenosu nespolehlivými kanály (např. streaming přes internet). Každý video paket bude zakódován ve třech oddělených částech:
1. MV
vektory pohybu
2. DC koeficienty
obrázek s nízkým rozlišením
3. AC koeficienty
detaily
MV & DC jsou nejdůležitější, jejich ztráta vypadá mnohem hůře než ztráta AC a 1. & 2. části. (MV & DC) jsou mnohem menší než třetí část (AC) což znamená že chyby budou postihovat AC část mnohem častěji než části MV & DC. Čili obrázek bude vypadat lépe s rozdělením než bez něj, protože bez rozdělení budou chyby ničit všechny složky AC/DC/MV stejně.
Velikost video paketu, zvyšuje odolnost proti chybám.
0    
vypnuto (výchozí)
100-1000
dobrá volba
režim struktury malých plošek pro H.263+
enkódování pouze v odstínech šedé (rychlejší)
DCT algoritmus
0
Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
1
rychlý celočíselný
2
přesný celočíselný
3
MMX
4
mlib
5
AltiVec
6
s plovoucí řádovou čárkou AAN
IDCT algoritmus.
POZNÁMKA: Podle našeho nejlepšího vědomí všechny tyto IDCT splní IEEE1180 testy.
0
Automaticky vybrat nejlepší (výchozí).
1
JPEG referenční celočíselný
2
jednoduchý
3
jednoduchý mmx
4
libmpeg2mmx (nepřesný, nepoužívejte k enkódování s keyint >100)
5
ps2
6
mlib
7
arm
8
AltiVec
9
sh4
10
simplearm
11
H.264
12
VP3
13
IPP
14
xvidmmx
15
CAVS
16
simplearmv5te
17
simplearmv6
Maskování světla je 'psychovizuální' nastavení využívající poznatku, že lidské oko rozlišuje méně detailů ve velmi jasných částech obrázku. Maskování světla komprimuje jasné oblasti silněji než ty méně jasné. Takto ušetřené bity mohou být použity v ostatních snímcích, čímž se zlepší celková subjektivní kvalita ale možná se sníží PSNR.
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou způsobit různé strašidelnosti.
VAROVÁNÍ: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých monitorech / TV / TFT, ale na jiných odporně.
0.0  
vypnuto (výchozí)
0.0-0.3
rozumný rozsah
Maskování tmy je 'psychovizuální' nastavení využívající poznatku, že lidské oko rozlišuje méně detailů ve velmi tmavých částech obrázku. Maskování tmy komprimuje tmavé oblasti silněji než ty méně tmavé. Takto ušetřené bity mohou být použity v ostatních snímcích, čímž se zlepší subjektivní kvalita ale možná se sníží PSNR.
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, příliš vysoké hodnoty mohou způsobit různé strašidelnosti.
VAROVÁNÍ: Vysoké hodnoty mohou vypadat dobře na některých monitorech / TV / TFT, ale na jiných odporně.
0.0  
vypnuto (výchozí)
0.0-0.3
rozumný rozsah
Maskování okamžité komplexnosti (výchozí: 0.0 (vypnuto)).
Představme si scénu s ptákem letícím přes celou obrazovku; tcplx_mask zvýší kvantizery ptačích makrobloků (což sníží jejich kvalitu), protože lidské oko si zpravidla nemá čas všimnout všech ptačích detailů. Upozorňujeme, že pokud se maskovaný objekt zastaví (např. pták přistane), pak bude po určitou dobu vypadat hrozně, dokud enkodér nepozná, že se objekt nehýbe a potřebuje kvalitní makrobloky. Ušetřené bity jsou použity na zbytek scény, což zvyšuje subjektivní kvalitu a je důvodem pro opatrné nasazování filtru.
Maskování prostorové komplexnosti. Větší hodnoty potlačují čtverečkování, pokud není používán žádný deblokovací filtr při dekódování, což nebývá dobrý nápad.
Představme si scénu s domem, trávníkem (ten mívá vysokou prostorovou komplexnost) a modrým nebem. Filtr scplx_mask zvýší kvantizery makrobloků trávy (což sníží jejich kvalitu) a ušetřené bity použije na dům a oblohu.
TIP: Ořízněte veškeré černé okraje, protože snižují kvalitu makrobloků (to platí i bez použití scplx_mask).
0.0  
vypnuto (výchozí)
0.0-0.5
rozumný rozsah
POZNÁMKA: Tato volba nemá stejný efekt jako použití uživatelské matice která by více komprimovala vysoké kmitočty, jelikož scplx_mask sníží kvalitu P bloků dokonce i když se mění pouze DC. Výsledek scplx_mask tedy pravděpodobně nebude vypadat tak dobře.
Sníží kvalitu 'inter' (P) bloků. Což zvýší kvalitu 'intra' (I) bloků, protože průměrný datový tok je přidělený celé video sekvenci (výchozí: 0.0 (vypnuto)). Nastavení p_mask=1.0 zdvojnásobí počet bitů přidělených jednotlivým I blokům.
border-processing pro enkodéry ve stylu MPEG. Border processing zvýší kvantizer makrobloků, které jsou vzdáleny méně než pětinu šířky/výšky obrazu od okraje, jelikož jsou často méně důležité.
Normalizuje adaptivní kvantizaci (experimentální). Když používáte adaptivní kvantizaci (*_mask), průměrný kvantizer makrobloků nemusí již odpovídat požadovanému kvantizeru na úrovni celého snímku. Naq se pokusí upravit kvantizery makrobloků tak, aby měly správný průměr.
Použije prokládanou DCT (Diskrétní Kosinova Transformace)
Použije prokládané odhadování pohybu (oboustranná exkluzivita s qpel).
Použije alternativní skenovací tabulku.
-1
automatika
0
nejprve spodní půlsnímek
1
nejprve horní půlsnímek
výchozí
444P 
pro ffv1
422P 
pro HuffYUV, bezztrátový JPEG, dv a ffv1
411P 
pro bezztrátový JPEG, dv a ffv1
pro bezztrátový JPEG, ffv1 a svq1
pro bezztrátový JPEG a ffv1
(pro HuffYUV)
0
predikce vlevo
1
plošná/mřížková predikce
2
predikce podle mediánu
(pro bezztrátový JPEG)
0
predikce vlevo
1
predikce nahoru
2
predikce vlevo nahoru
3
plošná/mřížková predikce
6
predikce podle průměru
(pro ffv1)
0
vlc kódování (Golomb-Rice)
1
aritmetické kódování (CABAC)
(pro ffv1)
0
malý kontextový model
1
velký kontextový model
(pro ffvhuff)
0
předurčené Huffman tabulky (vestavěné nebo dva průchody)
1
adaptivní Huffman tabulky
Použít quarter pel kompenzaci pohybu (oboustranná exkluzivita s ilme).
TIP: Toto, jak se zdá, je užitečné pouze při enkódování s vysokým datovým tokem.
Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování v makrobloku, použito pouze pokud mbd=0.
0 (SAD)
součet absolutních odchylek, rychlé (výchozí)
1 (SSE)
součet čtverečkovaných chyb
2 (SATD)
součet absolutních odchylek po Hadamard transformaci
3 (DCT)
součet absolutních odchylek po DCT
4 (PSNR)
součet čtverečních kvantizačních chyb (nepoužívejte, nízká kvalita)
5 (BIT)
počet bitů potřebných pro blok
6 (RD)
optimalizace omezení datového toku, pomalé
7 (ZERO)
0
8 (VSAD)
součet absolutních svislých odchylek
9 (VSSE)
součet čtverečních svislých odchylek
10 (NSSE)
šumuvzdorný součet čtverečních odchylek
11 (W53)
vlnka 5/3, použita pouze ve snow
12 (W97)
9/7 wavelet, použita pouze ve snow
+256 
Použije též barvu, v současnosti nepracuje (správně) s B-snímky.
Nastaví porovnávací funkci pro rozhodování prokládané DCT (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).
Nastaví porovnávací funkci pro odhad pohybu před průchodem (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).
Nastaví porovnávací funkci pro plný odhad pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).
Nastaví porovnávací funkci pro odhad sub pel pohybu (viz mbcmp pro dostupné porovnávací funkce) (výchozí: 0).
DODĚLAT: Dokumentovat.
Tato volba ovládá NSSE váhu. Větší váha může způsobit zvýšení šumu. 0 NSSE odpovídá použití SSE. Volbu můžete shledat užitečnou, pokud raději necháváte trošku šumu v enkódovaném videu, než byste jej předtím odfiltrovali (výchozí: 8).
druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu v předprůchodu
Druh a rozměr diamantu pro odhad pohybu. Vyhledávání pohybu je opakovaný proces. Použití malého diamantu neomezí vyhledávání jen na malé vektory pohybu. Jen je častěji skončeno dříve, než je nalezen úplně nejlepší vektor pohybu, zvláště pokud je přítomen šum. Větší diamanty umožňují větší záběr při vyhledávání vektoru pohybu, což je pomalejší, ale dosáhne se tak vyšší kvality.
Velké normální diamanty dosahují lepší kvality než tvarově-adaptivní diamanty.
Tvarově-adaptivní diamanty jsou dobrým kompromisem mezi rychlostí a kvalitou.
POZNÁMKA: Rozměr u normálních diamantů a těch s adaptivním tvarem nemá stejný význam.
-3
tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 3
-2
tvarově-adaptivní (rychlý) diamant velikost 2
-1
vyhledávání nepravidelným vícediamantem (pomalé)
1
normální diamant velikost=1 (výchozí) =diamant typu EPZS

0
000
0
2
normální diamant velikost=2

0
000
00000
000
0
Trellisova vyhledávací kvantizace. Nalezne optimální enkódování pro každý 8x8 blok. Trellisova vyhledávací kvantizace je zkrátka a dobře optimální kvantizací ve smyslu PSNR versus datový tok (Předpoklad je, že zde nebudou žádné prstýnkové fragmenty představené v IDCT, což zjevně není tento případ.). Jednoduše nalezne blok s minimem chyb a lambda*bitů.
konstanta závislá na kvantizačním parametru (QP)
množství bitů potřebných k zakódování bloku
součet čtverečkovaných chyb kvantizace
Vzor optimálně zakódovaného a omezeným datovým tokem zkresleného bloku. Zvolí takový vzor bloku, který minimalizuje zkreslení + lambda*datový tok. Může být používaný pouze spolu s Trellisovou kvantizací
Zkouší enkódovat každý MB s MV=<0,0> a vybere ten lepší. Nemá žádný vliv pokud mbd=0.
Pokud jsou okolní vektory pohybu <0,0> a skóre odhadu pohybu daného bloku je menší než mv0_threshold, pak je <0,0> použitý jako vektor pohybu a další odhad pohybu je přeskočen (výchozí: 256). Snížení mv0_threshold na 0 může poněkud (0.01dB) zvýšit PSNR a možná o něco zlepšit vzhled enkódovaného videa; zvýšení mv0_threshold nad 320 vede ke zmenšení PSNR a vizuální kvality. Vyšší hodnoty trochu zrychlí enkódování (obvykle méně než 1%, podle ostatních použitých voleb).
POZNÁMKA: Zapnutí této volby nevyžaduje mv0.
Datovým tokem zkreslený optimální kvantizační parametr QP pro danou lambda každého makrobloku.
množství ukazatelů pohybu z předchozího snímku
0
(výchozí)
Použije 2a+1 x 2a+1 makroblokových čtverečních ukazatelů vektoru pohybu z předchozího snímku
předprůchod pro odhad pohybu
0
vypnuto
1
pouze po I-snímcích (výchozí)
2
vždy
subpel vylepšení kvality (pro qpel) (výchozí: 8 (vysoká kvalita))
POZNÁMKA: Toto má podstatný vliv na rychlost.
počet referenčních snímků pro zvážení kompenzace pohybu (pouze Snow) (výchozí: 1)
vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po skončení enkódování a uloží hodnotu PSNR pro každý snímek do souboru s názvem podobným 'psnr_hhmmss.log'. Hodnoty jsou v dB (decibelech), čím větší, tím lepší.
Použije MPEG kvantizery namísto H.263.
Zapíná AC predikci pro MPEG-4 nebo pokročilou intra predikci pro H.263+. To malinko yvýší kvalitu (kolem 0.02 dB PSNR) a mírně zpomalí enkódování (okolo 1%).
POZNÁMKA: vqmin by měl být 8 nebo větší pro H.263+ AIC.
alternativní vnitřní vlc pro H.263+
neomezené MV (pouze H.263+) Umožňuje enkódovat libovolně dlouhé MV.
bias intra kvantizeru (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG: 96, výchozí pro kvantizer v provedení H.263: 0)
POZNÁMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).
inter kvantizer bias (256 odpovídá 1.0, výchozí pro kvantizer v provedení MPEG: 0, výchozí pro kvantizer v provedení H.263: -64)
POZNÁMKA: Uvedený H.263 MMX kvantizer nedokáže pracovat s kladným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2), MPEG MMX kvantizer nedokáže pracovat se záporným biasem (nastavte vfdct=1 nebo 2).
TIP: Větší kladný bias (-32 až -16 místo -64) zlepšují,zdá se, PSNR.
Redukce šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je rozumný rozsah 0-600, ale při vysokém zašumění jej můžete nastavit výše (výchozí: 0). Vzhledem k nízkému vlivu na rychlost byste jej mohli upřednostnit před filtrováním šumu pomocí video filtrů jako denoise3d nebo hqdn3d.
Tvarování šumu kvantizeru. Místo kvantizace, která co nejlépe odpovídá vstupnímu videu ve smyslu PSNR, raději volí kvantizaci která kryje šum (obvykle kroužkové artefakty) frekvenčně podobným obsahem obrázku. Větší hodnoty jsou pomalejší, ale nemusí zlepšit kvalitu. Toto může, a mělo by, být používáno spolu s Trellisovou kvantizací. V tom případě bude Trellisova kvantizace (optimální pro konstantní váhu) použita jako výchozí bod pro opakované vyhledávání.
0
vypnuto (výchozí)
1
Pouze sníží absolutní hodnotu koeficientů.
2
Pouze změní koeficienty před posledním nenulovým koeficientem + 1.
3
Zkusí vše.
Použije uživatelskou inter matici. Vyžaduje 64 čárkou oddělených celých čísel.
Použije uživatelskou intra matici. Vyžaduje 64 čárkou oddělených celých čísel.
experimentální modulace kvantizeru
experimentální modulace kvantizeru
intra přesnost DC v bitech (výchozí: 8). Pokud zadáte vcodec=mpeg2video, pak může nabýt hodnotu 8, 9, 10 nebo 11.
Zavře všechny GOPy. V současnosti pracuje pouze tehdy, pokud je vypnutá detekce změn scény (sc_threshold=1000000000).
(no)lowdelay
Nastaví příznak low delay pro MPEG-1/2 (zakazuje B-snímky).
Ovládá zápis globálních video hlaviček.
0
Kodek rozhodne, kde zapsat globální hlavičky (výchozí).
1
Zapíše globální hlavičky pouze v extradata (vyžadováno pro .mp4/MOV/NUT).
2
Zapíše globální hlavičky pouze do čela klíčových snímků.
3
Kombinuje 1 a 2.
Stejné jako vglobal pro audio hlavičky.
Nastaví CodecContext Level. Použijte 31 nebo 41 pro přehrávání videa na Playstation 3.
DODĚLAT: Dokumentovat.
DODĚLAT: Dokumentovat.
DODĚLAT: Dokumentovat.

Nuppel video je založeno na RTJPEG a LZO. Ve výchozím stavu jsou snímky nejprve enkódovány pomocí RTJPEG a poté komprimovány pomocí LZO, ale jeden z průchodů nebo oba dva mohou být vypnuty. Takže můžete ve skutečnosti vyprodukovat surový i420, LZO komprimovaný i420, RTJPEG, nebo výchozí LZO komprimovaný RTJPEG.
POZNÁMKA: Dokumentace nuvrec obsahuje různé rady a příklady k volbám pro nejpoužívanější TV enkódování.

práh barev (výchozí: 1)
práh jasu (výchozí: 1)
Zapne LZO kompresi (výchozí).
Vypnout LZO kompresi.
úroveň kvality (výchozí: 255)
Vypnout RTJPEG enkódování.
Zapnout RTJPEG enkódování (výchozí).

Zde máte k dispozici tři režimy: konstantní datový tok (CBR), pevný kvantizer a dvouprůchodový.

Nastaví průchod ve dvouprůchodovém režimu.
Dramaticky zrychlí první průchod použitím rychlejších algoritmů a vypnutím voleb náročných na CPU. Pravděpodobně trochu sníží globální PSNR a trochu více ovlivní typ a PSNR jednotlivých snímků.
bitrate=<hodnota> (CBR nebo dvouprůchodový režim)
Nastaví požadovaný datový tok v kilobitech/sekundu jestliže <16000 nebo v bitech/sekundu jestliže >16000. Pokud je <hodnota> záporná, Xvid použije její absolutní hodnotu jako požadovanou velikost (v kB) videa a spočítá datový tok automaticky (výchozí: 687 kbitů/s).
Přepne do režimu s pevným kvantizerem a nastaví kvantizer který bude použit.
Uživatelem nastavená kvalita pro určité části (konec, titulky, ...). Každá zóna má formu <start-snímek>,<režim>,<hodnota> kde <režim> může být
Přepsání konstantního kvantizeru, kde hodnota=<2.0-31.0> určuje hodnotu kvantizeru.
Přepsání váhy pro řízení datového toku, kde hodnota=<0.01-2.00> určuje korekci kvality v %.
PŘÍKLAD:
Enkóduje všechny snímky počínaje snímkem 90000 konstantním kvantizerem 20.
Enkóduje snímky 0-10000 s 10% datového toku, enkóduje snímky od 90000 až do konce konstantním kvantizerem 20. Poznamenejme, že druhá zóna je nutná pro ohraničení první zóny, jinak by byly všechny snímky až do snímku 89999 enkódovány s 10% datového toku.
Tato volba ovlivňuje subsystém odhadování pohybu. Vyšší hodnota by měla dát přesnější odhad pohybu (výchozí: 6). Čím lepší odhad, tím lepší komprese. Přesnost je vyvážena větší zátěží CPU, takže tuto hodnotu snižte, požadujete-li enkódování v reálném čase.
(no)qpel
Během vyhledávání pohybu používá jako výchozí MPEG-4 přesnost na půl pixelu. Standard nabízí režim, kde enkodéry mohou použít přesnost na čtvrt pixelu. Tato volba obvykle zajistí ostřejší obraz. Naneštěstí to způsobuje výrazné zvýšení datového toku a někdy vyšší použité datové toky znemožní dosažení lepší kvality obrázku při pevném datovém toku (CBR). Nejlepší je otestovat výsledek s a bez qpel a pak se rozhodnout zda aktivace stojí za to.
(no)gmc
Zapne globální kompenzaci pohybu. To nechá Xvid generovat speciální snímky (GMC-snímky) které jsou vhodné pro Pan/Zoom/Rotating obrázky. Jestli aktivace této volby ušetří nějaké bity závisí na zdrojovém materiálu.
(no)trellis
Trellisova kvantizace je druh adaptivní kvantizační metody, která šetří bity pomocí změn kvantizačních koeficientů tak, aby byly lépe komprimovatelné entropickým enkodérem. Zlepšení kvality je znatelné a pokud VHQ na váš vkus příliš zaměstnává CPU, může být tato volba dobrou alternativou jak ušetřit pár bitů (a zvýšit kvalitu při konstantním datovém toku) s nižší zátěží než VHQ (výchozí: zapnuto).
(no)cartoon
Tuto volbu aktivujte pokud kódujete animovaný film. Volba upraví některé interní Xvid úrovně tak, aby se lépe rozhodoval nad typy snímků a vektory pohybu v ploše vypadajících animovaných filmech.
(no)chroma_me
Obvyklý algoritmus odhadující pohyb používá pouze jasovou informaci pro nalezení nejlepšího vektoru pohybu. V některém video materiálu může použití barev pomoci nalézt lepší vektory. Tato volba přepíná používání barev pro odhady pohybu (výchozí: zapnuto).
(no)chroma_opt
Zapne předfiltr chroma optimizer. Ten provede trošku magie navíc nad barvami, aby se minimalizovaly stupňovité přechody na obrysech. Zvýší kvalitu za cenu rychlosti enkódování. Přirozeně snižuje PSNR úměrně zvyšování matematické odlišnosti od originálu, ale subjektivní kvalita se zvyšuje. Protože pracujeme s barevnými informacemi, budete to nejspíš chtít vypnout při enkódování černobílého obrazu.
(no)hq_ac
Aktivuje vysoce kvalitní predikci AC koeficientů pro klíčové snímky z přilehlých bloků (výchozí: zapnuto).
Algoritmus vyhledávání pohybu je založen na vyhledávání v obvyklé barevné oblasti a zkouší najít pohybový vektor, který minimalizuje rozdíl mezi referenčním snímkem a enkódovaným snímkem. Pokud aktivujete tuto volbu, Xvid použije taky frekvenční oblast (DCT) k vyhledávání pohybového vektoru, který minimalizuje nejen prostorovou odlišnost, ale také délku enkódovaného bloku. Od nejrychlejšího k nejpomalejšímu:
0
vypnuto
1
rozhodování podle režimu (inter/intra MB) (výchozí)
2
omezené hledání
3
střední hledání
4
rozsáhlé hledání
(no)lumi_mask
Adaptivní kvantizace umožňuje aby se kvantizery makrobloku lišily snímek od snímku. Jedná se o 'psychosenzitivní' nastavení, které má využít faktu, že lidské oko má tendenci vnímat méně detailů ve velmi světlých a velmi tmavých částech obrázku. Zmíněné oblasti komprimuje více než ty průměrné, což šetří bity, které mohou být využity v ostatních snímcích, což zvýší celkovou subjektivní kvalitu, ale může snížit PSNR.
(no)grayscale
Přinutí Xvid zahodit barevnou informaci, takže enkódované video je pouze černobílé. Nijak to nezrychlí enkódování, pouze zabrání zapsání
barvonosných dat v posledním kroku enkódování.
(no)interlacing
Enkóduje půlsnimky prokládaného video materiálu. Zapněte tuto možnost pro prokládaný obsah.
POZNÁMKA: Musíte-li škálovat video, měli byste použít měnič velikosti s podporou prokládaného obsahu, který můžete aktivovat pomocí
-vf scale=<šířka>:<výška>:1.
minimální kvantizer I-snímku (výchozí: 2)
maximální kvantizer I-snímku (výchozí: 31)
minimální kvantizer P-snímku (výchozí: 2)
maximální kvantizer P-snímku (výchozí: 31)
minimální kvantizer B-snímku (výchozí: 2)
maximální kvantizer B-snímku (výchozí: 31)
minimální interval mezi klíčovými snímky (výchozí: 0)
maximální interval mezi klíčovými snímky (výchozí: 10*fps)
Nastavuje typ kvantizeru k použití. Při vyšších datových tocích zjistíte, že MPEG kvantozace zachová více detailů. Při nižších datových tocích poskytuje vyhlazování H.263 méně blokovacího šumu. Používáte-li uživatelské matice, musíte použít MPEG kvantizaci.
Načte uživatelský soubor s intra maticí. Takový soubor můžete vytvořit maticovým editorem z xvid4confu.
Načte uživatelský soubor s inter maticí. Takový soubor můžete vytvořit maticovým editorem z xvid4confu.
Přesune nějaké bity z prostoru vyhrazeného ostatním druhům snímků do intra snímků, což zlepší kvalitu klíčových snímků. Hodnota udává návdavek, takže hodnota 10 přidá oproti normálu o 10% více bitů vašim klíčovým snímkům (výchozí: 0).
Pracuje spolu s kfreduction. Udává minimální vzdálenost pod kterou považujete dva snímky za posloupné a jsou posuzovány odlišně podle kfreduction (výchozí: 10).
Dvě výše uvedené volby mohou být použity k doladění velikosti klíčových snímků, které považujete za příliž blízké prvnímu (v řadě). kfthreshold nastavuje rozsah, ve kterém jsou klíčové snímky redukovány a kfreduction určuje redukci datového toku, který dostanou. S posledním I-snímkem bude zacházeno normálně (výchozí: 30).
Maximální počet B-snímků vložených mezi I/P-snímky (výchozí: 2)
quantizer ratio between B- and non-B-frames, 150=1.50 (default: 150)
odlišnost kvantizeru mezi B- a ne-B-snímky, 100=1.00 (výchozí: 100)
Toto nastavení umožní stanovit prioritu použití B-snímků. Čím vyšší hodnota, tím vyšší pravděpodobnost použití B-snímků (výchozí: 0). Nezapomínejme, že B-snímky obvykle mají vyšší kvantizer a proto jejich nadužívání může zhoršit vizuální kvalitu.
(no)closed_gop
Tato volba nařídí Xvid uzavřít každou "GOP" (Skupinu Obrázků ohraničenou dvěma I-snímky), což učiní tyto skupiny vzájemně nezávislými. Volba pouze zařídí, aby poslední snímek skupiny byl buď P-snímek nebo N-snímek, ale nikdy B-snímek. Obvykle je vhodné mít tuto volbu zapnutou (výchozí: zapnuto).
(no)packed
Tato volba je určena pro nápravu potíží s pořadím snímků když enkódujete do nosných formátů jako je AVI, které si neumí poradit se zpřeházenými snímky. V praxi je však většina dekodérů (jak softwarových, tak hardwarových) schopna poradit si s pořadím snímků samostatně a mohou být zapnutím této volby zmateny, takže ji můžete bezpečně nechat vypnutou, pokud opravdu nevíte co děláte.
VAROVÁNÍ: takto vygenerujete ilegální bitový proud, který nebude dekódovatelný pomocí ISO-MPEG-4 dekodérů s výjimkou DivX/libavcodec/Xvid.
VAROVÁNÍ: Takto se rovněž zapíše falešná DivX verze do souboru, takže vadná autodetekce některých dekodérů dostane zabrat.
Tento parametr umožňuje vytvářet video proudy s variabilním datovým tokem. Jeho hodnota nastavuje práh citlivosti na změny; pokud je rozdílnost současného a předchozího snímku menší nebo rovna tomuto prahu, snímek nebude kódován (místo něj je do proudu umístěn tzv. n-vop). Jestliže přehrávač narazí n-vop, zobrazí předchozí snímek.
VAROVÁNÍ: Hrátky s tímto parametrem mohou vyústit v mizerné video, takže ji používejte jen na vlastní nebezpečí!
Tento parametr ovládá počet snímků, které CBR regulátor datového toku počká než zareaguje na změny toku a vykompenzuje je tak, aby byl dosažen konstantní datový tok v rámci průměrovacího rozsahu snímků.
Skutečného CBR je těžké dosáhnout. V závislosti na video materiálu bude datový tok různý a těžko předvídatelný. Proto Xvid používá průměrovací periodu pro kterou garantuje spotřebu daného počtu bitů (mínus malá odchylka). Toto nastavení vyjadřuje "počet snímků" pro který Xvid průměruje datový tok a zkouší dosáhnout CBR.
velikost vyrovnávací paměti regulátoru datového toku
Toto nastavení umožní Xvidu odebrat určité procento bitů z datově náročných scén a dát je zpět do bitového zásobníku. To využijete pokud máte klip s tak velkým množstvím bitů alokovaných pro scény s vysokým datovým tokem, že ty ostatní začínají vypadat špatně (výchozí: 0).
Toto nastavení umožní Xvidu přidat určité procento navíc scénám s nízkým datovým tokem tak, že odebere několik bitů z celého klipu. To přijde vhod, pokud máte jen několik 'pomalých' scén, které jsou stále čtverečkované (výchozí: 0).
Během prvního průchodu ve dvouprůchodovém režimu je počítána škálovaná křivka datového toku. Rozdíl mezi očekávaným průběhem křivky a výsledkem se nazývá přetečení. Regulátor datového toku ve dvouprůchodovém režimu se přirozeně snaží kompenzovat toto přetečení tak, že jej rozprostře na následující snímky. Tento parametr nastavuje jak velké množství tohoto přetečení připadne na každý nový snímek. Nízké hodnoty povolují línou regulaci přetečení, velké skoky v toku jsou kompenzovány pomaleji (to může vést ke ztrátě přesnosti při malých souborech). Vyšší hodnoty působí změny v přerozdělování bitů strmější. Pokud hodnotu nastavíte příliš vysoko, může dojít k vytváření artefaktů (výchozí: 5).
POZNÁMKA: Tento parametr velmi ovlivňuje kvalitu, používejte jej opatrně!
Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení zvýšit velikost snímku. Tento parametr nastavuje maximální procento o které může regulátor zvětšit velikost snímku v porovnání s ideální alokační křivkou (výchozí: 5).
Během alokace bitů pro snímky může regulátor přetečení snížit velikost snímku. Tento parametr nastavuje maximální procento o které může regulátor zmenšit velikost snímku v porovnání s ideální alokační křivkou (výchozí: 5).
Nastavuje průměrné navýšení v bajtech na jeden snímek. Většinou uživatelé nastavují cílový datový tok videa bez zohlednění velikosti přidané nosičem (container). Toto malé a (většinou) stálé navýšení může způsobit překročení požadované velikosti souboru. Xvid umožňuje uživateli nastavit velikost navýšení na snímek zabrané nosičem (zadává se průměr na snímek). 0 má speciální význam, nechá Xvid použít vlastní výchozí hodnotu (výchozí: 24 - průměrné navýšení pro AVI).
Omezí volby a VBV (vrcholový datový tok v krátkém časovém úseku) podle Simple, Advanced Simple a DivX profilů. Výsledná videa by měly být přehratelné stolními přehrávači, které vyhovují nastaveným profilům.
žádné omezení (výchozí)
simple profil úrovně 0
simple profil úrovně 1
simple profil úrovně 2
simple profil úrovně 3
advanced simple profil úrovně 0
advanced simple profil úrovně 1
advanced simple profil úrovně 2
advanced simple profil úrovně 3
advanced simple profil úrovně 4
advanced simple profil úrovně 5
DXN handheld profil
DXN přenositelný NTSC profil
DXN přenositelný PAL profil
DXN domácí kino NTSC profil
DXN domácí kino PAL profil
DXN HDTV profil
POZNÁMKA: Tyto profily by měly být používány v kombinaci s vhodným -ffourcc. Obecně je použitelné DX50, jelikož některé přehrávače nerozpoznají Xvid, ale většina rozpozná DivX.
Nastavuje režim poměru stran pixelu (PAR=the Pixel Aspect Ratio) (nepleťte si to s DAR, the Display Aspect Ratio=poměr stran obrazovky). PAR je poměr šířky a výšky jediného pixelu. Oba zmíněné poměry stran jsou v následujícím vztahu: DAR = PAR * (šířka/výška).
MPEG-4 rozeznává 5 poměrů stran pixelu a jeden rozšířený, umožňující nastavit konkrétní poměr stran pixelu.
5 standardních režimů, které můžete zadat:
Obvyklý PAR na PC. Pixely mají čtvercový tvar.
Standardní PAL 4:3 PAR. Pixely jsou obdélníkové.
stejné jako viz výš
stejné jako viz výš
stejné jako viz výš (Nezapomeňte zadat přesný poměr stran.)
Umožňuje nastavit váš vlastní poměr stran pixelu pomocí par_width a par_height.
POZNÁMKA: Všeobecně stačí nastavit volby aspect a autoaspect.
Nastavuje šířku pixelu v uživatelském poměru stran pixelu.
Nastavuje výšku pixelu v uživatelském poměru stran pixelu.
Interně uloží poměr stran filmu, stejně jako MPEG soubory. Mnohem lepší řešení než škálování, protože není snížena kvalita. Pouze MPlayer a několik dalších přehrávačů přehrají tyto soubory správně, ostatní je přehrají se špatným poměrem stran. Poměr stran může být zadán zlomkem, nebo desetinným číslem.
(no)autoaspect
Stejné jako volba aspect, ale poměr stran je vypočítán automaticky, s přihlédnutím ke všem úpravám (crop/expand/scale/atd.) provedeným ve filtrech.
Vypíše PSNR (odstup signálu od šumu) pro celé video po dokončení enkódování a uloží snímkové PSNR do souboru s názvem ve tvaru 'psnr_hhmmss.log' v aktuálním adresáři. Vrácené hodnoty jsou v dB (decibel), čím vyšší tím lepší.
Ukládá statistiky pro každý snímek v ./xvid.dbg. (Toto není řídící soubor dvouprůchodového režimu.)

Následující volba je dostupná pouze v Xvid 1.1.x.

Toto nastavení umožní výběr z vektorových kandidátů na B-snímky na základě operátoru optimalizovaného na omezení datového toku. To samé zajišťuje volba vhq pro P-snímky. Takto dostaneme hezčí B-snímky s téměř nepostřehnutelným dopadem na rychlost (výchozí: 1).

Následující volba je dostupná pouze v Xvid verzi 1.2.x.

Vytvoří n vláken pro běh odhadu pohybu (výchozí: 0). Maximální počet vláken, které můžete použít získáte vydělením výšky obrazu číslem 16.

Nastaví průměrný datový tok k použití v kilobitech/sekundu (výchozí: vypnuto). Jelikož se může okamžitý datový tok lišit, může být v krátkých videích tento průměr nepřesný (viz ratetol). Konstantního datového toku lze docílit kombinací této volby s vbv_maxrate, se znatelným zhoršením kvality.
Zvolí kvantizer pro P-snímky. I- a B-snímky jsou případně z této hodnoty offsetovány pomocí ip_factor a pb_factor. Použitelný rozsah je 20-40. Nižší hodnoty vedou k vyšší věrnosti a vyššímu datovému toku. 0 znamená bezztrátový. Poznamenejme, že kvantizace v H.264 pracuje odlišně od MPEG-1/2/4: Kvantizační parametr (QP) v H.264 se nachází na logaritmické škále. Mapování odpovídá přibližně H.264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP). Například MPEG s kvantizačním parametrem QP = 2 odpovídá H.264 s QP=18.
Zapne režim konstantní kvality a nastaví kvalitu. Škála je podobná QP. Tak jako režimy založené na datovém toku umožňuje každému snímku použít odlišný QP podle komplexnosti snímku.
Zapne 2 nebo 3-průchodový režim. Doporučujeme vždy enkódovat v 2 nebo 3-průchodovém režimu, protože poskytuje lepší rozdělování bitů a zlepšuje celkovou kvalitu.
1
první průchod
2
druhý průchod (dvouprůchodového režimu)
3
N-tý průchod (druhý a třetí průchod tříprůchodového režimu)
Popis funkce a použití:
V prvním průchodu (pass=1) se vytvoří soubor se statistikami o videu. Zde byste měli deaktivovat některé volby náročné na CPU, kromě těch, které jsou ve výchozím stavu zapnuté.
Ve dvouprůchodovém režimu se ve druhém průchodu (pass=2) čte soubor statistik a jeho obsah řídí rozhodování omezovače datového toku.
Ve tříprůchodovém režimu, se ve druhém průchodu (pass=3, toto není překlep) provádí obojí: Přečte se soubor statistik, pak jsou statistiky přepsány. Můžete použít všechny enkódovací volby, kromě těch nejnáročnějších na CPU.
Třetí průchod (pass=3) je stejný jako ten druhý až na to, že se nyní čtou statistiky z druhého průchodu. Můžete použít všechny enkódovací volby, včetně těch nejnáročnějších.
V prvním průchodu můžete použít buď průměrný datový tok, nebo konstantní kvantizer. Doporučujeme ABR, jelikož nevyžaduje volbu kvantizeru. Následující průchody jsou ABR, proto musíte zvolit datový tok.
Rychlý režim pro první průchod. Během prvního průchodu dvou a víceprůchodového enkódování je možné zvýšit rychlost vypnutím některých voleb se zanedbatelným nebo žádným vlivem na kvalitu konečného průchodu.
0
vypnuto (výchozí)
1
Omezí subq, frameref a vypne některé analytické režimy inter-makroblokových oddílů.
2
Omezí subq a frameref na 1, použije diamantovou metodu vyhledávání pohybu a vypne analytické režimy pro všechny typy oddílů.
Úroveň 1 může zrychlit první průchod až 2x bez změny celkového PSNR posledního průchodu v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.
Úroveň 2 může zrychlit první průchod až 4x při asi +/- 0.05dB změně v celkovém PSNR posledního průchodu v porovnání s prvním průchodem v plné kvalitě.
Nastaví maximální interval mezi IDR-snímky (výchozí: 250). Vyšší hodnoty šetří bity, což zvyšuje kvalitu za cenu nižší přesnosti při přetáčení. Na rozdíl od MPEG-1/2/4, H.264 netrpí DCT driftem při velkých hodnotách keyint.
Nastaví minimální rozestup mezi IDR-snímky (výchozí: 25). Pokud nastane změna scény v tomto rozmezí, budou snímky stále enkódovány jako I-snímky, ale nezačnou novou GOP. V H.264, nemusí být nutně I-Snímky zapouzdřeny v GOP, protože je možné aby byl P-snímek iniciován z více snímků než bezprostředně předcházejícím (viz také frameref). Proto se na I-snímky nemusí dát nutně přetáčet. IDR-Snímky zabrání dalším P-snímkům ukazovat na jakýkoli snímek před IDR-Snímkem.
Ovládá, jak agresivně budou vkládány I-snímky navíc (výchozí: 40). Při nízkých hodnotách scenecut vynutí často kodek I-snímek až při překročení hodnoty keyint. Vhodné hodnoty scenecut mohou nalézti lepší umístění pro I-snímek. Velké hodnoty používají více I-snímků, než je nezbytné, což plýtvá bity. Hodnota -1 vypne detekci změny scény, takže na každých keyint snímků připadá vždy jen jeden I-snímek, dokonce i když dojde ke změně scény dříve. Vypnutí nedoporučujeme. Plýtvá datovým tokem, protože P-snímky při změně scény jsou stejně velké jako I-snímky, avšak nevynulují "počítadlo keyint".
Počet předchozích snímků použitých pro predikce v B- a P-snímcích (výchozí: 1). Filtr je efektivní na animovaných filmech, ale ve hraných filmech se zlepšení rychle vytrácí okolo asi 6 referenčních snímků. Volba nemá vliv na rychlost dekódování, ale zvyšuje množství paměti nutné pro dekódování. Některé dekodéry si jsou schopny poradit pouze s 15 referenčními snímky.
maximální počet po sobě jdoucích B-snímků mezi I- a P-snímky (výchozí: 0)
(no)b_adapt
Automaticky rozhoduje kdy a kolik B-snímků, až do maximálního počtu uvedeného výše, se použije (výchozí: zapnuto). Pokud je tato volba vypnuta, je použito maximum B-snímků.
Ovládá rozhodovací proces prováděný b_adapt. Vyšší b_bias produkuje více B-snímků (výchozí: 0).
(no)b_pyramid
Umožní použití B-snímků jako reference pro predikci ostatních snímků. Například uvažujme tři po sobě jdoucí B-snímky: I0 B1 B2 B3 P4. Bez této volby následují B-snímky stejný vzor jako MPEG-[124]. Čili jsou kódovány v pořadí I0 P4 B1 B2 B3 a všechny B-snímky jsou predikovány z I0 a P4. S touto volbou jsou snímky kódovány v pořadí I0 P4 B2 B1 B3. B2 je stejný jako výše, ale B1 je predikován z I0 a B2 a B3 je predikován z B2 a P4. To obvykle mírně zvýší kompresi a má minimální vliv na rychlost. Je to však experimentální volba: není plně doladěna a nemusí vždy pomoci. Vyžaduje bframes >= 2. Nevýhoda: zvýší zpoždění dekódování na 2 snímky.
(no)deblock
Použít deblokovací filtr (výchozí: zapnuto). Vzhledem k tomu jak malý čas to zabere, v porovnání s nárůstem kvality, nedoporučujeme volbu vypínat.
První parametr je AlphaC0 (výchozí: 0). To upravuje úrovně (prahy) pro H.264 in-loop deblokovací filtr. Zaprvé, tento parametr nastavuje maximální změnu kterou filtr může provést na jakémkoli pixelu. Zadruhé, tento parametr ovlivňuje práh pro změnu při filtrování obrysů. Kladná hodnota snižuje blokové artefakty více, ale rovněž smaže detaily.
Druhý parametr je Beta (výchozí: 0). Ovlivňuje práh detailů. Bloky s vysokými detaily nejsou filtrovány, jelikož vyhlazování prováděné filtrem by bylo vidět více než původní čtverečkování.
Výchozí chování filtru téměř vždy poskytne optimální kvalitu, takže bývá nejlepší nechat jej být, nebo provést jen malé úpravy. Pokud však váš zdroj již obsahuje čtverečkování nebo šum, který byste chtěli odstranit, může být vhodné zde trošku přidat.
(no)cabac
Použije CABAC (Kontextově-Adaptivní Binární Aritmetické Kódování) (výchozí: zapnuto). Zpomalí enkódování, ale mělo by ušetřit 10-15% datového toku. Tuto volbu byste neměli vypínat, pokud nevyžadujete maximální rychlost dekódování.
Minimální kvantizer, 10-35 se zdá být použitelným rozsahem (výchozí: 10).
Maximální kvantizer (výchozí: 51)
Maximální hodnota o kterou se může snížit/zvýšit kvantizer mezi snímky (výchozí: 4).
povolená odchylka v průměrném datovém toku (žádné konkrétní jednotky) (default: 1.0)
maximální okamžitý datový tok v kbitech/sekundu (výchozí: vypnuto)
perioda průměrování pro vbv_maxrate, v kbitech (výchozí: žádná, musí být nastavena je-li zapnuto vbv_maxrate)
počáteční využití vyrovnávací paměti jako zlomek vbv_bufsize (výchozí: 0.9)
faktor kvantizeru mezi I- a P-snímky (výchozí: 1.4)
faktor kvantizeru mezi P- a B-snímky (výchozí: 1.3)
komprese kvantizeru (výchozí: 0.6). Nižší hodnota činí datový tok stálejším, zatímco vyšší hodnota činí stálejším kvantizační parametr.
Rozostření komplexnosti pracovního (temporal) snímku před kompresí křivky (výchozí: 20). Nižší hodnoty umožňují hodnotě kvantizeru rychlé změny, vyšší hodnoty vynucují pomalejší změny. Díky cplx_blur bude mít každý I-snímek kvalitu odpovídající následným P-snímkům. Rovněž při střídání snímků s vysokou a nízkou komplexností (např. animace s nízkou snímkovou rychlostí) nebude plýtvat bity na fluktuaci kvantizeru.
Rozostření pracovního (temporal) kvantizačního parametru po kompresi křivky (výchozí: 0.5). Nižší hodnoty umožňují ostřejší skoky hodnoty kvantizeru, vyšší hodnoty vynucují pozvolnější změny.
Uživatelem nastavená kvalita pro určité zóny (konec, titulky, ...). Každá zóna je určena jako <počáteční-snímek>,<koncový snímek>,<volba> - kde volba může být:
kvantizer
násobitel datového toku
POZNÁMKA: Volba kvantizer není důsledně dodržována. Ovlivňuje pouze plánovací fázi řízení datového toku a je stále předmětem kompenzace přeplnění a qp_min/qp_max.
Určuje typ odhadování pohybu použité pro přímé (direct) makrobloky v B-snímcích.
Přímé makrobloky nejsou používány.
Vektory pohybu jsou extrapolovány ze sousedních bloků. (výchozí)
Vektory pohybu jsou odvozeny z následujícího P-snímku.
Kodek volí mezi prostorovou (spatial) a průběžnou (temporal) pro každý snímek.
Prostorová a průběžná metoda mají v průměru stejné PSNR a jsou i stejně rychlé. Volba mezi nimi závisí na obsahu videa. Auto je o něco lepší, ale pomalejší. Auto je nejefektivnější při víceprůchodovém režimu. direct_pred=0 je jak pomalejší, tak méně kvalitní.
(no)weight_b
Použije váženou predikci v B-snímcích. Bez této volby dají obousměrně predikované makrobloky stejnou váhu každému referenčnímu snímku. S touto volbou se váha odvozuje podle okamžité pozice B-snímku vzhledem k referenčnímu. Vyžaduje bframes > 1.
Povolí některé volitelné typy makrobloků (výchozí: p8x8,b8x8,i8x8,i4x4).
Povolí typy p16x8, p8x16, p8x8.
Povolí typy p8x4, p4x8, p4x4. p4x4 je doporučený pouze se subq >= 5 a pouze při nízkém rozlišení.
Povolí typy b16x8, b8x16, b8x8.
Povolí typ i8x8. i8x8 nemá žádný vliv, dokud není povolena 8x8dct.
Povolí typy i4x4.
Povolí všechny výše uvedené typy.
Zakáže všechny výše uvedené typy.
Bez ohledu na tuto volbu jsou typy makrobloků p16x16, b16x16 a i16x16 vždy povoleny.
Účelem je najít typ a rozměr nejlépe odpovídající určité oblasti obrázku. Například panorama je lépe reprezentováno bloky 16x16, zatímco malé pohyblivé objekty jsou lépe reprezentovány menšími bloky.
(no)8x8dct
Adaptivní velikost transformovaného prostoru: umožňuje vybírat mezi 4x4 a 8x8 DCT. Rovněž umožňuje použít makrobloky typu i8x8. Bez této volby je použito pouze 4x4 DCT.
Zvolí celopixelový algoritmus odhadu pohybu.
diamantové vyhledávání, rádius 1. (rychlé)
šestiúhelníkové vyhledávání, rádius 2. (výchozí)
nestejnoměrné vícešestiúhelníkové vyhledávání (pomalé)
důkladné vyhledávání (velmi pomalé a o nic lepší než umh)
rádius důkladného nebo vícešestiúhelníkového vyhledávání pohybu (výchozí: 16)
Nastavuje kvalitu subpel dolaďování. Tento parametr ovlivňuje poměr kvalita versus rychlost v procesu rozhodování o predikovaném pohybu. Nastavením subq=5 může zvýšit komprimaci až o 10% oproti subq=1.
1
Provádí rozhodování v režimu s přesností na celý pixel na všech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Následně zpřesní pohyb tohoto typu na rychlou čtvrtpixelovou přesnost (nejrychlejší).
2
Použije režim vyhledávání pohybu s přesností půl pixelu na všech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Nakonec zpřesní pohyb tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
3
Stejné jako 2, ale používá pomalejší čtvrtpixelovou zpřesňování.
4
Použije rychlý čtvrtpixelový režim vyhledávání pohybu na všech kandidátských typech makrobloku. Pak vybere nejlepší. Nakonec zpřesní pohyb tohoto typu na čtvrtpixelovou přesnost.
5
Použije nejkvalitnější vyhledávání pohybu s čtvrtpixelovou přesností na všech kandidátských typech makrobloku, než je vybrán ten nejlepší (výchozí).
6
Zapne optimalizaci omezování toku typů makrobloků v I- a P-snímcích.
7
Zapne optimalizaci omezení toku pro vektory pohybu a intra režimy. (nejlepší)
Výše uvedený pojem "všechny kandidátské typy" neznamená všechny povolené typy: 4x4, 4x8, 8x4 jsou zkoušeny pouze pokud je 8x8 lepší než 16x16.
(no)chroma_me
Bere v potaz barvu během vyhledávání pohybu subpixelu (výchozí: zapnuto). Vyžaduje subq>=5.
(no)mixed_refs
Umožňuje každému pohybovému oddílu 8x8 nebo 16x8 nezávisle zvolit referenční snímek. Bez této volby musí použít celý makroblok stejnou referenci. Vyžaduje frameref>1.
(no)brdo
Zapne optimalizaci ořezání datového toku makroblokových typů v B-snímcích. Vyžaduje subq>=6.
(no)bime
Raději zpřesní oba vektory pohybu v dvousměrných makroblocích, než aby použil vektory ze zpětného a dopředného vyhledávání. Tato volba nemá žádný vliv bez B-snímků.
optimální kvantizace z hlediska omezení datového toku
0
vypnuto (výchozí)
1
zapnuto pouze pro konečný výsledek (final encode)
2
zapnuto při všech rozhodováních o režimech (pomalé, vyžaduje subq>=6)
Nastaví velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-trellisovu kvantizaci klíčových snímků (výchozí: 21). Nižší hodnoty pomáhají zachovat jemné detaily a zrnitost filmu (typicky využitelné pro vysoce kvalitní/datově náročné enkódy), zatímco vyšší hodnoty pomáhají odfiltrovat tyto detaily, aby se ušetřily bity, které se mohou využít pro jiné makrobloky a snímky (typicky využitelné pro enkódy s limitovanou velikostí). Doporučujeme, abyste začali s laděním deadzone_intra před změnou tohoto parametru.
Nastaví velikost deadzone jasové kvantizace pro ne-trellisovu kvantizaci neklíčových snímků (výchozí: 11). Tato volba má stejný efekt jako deadzone_inter až na to, že ovlivňuje klíčové snímky. Doporučujeme, abyste začali s laděním tohoto parametru před změnou deadzone_inter.
(no)fast_pskip
Provádí detekci early skip v P-snímcích (výchozí: zapnuto). To obvykle zadarmo zlepší rychlost, ale může občas způsobovat artefakty v plochách bez detailů, jako je obloha.
(no)dct_decimate
Eliminuje dct bloky v P-snímcích obsahujících pouze malý jediný koeficient (výchozí: zapnuto). Odstraní to některé detaily, takže ušetří bity, které mohou být použity v jiných snímcích, což jak doufáme zvýší celkovou subjektivní kvalitu. Pokud komprimujete ne-anime obsah s vysokým datovým tokem, měli byste to vypnout pro zachování tolika detailů, kolik je možné.
Omezení šumu, 0 znamená vypnuto. Pro typický obsah je vhodný rozsah 100-1000, ale můžete ji o něco zvýšit pro velmi zašuměný obsah (výchozí: 0). Vzhledem k malému vlivu na rychlost jím můžete nahradit filtrování šumu pomocí videofiltrů jako denoise3d nebo hqdn3d.
Použije odlišný kvantizer pro barvu vztažený k jasu. Použitelné hodnoty jsou v rozsahu <-2-2> (výchozí: 0).
Buď použije předdefinovanou uživatelskou kvantizační matici, nebo nahraje soubor formátu JM s maticí.
Použije se předdefinovaná flat 16 matice (výchozí).
Použije se předdefinovaná JVT matice.
<soubor>
Použije se zadaný soubor formátu JM s maticí.
POZNÁMKA: Uživatelé používající Windows CMD.EXE mohou mít problém se zpracováním příkazového řádku, pokud se pokusí použít všechny CQM seznamy. To je způsobeno omezením délky příkazového řádku. V tom případě doporučujeme, abyste seznamy vložili do CQM souboru formátu JM a ten pak nahráli výše uvedeným způsobem.
Uživatelská 4x4 intra jasová matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Uživatelská 4x4 intra chrominanční matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Uživatelská 4x4 inter jasová matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Uživatelská 4x4 inter chrominanční matice zadaná jako seznam 16 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Uživatelská 8x8 intra jasová matice zadaná jako seznam 64 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Uživatelská 8x8 inter jasová matice zadaná jako seznam 64 čárkou oddělených hodnot v rozsahu 1-255.
Nastavuje Level bitového proudu tak jak je definován v annex A standardu H.264 (výchozí: 51 - Level 5.1). To je použito pro sdělení dekodéru jaké vlastnosti musí podporovat. Tento parametr použijte pouze pokud víte co znamená a musíte jej nastavit.
Rozvětví vlákna pro paralelní enkódování na více procesorech (výchozí: 1). Mírně snižuje kvalitu komprese. Nastavení na 0 nebo 'auto' sdělí libx264, aby detekovala počet CPU, které máte a zvolila vhodný počet vláken.
(no)global_header
Způsobí že se SPS a PPS objeví pouze jednou, na začátku bitového proudu (výchozí: vypnuto). Některé přehrávače, jako Sony PSP, vyžadují použití této volby. Výchozím chováním je opakování SPS a PPS před každým IDR snímkem.
(no)interlaced
Považovat video obsah za prokládaný.
Nastavení množství logovacích informací vypisovaných na obrazovku.
-1
žádné
0
Vypisuje pouze chyby.
1
varování
2
PSNR a další analytické statistiky po skončení enkódování (výchozí)
3
PSNR, QP, typ snímku, velikost a ostatní statistiky pro každý snímek
(no)psnr
Tiskne statistiky odstupu signál-šum.
POZNÁMKA: Sloupce 'Y', 'U', 'V', a 'Avg' PSNR ve shrnutí nejsou matematicky správné (jsou to jednoduše průměry odstupu signál-šum z jednotlivých snímků). Jsou zde pouze pro srovnání s JM referenčním kodekem. Pro jakékoli jiné využití raději použijte 'Globální' PSNR, nebo PSNR jednotlivých snímků vypisovaných při log=3.
(no)ssim
Vypíše výsledky Structural Similarity Metric. To je alternativou k PSNR a může lépe odpovídat vnímané kvalitě komprimovaného videa.
(no)visualize
Zapne x264 vizualizace během enkódování. Pokud to x264 na vašem systému podporuje, bude během enkódování otevřeno nové okno, ve kterém se pokusí x264 ukazovat přehled o tom, jak jsou enkódovány jednotlivé snímky. Každý typ bloku vizualizovaného filmu bude obarven následovně:
červeně/růžově
intra blok
inter blok
přeskočený blok
žlutě
B-blok
Tuto vlastnost považujte za experimentální a může se změnit. Konkrétně závisí na tom, zda byl x264 zkompilován se zapnutou vizualizací. Poznamenejme, že po enkódování vykreslení vizualizace x264 zastaví a čeká na stisk klávesy, než enkóduje další snímek.

Enkódování pomocí Video for Windows kodeků je zpravidla zastaralé, pokud nechcete enkódovat některým obskurním otřepaným kodekem.

Jméno binárního kodeku, kterým se má enkódovat.
Název souboru s nastavením kodeku (např. firstpass.mcf) vytvořený programem vfw2menc.

MPEG muxer umí generovat 5 typů datových proudů, z nichž každý má rozumné výchozí volby, které si uživatel může upravit. Obecně, když enkódujete MPEG soubory, bývá vhodné vypnout MEncoderův kód pro přeskakování snímků (viz video filtry -noskip, -mc a také harddup a softskip).

PŘÍKLAD:

formát proudu (výchozí: mpeg2). pes1 a pes2 jsou velice vadné formáty (žádná pack hlavička a žádné vyplňování), ale VDR je používá; nevybírejte je, pokud přesně nevíte co děláte.
Velikost packu v bajtech, neměňte ji, pokud nevíte jistě co děláte (výchozí: 2048).
Nominální rychlost multiplexování v kbitech/s použitá v hlavičkách packů (výchozí: 1800 kb/s). Bude změněna podle potřeby v případě že 'format=mpeg1' nebo 'mpeg2'.
Nastaví časovou značku v každém snímku, pokud je to možné; doporučujeme při format=dvd. Pokud dvdauthor píše něco jako "..audio sector out of range...", nejspíš jste nezapnuli toto.
Používá lepší algoritmus k proložení audio a video paketů založeném na principu, že se muxer vždy pokouší naplnit proud s největším procentem volného prostoru.
Počáteční zpoždění videa v milisekundách (výchozí: 0), použijte ji pokud chcete zpozdit video s ohledem na audio. Nepracuje s :drop.
Počáteční hodnota zpoždění zvuku v milisekundách (výchozí: 0), použijte ji, pokud chcete opozdit zvuk vůči videu.
Je-li použito spolu s vdelay, muxer zahodí tu část audia, která přečnívá.
Nastaví šířku a výšku když je video MPEG-1/2.
Nastaví "pan and scan" šířku a výšku pokud je video MPEG-2.
Nastavuje zobrazovaný poměr stran pro MPEG-2 video. Nepoužívejte pro MPEG-1, jinak bude výsledný poměr stran zcela špatný.
Nastaví datový tok videa v kbitech/s pro MPEG-1/2 video.
Nastaví snímkovou rychlost pro MPEG-1/2 video. Tato volba bude ignorována, je-li použita v kombinaci s telecine.
Zapne soft 3:2 pulldown soft telecine režim: Muxer upraví video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný se snímkovou rychlostí 30000/1001 fps. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli jiná snímková rychlost je nekompatibilní s touto volbou.
Zapíná FILM na PAL a NTSC na PAL soft telecine režim: Muxer upraví video proud tak, aby vypadal jako enkódovaný se snímkovou rychlostí 25 fps. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je výstupní snímková rychlost 24000/1001 fps. Konvertujte ji pomocí -ofps podle potřeby. Jakákoli jiná snímková rychlost je nekompatibilní s touto volbou.
Zapne libovolnou telecinaci pomocí DGPulldown kódu od Donanda Grafta. Musíte nastavit původní a požadovanou snímkovou rychlost; muxer se postará, aby video proud vypadal jakoby byl enkódován při požadované rychlosti. Pracuje pouze s MPEG-2 videem, pokud je vstupní snímková rychlost nižší než výstupní a její zvýšení je <= 1.5.
PŘÍKLAD:
telecinace PAL na NTSC
.
Nastavuje velikost bufferu video dekodéru v kilobytech. Zadejte ji pouze pokud je bitový tok video proudu příliš velký pro zvolený formát a zárověň perfektně víte co děláte. Příliš vysoké hodnoty mohou vést k nepřehratelnému filmu, podle schopností přehrávače. Pokud muxujete HDTV video, měla by stačit velikost 400.
Nastavuje velikost bufferu audio dekodéru v kilo bytech. Ostatní je obdobné jako vbuf_size.

Maximální množství skoumaných dat ve fázi detekce. V případě MPEG-TS tato hodnota udává maximální počet TS paketů, které se budou skenovat.

V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Maximální povolená odchylka v sekundách, mezi referenčním časovačem výstupního proudu (SCR) a dekódovanou časovou značkou (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (prodleva od demux do dekódování). Výchozí je 0.7 (jak přikazují standardy definované MPEG). Vyšší hodnoty vyžadují větší vyrovnávací paměti a nesmí být používány.
Přenastaví výstupní nosný formát (kontejner) do kterého se bude multiplexovat (výchozí: autodetekce z přípony výstupního souboru).
MPEG-1 systémy a MPEG-2 PS
Advanced Streaming Format
Soubor Audio Video Interleave
Waveform Audio
Macromedia Flash
Macromedia Flash video soubory
RealAudio a RealVideo
SUN AU formát
NUT Open container format (experimentální)
QuickTime
Formát MPEG-4
Sony Digital Video kontejner
Nominální datový tok multiplexu v bitech za sekundu; v současnosti má význam pouze pro MPEG[12]. Občas je zvýšení nutné pro předejití "podtečení bufferu".
Velikost, vyjádřená v bajtech, jednotkového paketu pro zvolený formát. Když muxujete do MPEG[12] implementací, výchozí hodnoty jsou: 2324 pro [S]VCD, 2048 pro všechny ostatní formáty.
V současnosti má význam pouze pro MPEG[12]: Počáteční odchylka v sekundách, mezi referenčním časovačem výstupního proudu (SCR) a časovou značkou (DTS) pro jakýkoli dostupný datový proud (doba od demux do dekódování).

K ovládání chování MPlayeru a MEncoderu lze použít řadu proměnných prostředí.

Konvertuje terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce). Hodnota "noconv" znamená žádnou konverzi.
Adresář kde bude hledat MPlayer uživatelská nastavení.
Nastaví počáteční úroveň upovídanosti pro všechny moduly (výchozí: 0). Výsledná upovídanost odpovídá -msglevel 5 plus hodnota MPLAYER_VERBOSE.

Pokud je nastavena LADSPA_PATH, vyhledává uvedený soubor. Pokud ne, musíte zadat celé jméno i s cestou. DODĚLAT: Toto rovněž zmiňujeme v sekci ladspa.

Nastavuje adresář, do kterého se ukládají CSS klíče DVD titulů. To zrychluje otevírání DVD které jsou v cache. Adresář DVDCSS_CACHE je vytvořen, pokud již neexistuje a podadresář je vytvořen podle názvu DVD nebo data výroby. Pokud není DVDCSS_CACHE nastavena, nebo je prázdná, libdvdcss použije výchozí hodnotu, kterou je "${HOME}/.dvdcss/" pod Unixem a "C:\Documents and Settings\$USER\Application Data\dvdcss\" pod Win32. Speciální hodnota "off" vypne ukládání klíčů.
Nastaví metodu autentifikace a dešifrování, kterou použije libdvdcss pro čtení šifrovaných disků. Může být titul, klíč nebo disk. Může nabýt hodnoty title, key nebo disc.
je výchozí metoda. libdvdcss použije sadu vypočítaných klíčů přehrávače pro dosažení klíče disku. To může selhat, pokud mechanika nerozpozná žádný z klíčů přehrávače.
je záchytná metoda, pokud klíč selže. Místo použití klíčů přehrávače, libdvdcss získá klíč disku hrubou silou. Tento proces je náročný na CPU a vyžaduje 64 MB paměti pro uložení dočasných dat.
je záchytnou metodou, pokud všechny ostatní metody selžou. Nezávisí na výměně klíčů s DVD mechanikou, ale spíše použije kryptografický útok pro uhodnutí klíče. V ojedinělých případech může selhat, jelikož na disku není dostatek šifrovaných dat pro provedení statistického útoku, ale na druhou stranu je to jediný způsob, jak dešifrovat DVD uložené na hard disku, nebo DVD se špatným regionem na RPC2 mechanice.
Nastaví raw zařízení k použití. Přesné použití závisí na operačním systému. Linuxová utilita pro nastavení raw zařízení je například raw(8). Pamatujte, že na většině operačních systémů vyžaduje použití raw zařízení vysoce zarovnané buffery: Linux vyžaduje zarovnání na 2048 bajtů (což je velikost DVD sektoru).
Nastaví upovídanost libdvdcss.
0
Neprodukuje žádné zprávy.
1
Vypisuje chybové zprávy na stderr.
2
Vypisuje chybové a debugovací zprávy na stderr.
Přeskočí obnovení všech klíčů při startu. V současnosti vypnuto.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
Nastaví server Network Audio Systému, na který by se mělo připojit výstupní audio rozhraní nas a přenos, který by měl být použitý. Pokud není nastavena, použije se místo ní DISPLAY. Přenos může být tcp nebo unix. Syntaxe je tcp/<počítač>:<port>, <počítač>:<číslo_instance> nebo [unix]:<číslo_instance>. Základní port NAS je 8000 a <číslo_instance> je k němu přičteno.
PŘÍKLADY:
Připojí se k NAS serveru na <počítači> pomocí výchozího portu a přenosu.
Připojí se k NAS serveru na <počítači> naslouchajícímu na TCP portu 8000.
Připojí se k NAS serveru instance 0 na localhost pomocí unix domain soketů.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.
DODĚLAT: Zdokumentovat.

/usr/localetc/mplayer/mplayer.conf
Systémové nastavení MPlayeru.
/usr/local/etc/mplayer/mencoder.conf
Systémové nastavení MEncoderu.
~/.mplayer/config
Uživatelské nastavení MPlayeru.
~/.mplayer/mencoder.conf
Uživatelské nastavení MEncoderu.
~/.mplayer/input.conf
konfigurace ovládacích tlačítek (viz '-input keylist' pro úplný seznam)
~/.mplayer/gui.conf
konfigurační soubor pro GUI
~/.mplayer/gui.pl
GUI playlist
~/.mplayer/font/
adresář s fontem (Zde musí být soubor font.desc a soubory s příponou .RAW.)
~/.mplayer/DVDkeys/
uložené CSS klíče
s titulky vyhledávat v tomto pořadí:
/path/to/movie.sub
~/.mplayer/sub/movie.sub

PŘÍKLADY POUŽITÍ MPLAYERU

Rychlý start přehrávání DVD:

mplayer dvd://1

Přehrávat v japonštině s anglickými titulky:

mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

Přehrát pouze kapitoly 5, 6, 7:

mplayer dvd://1 -chapter 5-7

Přehrát pouze tituly 5, 6, 7:

mplayer dvd://5-7

Přehrávání DVD s více úhly pohledu:

mplayer dvd://1 -dvdangle 2

Přehrávání z odlišného DVD zařízení:

mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

Přehrávání DVD videa z adresáře s VOB soubory:

mplayer dvd://1 -dvd-device /cesta/do/adresáře/

Zkopírování filmu z DVD disku na hard disk, uložení do souboru titul1.vob :

mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile titul1.vob

Přehrávat proud z HTTP:

mplayer http://mplayer.hq/example.avi

Přehrávat proud přes RTSP:

mplayer rtsp://server.example.com/streamName

Převést titulky do MPsub formátu:

mplayer dummy.avi -sub source.sub -dumpmpsub

Převést titulky do MPsub bez koukání na video:

mplayer /dev/zero -rawvideo pal:fps=xx -demuxer rawvideo -vc null -vo null -noframedrop -benchmark -sub zdroj.sub -dumpmpsub

Vstup ze standardního V4L:

mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv

Přehrávání na Zoran kartě (staré provedení, opuštěno):

mplayer -vo zr -vf scale=352:288 file.avi

Přehrávání na Zoran kartě (nové provedení):

mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg file.avi

Přehrávání šestikanálového AAC souboru, máte-li jen dva reproduktory:

mplayer -rawaudio format=0xff -demuxer rawaudio -af pan=2:.32:.32:.39:.06:.06:.39:.17:-.17:-.17:.17:.33:.33 adts_he-aac160_51.aac

Musíte si pohrát s hodnotami "pan" (tedy násobte hodnotou) pro zvýšení hlasitosti nebo potlačení omezení.

Inverze šachovnice pomocí filtru geq:

mplayer -vf geq='128+(p(X\,Y)-128)*(0.5-gt(mod(X/SW\,128)\,64))*(0.5-gt(mod(Y/SH\,128)\,64))*4'

PŘÍKLADY POUŽITÍ MENCODERU

Enkódovat DVD titul #2, pouze vybrané kapitoly:

mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 640x480:

mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódovat DVD titul #2, změna velikosti na 512xHHH (dodrží poměr stran):

mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

To samé, jen datový tok je nastaven na 1800kbitů a optimalizované makrobloky:

mencoder dvd://2 -o title2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

To samé, jen s MJPEG kompresí:

mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800 -oac copy

Enkódování všech *.jpg souborů v aktuálním adresáři:

mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Enkódování z tuneru (nastavte formát pomocí -vf format):

mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

Enkódování z roury:

rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

Nepanikařte. Pokud nějakou najdete, dejte nám vědět, ale prosíme abyste si nejdřív přečetli veškerou dokumentaci. Také si dejte pozor na smajlíky. :) Mnoho chyb je výsledkem špatného nastavení nebo použití parametrů. Část dokumentace věnovaná ohlašování chyb (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/bugreports.html) vysvětluje jak sestavit použitelné hlášení o chybách.

MPlayer byl původně napsán Arpadem Gereoffym. Viz soubor AUTHORS pro seznam některých dalších přispěvatelů.

Tuto manuálovou stránku převážně píší: Gabucino, Jonas Jermann a Diego Biurrun. Spravuje ji (anglický originál): Diego Biurrun Prosíme zasílejte připomínky k ní do konference MPlayer-DOCS. Podněty a připomínky k překladu posílejte do konference MPlayer-translations.

Překlad: Jiří Heryán

Překladem mohlo dojít k zanesení následných chyb a nepřesností. Nepracuje-li některá vlastnost jak je popisováno, nebo je některá část nepochopitelná, nahlédněte nejprve do anglického originálu a případné připomínky zašlete do konference MPlayer-translations.

2007-06-01 The MPlayer Project