mmove(1) General Commands Manual mmove(1)

mmove - przesuwa lub zmienia nazwę pliku lub katalogu MS-DOS

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mmove jest używane do zmienienia nazwy lub przeniesienia istniejącego pliku lub podkatalogu MS-DOS.

mmove [-v] [-D opcja_clash] plikźródłowy plikdocelowy
mmove [-v]  [-D opcja_clash] plikźródłowy [ plikiźródłowe... ] katalogdocelowy

Mmove przesuwa lub zmienia nazwy plików lub katalogów systemu MS-DOS. W przeciwieństwie do polecenia MOVE MS-DOS-u, mmove może przesuwać katalogi. Pliki i katalogi mogą być przesuwane tylko w obrębie tego samego systemu plików. Dane nie mogą być przesuwane pomiędzy MS-DOS-em a Uniksem. Pominięcie litery napędu pliku czy katalogu docelowego spowoduje przyjęcie tego samego napędu. Przy braku litery napędu we wszystkich parametrach przyjmowany jest domyślny napęd "a:".

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43