MEINPROC5(1) Manual d'usuari de meinproc5 MEINPROC5(1)

meinproc5 - Traductor KDE per a XML

meinproc5 [-h, --help] [-v, --version] [--cache fitxer] [--check] [--srcdir dir] [--param clau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer] [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

meinproc5 convertix fitxers en DocBook a HTML.

-h--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

-v--version

Mostra la informació sobre la versió.

--cache fitxer

Crea un fitxer de cau per al document.

--check

Comprova la validesa del document.
L'eixida pot ser una mica intimidatòria, ja que una xicoteta equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, guardeu el fitxer, i executeu meinproc5 de nou.

-o, --output fitxer

Envia tot el document cap a un fitxer.

--stdout

Envia tot el document cap a stdout.

--stylesheet xsl

Full d'estil que s'utilitzarà.

--srcdir dir

Establix el directori arrel per a la busca de les kdoctools.

--param clau=valor

Establix els paràmetres que es passaran al full d'estil.

ÚS

La manera més habitual d'executar meinproc5 és senzillament com

meinproc5fitxer-docbook

a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Esta ordre crea pàgines HTML del fitxer en DocBook. Cal tindre en compte que estes pàgines només són visibles en els navegadors basats en KDE (com Konqueror).

Si necessiteu veure l'eixida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu

meinproc5 --stylesheet nom-full-estilfitxer-docbook

a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en <prefix_instal⋅lació_kdoctools>/share/kf5/kdoctools/customization/. Per a generar una eixida adequada per a la web, podeu utilitzar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Per a més detalls, vegeu el fitxer README en esta carpeta.

kf5options(7), qt5options(7)

Utilitzeu el Seguidor d'errors de KDE[1] (escriviu-hi en anglés) per a informar dels errors.

1.
Seguidor d'errors de KDE
8 de maig de 2014 Frameworks de KDE Frameworks 5