MEINPROC5(1) Manual d'usuari del meinproc5 MEINPROC5(1)

meinproc5 - Traductor KDE per a XML

meinproc5 [-h, --help] [-v, --version] [--cache fitxer] [--check] [--srcdir dir] [--param clau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer] [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

meinproc5 converteix fitxers DocBook a HTML.

-h--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

-v--version

Mostra la informació sobre la versió.

--cache fitxer

Crea un fitxer de cau per al document.

--check

Comprova la validesa del document.
La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu meinproc5 de nou.

-o, --output fitxer

Envia tot el document cap a un fitxer.

--stdout

Envia tot el document cap a stdout.

--stylesheet xsl

Full d'estil a utilitzar.

--srcdir dir

Estableix el directori arrel per a la cerca de les kdoctools.

--param clau=valor

Estableix els paràmetres a passar al full d'estil.

ÚS

La manera més habitual d'executar meinproc5 és simplement com

meinproc5fitxer-docbook

a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines HTML del fitxer DocBook. Cal tenir en compte que aquestes pàgines només són visibles en els navegadors basats en el KDE (com el Konqueror).

Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu

meinproc5 --stylesheet nom-full-estilfitxer-docbook

a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en <prefix_instal⋅lació_kdoctools>/share/kf5/kdoctools/customization/. Per a generar una sortida adequada per a la web, podeu utilitzar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Per a més detalls, vegeu el fitxer README en aquesta carpeta.

kf5options(7), qt5options(7)

Si us plau, empreu el Seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar dels errors.

1.
Seguidor d'errors del KDE
8 de maig de 2014 Frameworks del KDE Frameworks