УБИЈ_СВЕ(1) Корисничке наредбе УБИЈ_СВЕ(1)

НАЗИВ

killall – убија процесе по називу

УВОД

killall [-Z, --context образац] [-e, --exact] [-g, --process-group] [-i, --interactive] [-n, --ns ПИД] [-o, --older-than ВРЕМЕ] [-q, --quiet] [-r, --regexp] [-s, --signal СИГНАЛ-СИГНАЛ] [-u, --user user] [-v, --verbose] [-w, --wait] [-y, --younger-than ВРЕМЕ] [-I, --ignore-case] [-V, --version] [--] назив ...
killall -l, --list
killall -V, --version

ОПИС

killall шаље сигнал свим процесима који обављају било коју од наведених наредби. Ако није наведен ниједан назив сигнала, шаље се „SIGTERM“.

Signals can be specified either by name (e.g. -HUP or -SIGHUP) or by number (e.g. -1) or by option -s.

Ако назив наредбе није регуларни израз (опција -r) и садржи косу црту (/), процеси који извршавају ту посебну датотеку биће изабрани за убијање, независно од њиховог назива.

killall даје нулу као резултирајући код ако је барем један процес убијен за сваку исписану наредбу, или није исписана ниједна наредба а барем један процес одговара -u и -Z критеријуму претраге. killall даје не-нулу у супротном.

Процес killall никада не убија самог себе (али може убити друге killall процесе).

ОПЦИЈЕ

Захтева тачно подударање за врло дуге називе. Ако је назив наредбе дужи од 15 знакова, пун назив можда неће бити доступан (тј. замењен је). У овом случају, killall ће убити све што се подудара са првих 15 знакова. Са -e, такви уноси се прескачу. killall исписује поруку за сваки прескочени унос ако је -v наведена поред -e.
Одрађује покапање назива процеса без разликовања величине слова.
Убија групу процеса којој процес припада. Сигнал убијања шаље се само једном по групи, чак и ако је пронађено више процеса који припадају истој групи процеса.
Међудејствено пита за потврду пре убијања.
Исписује све познате називе сигнала.
Упоређује са називним простором ПИБ-а датог ПИБ-а. Основно је да упоређује са свим називним просторима.
Упоређује само процесе који су старији (започети пре) наведеног времена. Време је назначено као вредност са покретним зарезом а затим јединица. Јединице су „s,m,h,d,w,M,y“ за секунде, минуте, сате, дане, недеље, месеце и године.
Не жали се ако није убијен ниједан процес.
Тумачи шаблон назива процеса као проширени регуларни израз ПОСИКСА, за regex(3).
Шаље овај сигнал уместо „SIGTERM“-а.
Убија само процесе које поседује наведени корисник. Називи наредби су изборни.
Извештава ако је сигнал успешно послат.
Приказује информације о издању.
Чека да сви убијени процеси умру. killall проверава једном у секунди да ли неки од убијених процеса и даље постоји и резултира само ако ниједан није остао. Знајте да killall може да чека заувек ако је сигнал занемарен, није деловао или ако процес остане у зомби стању.
Упоређује само процесе који су млађи (започети након) наведеног времена. Време је назначено као вредност са покретним зарезом а затим јединица. Јединице су „s,m,h,d,w,M,y“ за секунде, минуте, сате, дане, недеље, месеце и године.
Наводи контекст безбедности: убија само процесе који имају контекст безбедности који се подударају са датим шаблоном проширеног регуларног израза. Мора да претходи осталим аргументима на линији наредби. Називи наредби нису обавезни.

ДАТОТЕКЕ

/proc
место „proc“ система датотека

ПОЗНАТЕ ГРЕШКЕ

Убијање по датотеци ради само за извршне које су остале отворене за време изврашавање, тј. нечисте извршне се не могу убити на овај начин.

Знајте да уписивање killall назив не може имати жељеног дејства на не-Линукс системима, нарочито када се ради са привилегованим корисником.

killall -w не открива ако процес нестане и буде замењен новим процесом са истим ПИБ-ом између претраживања.

Ако процеси промене своје називе, killall не може бити у могућности да их исправно упореди.

killall има ограничење назива који се могу навести на линији наредби. Ова бројка је величина великог целог броја без знака помножена са 8. За већину 32-битних система ограничење је 32, а слично за 64-битни систем ограничење је обично 64.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

kill(1), fuser(1), pgrep(1), pidof(1), pkill(1), ps(1), kill(2), regex(3).

2023-06-17 psmisc