FUSER(1) Корисничке наредбе FUSER(1)

НАЗИВ

fuser – одређује процесе користећи датотеке или прикључнице

УВОД

fuser [-fuv] [-a|-s] [-4|-6] [-c|-m|-n размак] [ -k [-i] [-M] [-w] [-СИГНАл] ] назив ...
fuser -l
fuser -V

ОПИС

fuser приказује ПИБ-ове процеса користећи наведене датотеке или системе датотека. У основном режиму приказа, за сваким називом датотеке следи слово које означава врсту приступа:

тренутни директоријум.
извршна која је покренута.
отвара датотеку. f је изостављено у основном режиму приказа.
отвара датотеку за писање. F је изостављено у основном режиму приказа.
корени директоријум.
м-мапирана датотека или дељена библиотека.
.
Држач места, изостављен у основном режиму приказа.

fuser даје ненулти резултујући код ако није приступљено ниједној од наведених датотека или у случају кобне грешке. Ако је нађен барем један приступ, fuser враћа нулу.

Да бисте тражили процесе користећи ТЦП и УДП прикључнице, одговарајући називни простор треба бити изабран опцијом -n. По основи fuser ће тражити и у IPv6 и у IPv4 прикључници. Да измените основно понашање, користите опције -4 и -6. Прикључница може бити наведена локалним и удаљеним прикључником, и удаљеном адресом. Сва поља су изборна, али зарези испред недостајућих поља морају бити присутни:

[lcl_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]

Или симболичке или бројевне вредности се могу користити за ИП адресе и бројеве прикључника.

fuser шаље само ПИБ-ове на сатндардни излаз, све остало шаље на стандардну грешку.

ОПЦИЈЕ

Приказује све датотеке наведене на линији наредби. По основи, само датотеке којима је приступио барем један процес су приказане.
Исто као опција -m, користи се за ПОСИКС сагласност.
Неприметно занемарена, користи се за ПОСИКС сагласност.
Убија процесе који приступају датотеци. Осим ако није измењено са -СИГНАЛ, шаље се „SIGKILL“. fuser процес никада не убија самог себе, али може убити друге fuser процесе. Стварни ИБ корисника процеса који извршава fuser се поставља на његов стварни ИБ корисника пре покушаја убијања.
Пита корисника за потврду пре убијања процеса. Ова опција се неприметно занемарује ако и -k такође није присутна.
За називни простор file пушта да се сва поређења заснивају на и-чворовима наведене датотеке и никада на називима датотека чак и на системима датотека заснованим на мрежи.
Исписује све познате називе сигнала.
НАЗИВ наводи датотеку на прикаченом систему датотека или блок уређај који је прикачен. Сви процеси који приступају датотекама на том систему датотека су исписани. Ако је наведен директоријум, аутоматски се мења у „НАЗИВ/“ да би користио било који систем датотека који може бити прикачен на том директоријуму.
Захтев ће бити испуњен само ако НАЗИВ наводи тачку качења. Ово је непроцењиви сигурносни појас који вас спречава да убијете рачунар ако се деси да НАЗИВ није систем датотека.
Убија само процесе који имају приступ писања. Ова опција је неприметно занемарена ако -k такође није присутна.
Бира другачији називни простор. Називни простори датотека (називи датотека, основно), удп (локални УДП прикључници), и тцп (локални ТЦП прикључници) су подржани. За прикључнике, може бити наведен или број прикључника или симболички назив. Ако нема нејасноће, запис пречице назив/простор (нпр., 80/tcp) се може користити.
Тиха радња. -u и -v су занемарене у овом режиму. -a се не може користити са -s.
-СИГНАЛ
Користи наведени сигнал уместо „SIGKILL“ приликом убијања процеса. Сигнали могу бити наведени или према називу (нпр., -HUP) или према броју (нпр., -1). Ова опција се неприметно занемарује ако се опција -k не користи.
Додаје корисничко име власника процеса сваком ПИБ-у.
Опширан режим. Процеси се приказују у ps-сличном стили. Поља ПИБ, КОРИСНИК и НАРЕДБА су слична са ps. ПРИСТУП показује процес приступа датотеци. Режим опширности биће такође приказан када се посебној датотеци приступи као тачки качења, „knfs“ извозу или разменској датотеци. У том случају kernel се приказује уместо ПИБ-а.
Приказује информације о издању.
-4, --ipv4
Тражи само ИПи4 прикључнице. Ова опција се не сме користити са опцијом -6 и има дејства само са тцп и удп називним просторима.
-6, --ipv6
Тражи само ИПи6 прикључнице. Ова опција се не сме користити са опцијом -4 и има дејства само са тцп и удп називним просторима.

ДАТОТЕКЕ

/proc
место „proc“ система датотека

ПРИМЕРИ

убија све процесе приступајући /личној_фасцикли система датотека у сваком случају.
призива наредбу ако ниједан други процес не користи „/dev/ttyS1“.
приказује све процесе на (локалном) „TELNET“ прикључнику.

ОГРАНИЧЕЊА

Процеси који приступају истој датотеци или систему датотека више пута на исти начин се приказују само једном.

Ако је исти објекат наведен више пута на линији наредби, неки од тих уноса се могу занемарити.

fuser може бити у могућности да прикупи делимичне информације само ако се покреће са привилегијама. Као последица тога, датотеке које су отворили процеси који припадају другим корисницима можда неће бити на списку, а извршне датотеке могу бити класификоване само као мапиране.

fuser не може извештавати ни о једном процесу за који нема дозволу да прегледа табелу описника датотеке. Овај проблем се најчешће јавља када се траже ТЦП или УДП прикљчнице када се fuser покрене као корисник који није администратор. У овом случају fuser неће пријавити приступ.

Инсталирање fuser СУИБ-а корена ће избећи проблеме повезане са делимичним информацијама, али може бити непожељно из разлога безбедности и приватности.

udp и tcp називни простори, и прикључнице ЈУНИКС домена се не могу претраживати језгрима старијим од 1.3.78.

Приступи језгром се приказују само опцијом -v.

Опција -k ради само на процесима. Ако је корисник језгро, fuser ће исписати савет, али неће преузети никакву радњу након тога.

fuser неће видети блок уређаје прикачене процесима на различитим називним просторима качења. Ово је зато што је ИД уређаја приказан у табели описника датотеке процеса из називног простора процеса, не из „fuser“-а; значење се неће поклопити.

ГРЕШКЕ

fuser -m /dev/sgX ће приказати (или убити опцијом -k) све процесе, чак и ако нисте подесили тај уређај. Могу постојати други уређаји који то такође раде.

Опција качења -m поклопиће било коју датотеку у истом уређају као наведену датотеку, користите опцију -M ако желите да наведете само тачку качења.

fuser will not match mapped files, such as a process' shared libraries if they are on a btrfs(5) filesystem due to the device IDs being different for stat(2) and /proc/<PID>/maps.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

kill(1), killall(1), stat(2), btrfs(5), lsof(8), mount_namespaces(7), pkill(1), ps(1), kill(2).

02.11.2022. psmisc