KBRUCH(1) KBruch användarhandbok KBRUCH(1)

kbruch - Lär dig räkna med bråk och procent

kbruch [väljare]

KBruch är ett litet program för att öva räkning med bråk och procent. Olika övningar tillhandahålls för detta syfte. Programmet kontrollerar indata och ger återmatning.

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kbruch (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/kbruch).

Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för kde-edu[1].

KBruch är skrivet av Sebastian Stein <seb.kde@hpfsc.de>

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.

1.
webbsidan för kde-edu
2020-12-21 KDE-program Program 20.12