ISO_8859-2(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-2(7)

iso_8859-2 - zestaw znaków ISO/IEC 8859-2 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Standard ISO/IEC 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-2 koduje znaki łacińskie używane w wielu językach Europy Środkowej i Wschodniej.

Pełny zestaw alfabetów ISO/IEC 8859 obejmuje:

ISO/IEC 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO/IEC 8859-6 łaciński/arabski
ISO/IEC 8859-7 łaciński/grecki
ISO/IEC 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO/IEC 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO/IEC 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 rumuński (Latin-10)

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO/IEC 8859-2, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 Ą ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z OGONKIEM (polskie Ą)
242 162 A2 ˘ BREWIS
243 163 A3 Ł ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie Ł)
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 Ľ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA L Z HACZKIEM
246 166 A6 Ś ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ś)
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ¨ DIEREZA
251 169 A9 Š ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z HACZKIEM
252 170 AA Ş ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z CEDYLLĄ
253 171 AB Ť ŁACIŃSKA WIELKA LITERA T Z HACZKIEM
254 172 AC Ź ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ź)
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE Ž ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z HACZKIEM
257 175 AF Ż ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie Ż)
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ą ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z OGONKIEM (polskie ą)
262 178 B2 ˛ OGONEK
263 179 B3 ł ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie ł)
264 180 B4 ´ ZNAK AKCENTU SILNEGO
265 181 B5 ľ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA L Z HACZKIEM
266 182 B6 ś ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ś)
267 183 B7 ˇ HACZEK
270 184 B8 ¸ CEDYLLA
271 185 B9 š ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z HACZKIEM
272 186 BA ş ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z CEDYLLĄ
273 187 BB ť ŁACIŃSKA MAŁA LITERA T Z HACZKIEM
274 188 BC ź ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ź)
275 189 BD ˝ PODWÓJNY ZNAK AKCENTU SILNEGO
276 190 BE ž ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z HACZKIEM
277 191 BF ż ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie ż)
300 192 C0 Ŕ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA R ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ă ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z BREWISEM
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Ĺ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA L ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
306 198 C6 Ć ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ć)
307 199 C7 Ç ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z CEDYLLĄ
310 200 C8 Č ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z HACZKIEM
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ę ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z OGONKIEM (polskie Ę)
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ě ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z HACZKIEM
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ď ŁACIŃSKA WIELKA LITERA D Z HACZKIEM
320 208 D0 Đ ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA D
321 209 D1 Ń ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ń)
322 210 D2 Ň ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z HACZKIEM
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Ő ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 × ZNAK MNOŻENIA
330 216 D8 Ř ŁACIŃSKA WIELKA LITERA R Z HACZKIEM
331 217 D9 Ů ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z KÓŁKIEM
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Ű ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ý ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
336 222 DE Ţ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA T Z CEDYLLĄ
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 ŕ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA R ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ă ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z BREWISEM
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 ĺ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA L ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
346 230 E6 ć ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ć)
347 231 E7 ç ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z CEDYLLĄ
350 232 E8 č ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z HACZKIEM
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ę ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z OGONKIEM (polskie ę)
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ě ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z HACZKIEM
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ď ŁACIŃSKA MAŁA LITERA D Z HACZKIEM
360 240 F0 đ ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA D
361 241 F1 ń ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ń)
362 242 F2 ň ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z HACZKIEM
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 ő ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ÷ ZNAK DZIELENIA
370 248 F8 ř ŁACIŃSKA MAŁA LITERA R Z HACZKIEM
371 249 F9 ů ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z KÓŁKIEM
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB ű ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z PODWÓJNYM ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ý ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
376 254 FE ţ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA T Z CEDYLLĄ
377 255 FF ˙ KROPKA GÓRNA

ISO/IEC 8859-2 jest również znane jako Latin-2.

ascii(7), charsets(7), iso_8859-1(7), iso_8859-16(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06