ISO_8859-13(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-13(7)

iso_8859-13 - zestaw znaków ISO/IEC 8859-13 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Standard ISO/IEC 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-13 - koduje znaki używane w językach wybrzeża bałtyckiego.

Pełny zestaw alfabetów ISO/IEC 8859 obejmuje:

ISO/IEC 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO/IEC 8859-6 łaciński/arabski
ISO/IEC 8859-7 łaciński/grecki
ISO/IEC 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO/IEC 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO/IEC 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 rumuński (Latin-10)

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO/IEC 8859-13, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 PRAWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
242 162 A2 ¢ ZNAK CENTA
243 163 A3 £ ZNAK FUNTA
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
246 166 A6 ¦ ZŁAMANA KRESKA PIONOWA
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 Ø ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA O
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA Ŗ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA R Z CEDYLLĄ
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC ¬ ZNAK NEGACJI
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ® ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY
257 175 AF Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 ² DWA W INDEKSIE GÓRNYM
263 179 B3 ³ TRZY W INDEKSIE GÓRNYM
264 180 B4 LEWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
265 181 B5 µ ZNAK MIKRO
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 ø ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA O
271 185 B9 ¹ JEDEN W INDEKSIE GÓRNYM
272 186 BA ŗ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA R Z CEDYLLĄ
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC ¼ UŁAMEK JEDNA CZWARTA
275 189 BD ½ UŁAMEK JEDNA DRUGA
276 190 BE ¾ UŁAMEK TRZY CZWARTE
277 191 BF æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
300 192 C0 Ą ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z OGONKIEM (polskie Ą)
301 193 C1 Į ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z OGONKIEM
302 194 C2 Ā ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z MAKRONEM
303 195 C3 Ć ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ć)
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Å ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z KÓŁKIEM
306 198 C6 Ę ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z OGONKIEM (polskie Ę)
307 199 C7 Ē ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z MAKRONEM
310 200 C8 Č ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z HACZKIEM
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ź ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ź)
313 203 CB Ė ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z KROPKĄ
314 204 CC Ģ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA G Z CEDYLLĄ
315 205 CD Ķ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA K Z CEDYLLĄ
316 206 CE Ī ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z MAKRONEM
317 207 CF Ļ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA L Z CEDYLLĄ
320 208 D0 Š ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z HACZKIEM
321 209 D1 Ń ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ń)
322 210 D2 Ņ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z CEDYLLĄ
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ō ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z MAKRONEM
325 213 D5 Õ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z TYLDĄ
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 × ZNAK MNOŻENIA
330 216 D8 Ų ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z OGONKIEM
331 217 D9 Ł ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie Ł)
332 218 DA Ś ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ś)
333 219 DB Ū ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z MAKRONEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ż ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie Ż)
336 222 DE Ž ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z HACZKIEM
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 ą ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z OGONKIEM (polskie ą)
341 225 E1 į ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z OGONKIEM
342 226 E2 ā ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z MAKRONEM
343 227 E3 ć ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ć)
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 å ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z KÓŁKIEM
346 230 E6 ę ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z OGONKIEM (polskie ę)
347 231 E7 ē ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE MAKRONEM
350 232 E8 č ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z HACZKIEM
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ź ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ź)
353 235 EB ė ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z KROPKĄ
354 236 EC ģ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA G Z CEDYLLĄ
355 237 ED ķ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA K Z CEDYLLĄ
356 238 EE ī ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z MAKRONEM
357 239 EF ļ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA L Z CEDYLLĄ
360 240 F0 š ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z HACZKIEM
361 241 F1 ń ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ń)
362 242 F2 ņ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z CEDYLLĄ
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ō ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z MAKRONEM
365 245 F5 õ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z TYLDĄ
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ÷ ZNAK DZIELENIA
370 248 F8 ų ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z OGONKIEM
371 249 F9 ł ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA L (polskie ł)
372 250 FA ś ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ś)
373 251 FB ū ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z MAKRONEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ż ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z KROPKĄ (polskie ż)
376 254 FE ž ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z HACZKIEM
377 255 FF PRAWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU

ISO/IEC 8859-13 jest również znane jako Latin-7.

ascii(7), charsets(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06