IPTABLES-RESTORE(8) iptables 1.8.10 IPTABLES-RESTORE(8)

iptables-restore — przywrócenie tabel IP

ip6tables-restore — przywrócenie tabel IPv6

iptables-restore [-chntvV] [-w sekundy] [-M modprobe] [-T nazwa] [plik]

ip6tables-restore [-chntvV] [-w sekundy] [-M modprobe] [-T nazwa] [plik]

iptables-restore i ip6tables-restore są używane, aby przywrócić tabele IP i IPv6 z danych podanych na standardowym wejściu lub z pliku. Aby odczytać dane z pliku, należy użyć odpowiedniego dla używanej powłoki przekierowania wejścia/wyjścia lub podać plik jako argument.

Przywraca wartości wszystkich pakietów i liczników bajtów.
Wyświetla krótkie podsumowanie opcji programu.
Nie opróżnia poprzedniej zawartości tabeli. Jeśli nie podano, oba polecania opróżnią (usuną) całą poprzednią zawartość odpowiedniej tabeli.
Tylko przetwarza i tworzy zbiór reguł, ale go nie wykonuje.
Wypisuje dodatkowe informacje, przydatne do debugowania, podczas przetwarzania zbioru reguł. Można podać kilkukrotnie aby zwiększyć ilość informacji.
Wypisuje wersję programu.
Czeka na blokadę xtables. Aby uniknąć równoległego działania przez kilka kopii programu, podjęta zostanie próba uzyskania wyłącznej blokady przy uruchomieniu. Domyślnie program zakończy działanie, jeśli nie da się uzyskać blokady. Niniejsza opcja spowoduje czekanie przez program na uzyskanie wyłącznej blokady (przez nieograniczony czas lub przez liczbę sekund).
Podaje ścieżkę do programu modprobe(8). Domyślnie iptables-restore określi ścieżkę do tego programu na podstawie /proc/sys/kernel/modprobe.
Przywraca tylko tabelę o danej nazwie, nawet jeśli strumień wejściowy zawiera także inne tabele.

Nieznane w wersji iptables-1.2.1

Harald Welte <laforge@gnumonks.org> napisał iptables-restore na podstawie kodu Rusty'ego Russella.
Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> pomagał przy ip6tables-restore.

iptables-apply(8), iptables-save(8), iptables(8)

iptables-HOWTO, które zawiera więcej informacji na temat użycia iptables, NAT-HOWTO, które zawiera szczegóły na temat NAT, i netfilter-hacking-HOWTO, które zawiera szczegóły na temat ograniczeń.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

iptables 1.8.10