inet_pton(3) Library Functions Manual inet_pton(3)

inet_pton - convertește adresele IPv4 și IPv6 din format text în format binar

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <arpa/inet.h>
int inet_pton(int af, const char *restrict src, void *restrict dst);

Această funcție convertește șirul de caractere src într-o structură de adrese de rețea din familia de adrese af, apoi copiază structura de adrese de rețea în dst. Argumentul af trebuie să fie fie AF_INET sau AF_INET6. dst este scris în ordinea octeților rețelei.

În prezent, sunt acceptate următoarele familii de adrese:

src indică un șir de caractere care conține o adresă de rețea IPv4 în format zecimal punctat, "ddd.ddd.ddd.ddd.ddd", unde ddd este un număr zecimal de până la trei cifre în intervalul 0-255. Adresa este convertită într-o structură struct in_addr și copiată în dst, care trebuie să aibă o lungime de sizeof(struct in_addr) (4) octeți (32 de biți).
src indică un șir de caractere care conține o adresă de rețea IPv6. Adresa este convertită într-o structură struct in6_addr și copiată în dst, care trebuie să aibă o lungime de sizeof(struct in6_addr) (16) octeți (128 de biți). Formatele permise pentru adresele IPv6 respectă următoarele reguli:
Formatul preferat este x:x:x:x:x:x:x:x. Acest format este format din opt numere hexazecimale, fiecare dintre acestea exprimând o valoare pe 16 biți (adică fiecare x poate avea până la 4 cifre hexazecimale).
O serie de valori zero contigue în formatul preferat poate fi prescurtată ::. Într-o adresă nu poate apărea decât un singur element ::. De exemplu, adresa loopback 0:0:0:0:0:0:0:1 poate fi abreviată ca ::1. Adresa „joker”, formată toată din zerouri, poate fi scrisă ca ::.
Un format alternativ este util pentru exprimarea adreselor IPv4 transpuse în adrese IPv6. Acest format se scrie ca x:x:x:x:x:x:d.d.d.d, unde cele șase x din față sunt valori hexazecimale care definesc cele mai semnificative șase părți de 16 biți ale adresei (adică 96 de biți), iar d exprimă o valoare în notație zecimală punctată care definește cei mai puțin semnificativi 32 de biți ai adresei. Un exemplu de astfel de adresă este ::FFFF:204.152.189.116.
A se vedea RFC 2373 pentru detalii suplimentare privind reprezentarea adreselor IPv6.

inet_pton() returnează 1 în caz de succes (adresa de rețea a fost convertită cu succes). Se returnează 0 dacă src nu conține un șir de caractere care să reprezinte o adresă de rețea validă în familia de adrese specificată. Dacă af nu conține o familie de adrese validă, se returnează -1, iar errno este configurată la EAFNOSUPPORT.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
inet_pton() Siguranța firelor MT-Safe locale

Spre deosebire de inet_aton(3) și inet_addr(3), inet_pton() acceptă adrese IPv6. Pe de altă parte, inet_pton() acceptă numai adrese IPv4 în notație zecimală punctată, în timp ce inet_aton(3) și inet_addr(3) acceptă notația mai generală numere și puncte (formate de numere hexazecimale și octale și formate care nu necesită scrierea explicită a tuturor celor patru octeți). Pentru o interfață care gestionează atât adrese IPv6, cât și adrese IPv4 în notație numere și puncte, a se vedea getaddrinfo(3).

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

AF_INET6 nu recunoaște adresele IPv4. În schimb, în src trebuie furnizată o adresă IPv4 explicită, care să fie transpusă într-o adresă IPv6.

Programul de mai jos demonstrează utilizarea inet_pton() și inet_ntop(3). Iată câteva exemple de execuție:


$ ./a.out i6 0:0:0:0:0:0:0:0
::
$ ./a.out i6 1:0:0:0:0:0:0:8
1::8
$ ./a.out i6 0:0:0:0:0:FFFF:204.152.189.116
::ffff:204.152.189.116

#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  unsigned char buf[sizeof(struct in6_addr)];
  int domain, s;
  char str[INET6_ADDRSTRLEN];
  if (argc != 3) {
    fprintf(stderr, "Utilizare: %s {i4|i6|<num>} șir\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  domain = (strcmp(argv[1], "i4") == 0) ? AF_INET :
       (strcmp(argv[1], "i6") == 0) ? AF_INET6 : atoi(argv[1]);
  s = inet_pton(domain, argv[2], buf);
  if (s <= 0) {
    if (s == 0)
      fprintf(stderr, "Nu este în format de prezentare");
    else
      perror("inet_pton");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  if (inet_ntop(domain, buf, str, INET6_ADDRSTRLEN) == NULL) {
    perror("inet_ntop");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("%s\n", str);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

getaddrinfo(3), inet(3), inet_ntop(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06