inet_ntop(3) Library Functions Manual inet_ntop(3)

inet_ntop - convertește adresele IPv4 și IPv6 din formă binară în formă de text

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <arpa/inet.h>
const char *inet_ntop(int af, const void *restrict src,
           char dst[restrict .size], socklen_t size);

Această funcție convertește structura adresei de rețea src din familia de adrese af într-un șir de caractere. Șirul de caractere rezultat este copiat în memoria tampon indicată de dst, care trebuie să fie un indicator non-null. Apelantul specifică numărul de octeți disponibili în această memorie tampon în argumentul size.

inet_ntop() extinde funcția inet_ntoa(3) pentru a accepta mai multe familii de adrese; inet_ntoa(3) este acum considerată a fi depășită în favoarea inet_ntop(). În prezent sunt acceptate următoarele familii de adrese:

src indică o structură in_addr (în ordinea octeților de rețea) care este convertită într-o adresă de rețea IPv4 în format zecimal punctat, "ddd.ddd.ddd.ddd.ddd". Memoria tampon dst trebuie să aibă o lungime de cel puțin INET_ADDRSTRLEN octeți.
src indică o structură in6_addr (în ordinea octeților de rețea) care este convertită într-o reprezentare a acestei adrese în cel mai adecvat format de adresă de rețea IPv6 pentru această adresă. Memoria tampon dst trebuie să aibă o lungime de cel puțin INET6_ADDRSTRLEN octeți.

În caz de succes, inet_ntop() returnează un indicator non-null către dst. În caz de eroare, se returnează NULL, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

af nu era o familie de adrese validă.
Șirul de adrese convertit ar depăși dimensiunea dată de size.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
inet_ntop() Siguranța firelor MT-Safe locale

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

Rețineți că RFC 2553 definește un prototip în care ultimul argument size este de tip size_t. Multe sisteme urmează RFC 2553. glibc 2.0 și 2.1 au size_t, dar 2.2 și versiunile ulterioare au socklen_t.

AF_INET6 convertește adresele IPv6 în-format-IPv4 într-un format IPv6.

A se vedea inet_pton(3).

getnameinfo(3), inet(3), inet_pton(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06