HOSTNAME(1) Polecenia użytkownika HOSTNAME(1)

hostname - wyświetla lub ustawia systemową nazwę komputera

hostname [OPCJA...] [NAZWA]

Wyświetla lub ustawia systemową nazwę komputera.

alias names
DNS domain name
DNS host name or FQDN
set host name or NIS domain name from FILE
addresses for the host name
short host name
NIS/YP domain name
-?, --help
wyświetla tę listę pomocy
wyświetla krótką informację o stosowaniu
Wyświetla wersję programu

Argumenty, które są obowiązkowe lub opcjonalne dla długich opcji, są również, odpowiednio, obowiązkowe lub opcjonalnedla krótkich.

Written by Debarshi Ray.

Raporty o błędach można wysyłać do <bug-inetutils@gnu.org>.

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja hostname jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i hostname są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info hostname

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

grudzień 2023 GNU inetutils 2.5