GRUB-SCRIPT-CHECK(1) Användarkommandon GRUB-SCRIPT-CHECK(1)

grub-script-check — kontrollera syntaxfel i grub.cfg

grub-script-check [FLAGGA...] [SÖKVÄG]

Kontrollera GRUBs skriptkonfigurationsfil efter syntaxfel.

skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-script-check underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-script-check är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-script-check

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1