GETUID(2) Linux Programmeurs Handleiding GETUID(2)

getuid, geteuid - krijg gebruiker identiteit

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

getuid() geeft het echte gebruiker ID van het huidige proces terug.

geteuid() geeft het geldende gebruiker ID van het huidige proces terug.

Deze functies slagen altijd.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

In UNIX V6 the getuid() call returned (euid << 8) + uid. UNIX V7 introduced separate calls getuid() and geteuid().

The original Linux getuid() and geteuid() system calls supported only 16-bit user IDs. Subsequently, Linux 2.4 added getuid32() and geteuid32(), supporting 32-bit IDs. The glibc getuid() and geteuid() wrapper functions transparently deal with the variations across kernel versions.

On Alpha, instead of a pair of getuid() and geteuid() system calls, a single getxuid() system call is provided, which returns a pair of real and effective UIDs. The glibc getuid() and geteuid() wrapper functions transparently deal with this. See syscall(2) for details regarding register mapping.

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.10 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

6 maart 2019 Linux