GETUID(2) Linux Programmeurs Handleiding GETUID(2)

getuid, geteuid - krijg gebruiker identiteit

#include <unistd.h>
uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

getuid() geeft het echte gebruiker ID van het huidige proces terug.

geteuid() geeft het geldende gebruiker ID van het huidige proces terug.

These functions are always successful and never modify errno.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

In UNIX V6 gaf de getuid() aanroep (euid << 8) + uid terug. UNIX V7 introduceerde aparte aanroepen getuid() en geteuid().

De originele Linux getuid() en geteuid() systeem aanroepen ondersteunen alleen 16-bit gebruiker IDs. Vervolgens, voegde Linux 2.4 getuid32() en geteuid32() toe voor 32-bit IDs ondersteuning. De glibc getuid() en geteuid() omwikkel functies handelen de variaties in kernel versies transparant af.

Op Alpha wordt in plaats van de paren getuid() en geteuid() systeem aanroepen, een enkele getxuid() systeem aanroep voorzien, die een paar echte en effectieve UID´s terug geeft. De glibc getuid(0) en geteuid() omwikkel functies handelen dit transparant af. Zie de syscall(2) voor details betreffende de register indeling.

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux