getgrent_r(3) Library Functions Manual getgrent_r(3)

getgrent_r, fgetgrent_r - obține intrarea fișierului de grup în mod reentrant

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <grp.h>
int getgrent_r(struct group *restrict gbuf,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct group **restrict gbufp);
int fgetgrent_r(FILE *restrict stream, struct group *restrict gbuf,
        char buf[restrict .buflen], size_t buflen,
        struct group **restrict gbufp);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

getgrent_r():

  _GNU_SOURCE

fgetgrent_r():

  Începând cu glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 și versiunile anterioare:
    _SVID_SOURCE

Funcțiile getgrent_r() și fgetgrent_r() sunt versiunile reentrante ale funcțiilor getgrent(3) și fgetgrent(3). Prima citește următoarea intrare de grup din fluxul inițializat de setgrent(3). Cea de-a doua citește următoarea intrare de grup din stream.

Structura group este definită în <grp.h> după cum urmează:


struct group {
  char  *gr_name;    /* numele grupului */
  char  *gr_passwd;   /* parola grupului */
  gid_t  gr_gid;     /* identificatorul grupului */
  char **gr_mem;     /* vector de indicatori cu terminație NULL
                la numele membrilor grupului */
};

Pentru mai multe informații despre câmpurile acestei structuri, a se vedea group(5).

Funcțiile care nu sunt reentrante returnează un indicator către stocarea statică, unde această stocare statică conține alți indicatori către numele grupului, parola și membrii. Funcțiile reentrante descrise aici returnează toate acestea în memoriile tampon furnizate de apelant. În primul rând, există o memorie tampon gbuf care poate conține o structură de grup. Și apoi tamponul buf de dimensiune buflen care poate conține șiruri de caractere suplimentare. Rezultatul acestor funcții, structura de grup citită din flux, este stocată în memoria tampon furnizată *gbuf, iar un indicator la această structură de grup este returnat în *gbufp.

În caz de succes, aceste funcții returnează 0, iar *gbufp este un indicator la structura de grup. În caz de eroare, aceste funcții returnează o valoare de eroare, iar *gbufp este NULL.

Nu mai există alte intrări.
Spațiu de memorie tampon furnizat insuficient. Încercați din nou cu o memorie tampon mai mare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getgrent_r() Siguranța firelor MT-Unsafe race:grent locale
fgetgrent_r() Siguranța firelor MT-Safe

În tabelul de mai sus, grent din race:grent semnifică faptul că, dacă oricare dintre funcțiile setgrent(3), getgrent(3), endgrent(3) sau getgrent_r() sunt utilizate în paralel în diferite fire de execuție ale unui program, pot apărea competiții de date.

Alte sisteme utilizează prototipul


struct group *getgrent_r(struct group *grp, char *buf,
             int buflen);

sau, mai bine zis,


int getgrent_r(struct group *grp, char *buf, int buflen,
        FILE **gr_fp);

GNU.

Aceste funcții sunt realizate într-un stil asemănător cu versiunea POSIX a unor funcții precum getpwnam_r(3).

Funcția getgrent_r() nu este cu adevărat reentrantă, deoarece împarte poziția de citire în flux cu toate celelalte fire de execuție.

#define _GNU_SOURCE
#include <grp.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFLEN 4096
int
main(void)
{
  struct group grp;
  struct group *grpp;
  char buf[BUFLEN];
  int i;
  setgrent();
  while (1) {
    i = getgrent_r(&grp, buf, sizeof(buf), &grpp);
    if (i)
      break;
    printf("%s (%jd):", grpp->gr_name, (intmax_t) grpp->gr_gid);
    for (size_t j = 0; ; j++) {
      if (grpp->gr_mem[j] == NULL)
        break;
      printf(" %s", grpp->gr_mem[j]);
    }
    printf("\n");
  }
  endgrent();
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

fgetgrent(3), getgrent(3), getgrgid(3), getgrnam(3), putgrent(3), group(5)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06