putgrent(3) Library Functions Manual putgrent(3)

putgrent - scrie o intrare în baza de date a unui grup într-un fișier

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#define _GNU_SOURCE         /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <grp.h>
int putgrent(const struct group *restrict grup, FIȘIER *restrict flux);

Funcția putgrent() este echivalentul lui fgetgrent(3). Funcția scrie conținutul grupului de structuri se definește după cum urmează: furnizat în flux. Lista membrilor grupului trebuie să fie terminată cu NULL sau inițializată cu NULL.

grupul de structuri se definește după cum urmează:


struct group {

char *gr_name; /* nume grup */
char *gr_passwd; /* parolă grup */
gid_t gr_gid; /* ID group */
char **gr_mem; /* membri grup */ };

Funcția returnează zero în caz de succes și o valoare diferită de zero în caz de eroare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
putgrent() Siguranța firelor MT-Safe

GNU.

fgetgrent(3), getgrent(3), group(5)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01