fmin(3) Library Functions Manual fmin(3)

fmin, fminf, fminl - wyznaczają minimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <math.h>
double fmin(double x, double y);
float fminf(float x, float y);
long double fminl(long double x, long double y);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmin(), fminf(), fminl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje te zwracają mniejszą spośród wartości liczb x i y.

Funkcje te zwracają minimum z liczb x i y.

Jeśli jednym z argumentów jest NaN, to zwracany jest drugi argument.

Jeśli oba argumenty są NaN, to zwracane jest NaN.

Nie występują.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fmin(), fminf(), fminl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

fdim(3), fmax(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06